Kallelser, handlingar och protokoll

I kalendern längre ner på sidan finns kallelser, beslutsunderlag (handlingar) och mötesprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna.

Hittar du inte det du söker, kontakta kommunens diarium via e-post lerums.kommun@lerum.se eller medborgarkontoret KomIn på telefon 0302-52 10 00.

I kommunen finns tre myndighetsnämnder; individnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt överförmyndarnämnden. Eftersom de flesta ärendena hos dessa nämnder rör enskilda personer, är sammanträdena inte öppna för allmänheten och protokollen läggs inte ut på webbsidan. Aktuell kallelse för miljö- och byggnadsnämnden samt protokoll från revisionen finns i menyn till vänster på sidan.

Lyssna på debatten i fullmäktige

Några dagar efter kommunfullmäktiges sammanträden kan du lyssna på debatten här på lerum.se >>

Får hela kalendern inte plats på skärmen?

Använder du en surfplatta eller en smartphone och inte ser hela kalendervyn?
Då kan du flytta kalendervyn genom att hålla ditt finger i kalendern och dra den i sidled.
Om du har problem med att ladda ner protokollen, använd Internet explorer istället för Chrome.

Tekniskt problem med protokoll 2016-10-05 och 2016-11-09

På grund av ett tekniskt problem visas inte protokollet från kommunstyrelsen 2016-10-05 i tabellen. Du hittar istället det protokollet via den här länken (pdf-fil, öppnas i nytt fönster i webbläsaren)
2016-11-09 visas inte alla beslut och sammanfattningar under kalendariumtabellen. För att få rätt information se protokollet som går att ladda ned i PDF längre ned på sidan. 

 

Kalendarium

Förklaring

Tabellen visar vilka nämnder och styrelser som har sammanträden och vilka datum sammanträdena hålls. Klickar man på datumet hittar man kallelser, handlingar till ärendena och när mötet är avslutat finns även protokollet där

Instanser Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Kommunstyrelsen

-

Kommunstyrelsens arbetsutskott

-

-

-

Kommunfullmäktige

-

-

-

Beredningen för infrastruktur och boende

-

 • 18

-

-

-

-

Beredningen för klimat, miljö och naturvård
 • 4

-

-

 • 23

 • 6

 • 4

 • 8

 • 8

 • 6

Beredningen för kultur, fritid och folkhälsa

-

-

-

Beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre

-

-

-

 • 5

 • 5

 • 7

 • 7

Beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv

-

-

-

-

-

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

-

-

-

-

Kommunstyrelsens lärandeutskott

-

-

-

-

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott

-

-

-

-

Valt möte

Datum

- Genomförda möten

Datum

- Planerade möten

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott , 2017-01-25 - Beslut

 1. Revidering av äldre detaljplaner

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2016-12-14

  Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till samhällsbyggnadsutskottet.

  2016-10-19
  SKRIV BESLUT HÄR
 2. Årsplan 2017 Kommunstyrelsens samhällsutbyggnadsutskott

 3. Förslag till beslut om särskild verksamhetsuppföljning avseende serviceenheten inom Sektor samhällsbyggnad 2016

  Sammanfattning:

  Serviceenheten är ett verksamhetsområde inom Sektor samhällsbyggnad, som består utav tre ben nämligen måltidsverksamhet, städverksamhet samt fordonsamordning.
  Serviceenheten levererar tjänster till kommunens övriga verksamheter.
  Inom måltidsverksamheten har en dietist anställts för att möta det ökade behovet av specialkost.
  Lerums kommun fortsätter att vara en kommun med hög andel ekologiska livsmedel.
  I augusti 2015 bytte kommunen städentreprenör. Under 2016 uppdagades kvalitetsbrister inom några områden och beslut har därför tagits om att genomföra en ny upphandling under 2017 för att komma tillrätta med kvalitetbristerna.
  En fordonssamordnare har anställts för att samordna kommunens verksamhetsbilar mot en fossilfri fordonsflotta 2020.

  Handlingar:

 4. Detaljplaneärenden – eventuell beredning inför behandling i kommunstyrelsen

 5. Planbesked - beredning inför behandling i kommunstyrelsen

 6. Information om plankalendern

 7. Information om aktuella exploateringsprojekt