Kallelser, handlingar och protokoll

I kalendern längre ner på sidan finns kallelser, beslutsunderlag (handlingar) och mötesprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna.

Hittar du inte det du söker, kontakta kommunens diarium via e-post lerums.kommun@lerum.se eller medborgarkontoret KomIn på telefon 0302-52 10 00.

I kommunen finns tre myndighetsnämnder; individnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt överförmyndarnämnden. Eftersom de flesta ärendena hos dessa nämnder rör enskilda personer, är sammanträdena inte öppna för allmänheten och protokollen läggs inte ut på webbsidan. Aktuell kallelse för miljö- och byggnadsnämnden samt protokoll från revisionen finns i menyn till vänster på sidan.

Lyssna på debatten i fullmäktige

Några dagar efter kommunfullmäktiges sammanträden kan du lyssna på debatten här på lerum.se >>

Får hela kalendern inte plats på skärmen?

Använder du en surfplatta eller en smartphone och inte ser hela kalendervyn?
Då kan du flytta kalendervyn genom att hålla ditt finger i kalendern och dra den i sidled.
Om du har problem med att ladda ner protokollen, använd Internet explorer istället för Chrome.

Tekniskt problem med protokoll 2016-10-05 och 2016-11-09

På grund av ett tekniskt problem visas inte protokollet från kommunstyrelsen 2016-10-05 i tabellen. Du hittar istället det protokollet via den här länken (pdf-fil, öppnas i nytt fönster i webbläsaren)
2016-11-09 visas inte alla beslut och sammanfattningar under kalendariumtabellen. För att få rätt information se protokollet som går att ladda ned i PDF längre ned på sidan. 

 

Kalendarium

Förklaring

Tabellen visar vilka nämnder och styrelser som har sammanträden och vilka datum sammanträdena hålls. Klickar man på datumet hittar man kallelser, handlingar till ärendena och när mötet är avslutat finns även protokollet där

Instanser Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Kommunstyrelsen

-

Kommunstyrelsens arbetsutskott

-

-

-

Kommunfullmäktige

-

-

-

Beredningen för infrastruktur och boende

-

 • 18

-

-

-

-

Beredningen för klimat, miljö och naturvård
 • 4

-

-

 • 23

 • 6

 • 4

 • 8

 • 8

 • 6

Beredningen för kultur, fritid och folkhälsa

-

-

-

Beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre

-

-

-

 • 5

 • 5

 • 7

 • 7

Beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv

-

-

-

-

-

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

-

-

-

-

Kommunstyrelsens lärandeutskott

-

-

-

-

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott

-

-

-

-

Valt möte

Datum

- Genomförda möten

Datum

- Planerade möten

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2017-01-11 - Beslut

 1. Tillkommande och utgående ärenden

 2. Dialog om utvecklingsenhetens verksamhet och fokus

  Beslut:

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen.

  Handlingar:

 3. Verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 2017 mellan Hälso- och sjukvårdsnämnd Väst och Lerums kommun

  Beslut:

  Kommunstyrelsens arbetsutsktot beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för revidering av förslaget. Ärendet tas åter upp på arbetsutskottets sammanträde den 25 januari.

  Sammanfattning:

  Lerum har avtalad samverkan med Hälso- och sjukvårdsnämnd Väst runt lokalt folkhälsoarbete. En plan med budget och insatser ska årligen tas fram inom ramen för avtalet. Fördelningsprincipen för finansieringen är hälften vardera för HSN och kommunen.

  Folkhälsoarbetet ska ta sin utgångspunkt i de fem sociala hållbarhetsprinciperna. Vilket innebär att det inte finns strukturella hinder för människors hälsa, inflytande, kompetens, opartiskhet och mening.

  Kommunens ekonomiska insatser 2017 kopplas till: Drogförebyggande utvecklingsarbete, utvecklingsarbete jämställdhet, Barnfestival, Satsning vegetarisk mat i Lerum, Utvärdering Familjecentralen i Gråbo och Yoga i skolan.

  Handlingar:

 4. Återrapportering sjukfrånvaro

  Beslut:

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen.

  Tidigare beslut i ärendet:

  2016-11-23
  2016-11-23
  SKRIV BESLUT HÄR