Kallelser, handlingar och protokoll

I kalendern längre ner på sidan finns kallelser, beslutsunderlag (handlingar) och mötesprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna.

Hittar du inte det du söker, kontakta kommunens diarium via e-post lerums.kommun@lerum.se eller medborgarkontoret KomIn på telefon 0302-52 10 00.

I kommunen finns tre myndighetsnämnder; individnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt överförmyndarnämnden. Eftersom de flesta ärendena hos dessa nämnder rör enskilda personer, är sammanträdena inte öppna för allmänheten och protokollen läggs inte ut på webbsidan. Aktuell kallelse för miljö- och byggnadsnämnden samt protokoll från revisionen finns i menyn till vänster på sidan.

Lyssna på debatten i fullmäktige

Några dagar efter kommunfullmäktiges sammanträden kan du lyssna på debatten här på lerum.se >>

Får hela kalendern inte plats på skärmen?

Använder du en surfplatta eller en smartphone och inte ser hela kalendervyn?
Då kan du flytta kalendervyn genom att hålla ditt finger i kalendern och dra den i sidled.
Om du har problem med att ladda ner protokollen, använd Internet explorer istället för Chrome.

Tekniskt problem med protokoll 2016-10-05 och 2016-11-09

På grund av ett tekniskt problem visas inte protokollet från kommunstyrelsen 2016-10-05 i tabellen. Du hittar istället det protokollet via den här länken (pdf-fil, öppnas i nytt fönster i webbläsaren)
2016-11-09 visas inte alla beslut och sammanfattningar under kalendariumtabellen. För att få rätt information se protokollet som går att ladda ned i PDF längre ned på sidan. 

 

Kalendarium

Förklaring

Tabellen visar vilka nämnder och styrelser som har sammanträden och vilka datum sammanträdena hålls. Klickar man på datumet hittar man kallelser, handlingar till ärendena och när mötet är avslutat finns även protokollet där

Instanser Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Kommunstyrelsen

-

Kommunstyrelsens arbetsutskott

-

-

-

Kommunfullmäktige

-

-

-

Beredningen för infrastruktur och boende

-

 • 18

-

-

-

-

Beredningen för klimat, miljö och naturvård
 • 4

-

-

 • 23

 • 6

 • 4

 • 8

 • 8

 • 6

Beredningen för kultur, fritid och folkhälsa

-

-

-

Beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre

-

-

-

 • 5

 • 5

 • 7

 • 7

Beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv

-

-

-

-

-

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

-

-

-

-

Kommunstyrelsens lärandeutskott

-

-

-

-

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott

-

-

-

-

Valt möte

Datum

- Genomförda möten

Datum

- Planerade möten

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2017-11-29 - Beslut

 1. Tillkommande eller utgående ärenden

 2. Revisionen besöker arbetsutskottet

 3. Verksamhetsplan 2018

  Beslut:

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen.

  Handlingar:

 4. Återrapportering om åtgärder för att uppnå resultat enligt budget 2017

  Beslut:

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen

  Sammanfattning:

  Ärendet presenterades i kommunstyrelsen 2017-11-08. Förvaltningen fick då i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-29 med konkretiseringar.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-11-08

  Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.

  Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 november med konkretiseringar.

 5. Åtgärder för att stärka utskottens funktionssätt

  Beslut:

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att revidera arbets- och uppdragsbeskrivningen för kommunstyrelsens utskott enligt förvaltningens förslag.

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-06-07

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till arbetsutskottet emd förslag på ändringar i utskottens arbetsordning.

  2017-03-08

  Kommunstyrelsen beslutar att aktualisera och revidera arbets- och uppdragsbeskrivningen för kommunstyrelsens utskott enligt förvaltningens förslag.

  2015-02-11
  Kommunstyrelsen beslutar att anta uppdrags- och arbetsbeskrivningen för kommunstyrelsens utskott.