Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning när det gäller byggnadsfrågor samt miljö- och hälsoskydd. Det är miljö- och byggnadsnämnden som beslutar om bygglov i kommunen. Nämnden består av sju ledamöter och fem ersättare.

Miljö- och byggnadsnämndens uppdrag

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning när det gäller byggnadsfrågor samt miljö- och hälsoskydd.

Det innebär att nämnden fattar myndighetsbeslut utifrån bland annat Plan- och bygglagen, Miljöbalken, Livsmedelslagen och Tobakslagen (miljö och lokaler). Nämnden ansvarar också för myndighetsutövning i vissa trafikfrågor.

Klicka här för att se vilka politiker som sitter i nämnden. 

Handlingar och protokoll

Eftersom de flesta ärendena hos miljö- och byggnadsnämnden rör enskilda personer, är sammanträdena inte öppna för allmänheten och protokollen läggs inte ut på webbsidan (enligt Personuppgiftslagen, PuL). Den som är intresserad av protokoll från miljö- och byggnadsnämnden kan kontakta Lerums kommun via e-post eller telefon 0302-52 10 00.

Sammanträdesdagar 2017

Sammanträdena börjar klockan 14 följande datum. För att se föredragningslistor, klicka på det aktuella datumet under Ladda hem längre ned på sidan. 

2017-01-24
2017-02-21
2017-03-21
2017-04-25
2017-05-23
2017-06-27
2017-08-29
2017-09-19
2017-10-24
2017-11-21
2017-12-12