Kallelser, handlingar och protokoll

I kalendern längre ner på sidan finns kallelser, beslutsunderlag (handlingar) och mötesprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna.

Hittar du inte det du söker, kontakta kommunens diarium via e-post lerums.kommun@lerum.se eller medborgarkontoret KomIn på telefon 0302-52 10 00.

I kommunen finns tre myndighetsnämnder; individnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt överförmyndarnämnden. Eftersom de flesta ärendena hos dessa nämnder rör enskilda personer, är sammanträdena inte öppna för allmänheten och protokollen läggs inte ut på webbsidan. Aktuell kallelse för miljö- och byggnadsnämnden samt protokoll från revisionen finns i menyn till vänster på sidan.

Lyssna på debatten i fullmäktige

Några dagar efter kommunfullmäktiges sammanträden kan du lyssna på debatten här på lerum.se >>

Får hela kalendern inte plats på skärmen?

Använder du en surfplatta eller en smartphone och inte ser hela kalendervyn?
Då kan du flytta kalendervyn genom att hålla ditt finger i kalendern och dra den i sidled.
Om du har problem med att ladda ner protokollen, använd Internet explorer istället för Chrome.

Tekniskt problem med protokoll 2016-10-05 och 2016-11-09

På grund av ett tekniskt problem visas inte protokollet från kommunstyrelsen 2016-10-05 i tabellen. Du hittar istället det protokollet via den här länken (pdf-fil, öppnas i nytt fönster i webbläsaren)
2016-11-09 visas inte alla beslut och sammanfattningar under kalendariumtabellen. För att få rätt information se protokollet som går att ladda ned i PDF längre ned på sidan. 

 

Kalendarium

Förklaring

Tabellen visar vilka nämnder och styrelser som har sammanträden och vilka datum sammanträdena hålls. Klickar man på datumet hittar man kallelser, handlingar till ärendena och när mötet är avslutat finns även protokollet där

Instanser Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Kommunstyrelsen

-

Kommunstyrelsens arbetsutskott

-

-

-

Kommunfullmäktige

-

-

-

Beredningen för infrastruktur och boende

-

 • 18

-

-

-

-

Beredningen för klimat, miljö och naturvård
 • 4

-

-

 • 23

 • 6

 • 4

 • 8

 • 8

 • 6

Beredningen för kultur, fritid och folkhälsa

-

-

-

Beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre

-

-

-

 • 5

 • 5

 • 7

 • 7

Beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv

-

-

-

-

-

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

-

-

-

-

Kommunstyrelsens lärandeutskott

-

-

-

-

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott

-

-

-

-

Valt möte

Datum

- Genomförda möten

Datum

- Planerade möten

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2017-06-07 - Beslut

 1. Tillkommande och utgående ärenden

 2. Revisionen träffar kommunstyrelsens arbetsutskott

 3. Ökad digitalisering i Lerums kommun

  Beslut:

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen.

  Sammanfattning:

  Förvaltningen ger en första tertialvis rapportering om förvaltningens pågeånde digitaliseringsarbete. Presentation av sektorernas resultat med identifierade möjligheter och hinder, samt en kommunövergripande analys.

  Handlingar:

 4. Dialog om utskottens funktionssätt- vad är beredning och vad är dialog?

  Beslut:

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till arbetsutskottet emd förslag på ändringar i utskottens arbetsordning.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-03-08

  Kommunstyrelsen beslutar att aktualisera och revidera arbets- och uppdragsbeskrivningen för kommunstyrelsens utskott enligt förvaltningens förslag.

  2015-02-11
  Kommunstyrelsen beslutar att anta uppdrags- och arbetsbeskrivningen för kommunstyrelsens utskott.
 5. Försäljning av del av fastigheten Tollestorp 6:7

  Beslut:

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar godkänna förslag till köpeavtal mellan Lerums kommun och ett dotterbolag till Aktiebolaget Filipiniana Sweden Arts & Crafts, avseende försäljning av del av fastigheten Lerum Tollestorp 6:7 om ca 4 500 kvm i Stenkullen till ett ungefärligt pris av 1 125 000 kronor.

  Sammanfattning:

  Fastigheten är detaljplanelagd med ändamål industri inom detaljplan LD 156. Fastigheten ligger ute till försäljning och Aktiebolaget Filipiniana Sweden Arts & Crafts kontaktade kommunen av intresse att förvärva del av fastigheten för etablering av sin verksamhet.

  Förvaltningen har av denna anledning upprättat förslag till köpeavtal för försäljning av del av industrifastigheten Tollestorp 6:7. Området utgör ca 4 500 kvm och överlåts av Lerums kommun till ett dotterbolag till Aktiebolaget Filipiniana Sweden Arts & Crafts. Dotterbolaget är under bildande men kommer att vara klart tills beslut ska tas och det är det nya bolaget som står på köpeavtalet.

  Enligt avtalet går köpet åter om köparen inte inom 18 månader från tillträdesdagen erhållit bygglov och utfört byggnadsarbeten i väsentlig grad

  Handlingar:

 6. Ny köpare av del av fastigheten Berg 1:85

  Beslut:

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar godkänna ny köpare och förslag till köpeavtal mellan Lerums kommun och Stillestorp Fastighet AB, avseende försäljning av del av fastigheten Lerum Berg 1:85 om ca 10 700 kvm i Stenkullen till ett pris om 250 kr/kvm.

  Sammanfattning:

  Stillestorp AB är ett dotterbolag till Strömshaga AB, som idag är etablerade i Gråbo. Strömshaga AB har idag ett köpavtal med Lerums kommun och önskar färdigställa köpet i det nya dotterbolaget. Strömshaga AB får enligt gällande avtal sälja fastigheten vidare innan avsatt tid i avtalet om Lerums kommun godkänner den nya köparen. Förvaltningen har av denna anledning upprättat förslag till köpeavtal för försäljning av del av fastigheten Berg 1:85 som ska gälla mot dotterbolaget Stillestorp Fastighet AB istället för Strömshaga AB.
  Köpeavtalet är detsamma som är undertecknat mellan Lerums kommun och Strömshaga AB med undantag för att det är ett nytt bolag som är köpare och att den villkorade tiden är nedsatt på grund av redan förlöpt tid.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2016-03-16
  Kommunstyrelsen beslutar godkänna förslag till köpeavtal mellan Lerums kommun och Strömshaga AB, avseende försäljning av del av fastigheten Lerum Berg 1:85 om ca 10 700 kvm i Stenkullen till ett pris om 250 kr/kvm.
 7. Lerums kommuns arbetsgivarvarumärke

  Beslut:

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-02-01

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen.