Föreställning - Its all too beautiful

Teatertropos - It’s all too beautiful - föreställning på Dergårdsteatern 15 augusti klockan 19-20. Ålder: från 12 år

En föreställning om transidentitet, psykisk hälsa, epa-traktorer och poesi. Marie som hette Daniel under uppväxten söker upp sin barndomsvän. Dialogen handlar om rätten att själv få definiera sin person och sina upplevelser. Föreställningen är 50 min. Fri entré

Handlingen: Viktor och Marie berättar om sin uppväxt i ett litet samhälle någonstans i Mellansverige. Viktor bor kvar, Marie har flyttat. De beskriver en betydelsefull vänskap som innebar trygghet för båda men som ändå inte gav utrymme för hela verkligheten. Viktor led av psykisk ohälsa under tonåren men saknade förmåga, mod eller utrymme att sätta ord på det. Och Marie som hette Daniel under uppväxten bar ensam insikten att något i den egna identiteten var fel. Dialogen handlar om rätten att själv få definiera sin person och sina upplevelser. Miljöerna är Viktors rum, i EPAn, verkstan och på estradscenen.

Scenerna växlar mellan dåtid och nutid och föreställningen går via humor och smärta till ett möte mellan två vänner som betytt mycket för varandra i sin uppväxt. Ingenting är enkelt. Ingenting är omöjligt. På två fondväggar med ett skirt måleri projiceras film, sms-dialog och miljöbilder.