Kallelser, handlingar och protokoll

I kalendern längre ner på sidan finns kallelser, beslutsunderlag (handlingar) och mötesprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna.

Hittar du inte det du söker, kontakta kommunens diarium via e-post lerums.kommun@lerum.se eller medborgarkontoret KomIn på telefon 0302-52 10 00.

I kommunen finns tre myndighetsnämnder; individnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt överförmyndarnämnden. Eftersom de flesta ärendena hos dessa nämnder rör enskilda personer, är sammanträdena inte öppna för allmänheten och protokollen läggs inte ut på webbsidan. Aktuell kallelse för miljö- och byggnadsnämnden samt protokoll från revisionen finns i menyn till vänster på sidan.

Lyssna på debatten i fullmäktige

Några dagar efter kommunfullmäktiges sammanträden kan du lyssna på debatten här på lerum.se >>

Får hela kalendern inte plats på skärmen?

Använder du en surfplatta eller en smartphone och inte ser hela kalendervyn?
Då kan du flytta kalendervyn genom att hålla ditt finger i kalendern och dra den i sidled.
Om du har problem med att ladda ner protokollen, använd Internet explorer istället för Chrome.

Tekniskt problem med protokoll 2016-10-05 och 2016-11-09

På grund av ett tekniskt problem visas inte protokollet från kommunstyrelsen 2016-10-05 i tabellen. Du hittar istället det protokollet via den här länken (pdf-fil, öppnas i nytt fönster i webbläsaren)
2016-11-09 visas inte alla beslut och sammanfattningar under kalendariumtabellen. För att få rätt information se protokollet som går att ladda ned i PDF längre ned på sidan. 

 

Kalendarium

Förklaring

Tabellen visar vilka nämnder och styrelser som har sammanträden och vilka datum sammanträdena hålls. Klickar man på datumet hittar man kallelser, handlingar till ärendena och när mötet är avslutat finns även protokollet där

Instanser Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Kommunstyrelsen

-

Kommunstyrelsens arbetsutskott

-

-

-

Kommunfullmäktige

-

-

-

Beredningen för infrastruktur och boende

-

 • 18

-

-

-

-

Beredningen för klimat, miljö och naturvård
 • 4

-

-

 • 23

 • 6

 • 4

 • 8

 • 8

 • 6

Beredningen för kultur, fritid och folkhälsa

-

-

-

Beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre

-

-

-

 • 5

 • 5

 • 7

 • 7

Beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv

-

-

-

-

-

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

-

-

-

-

Kommunstyrelsens lärandeutskott

-

-

-

-

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott

-

-

-

-

Valt möte

Datum

- Genomförda möten

Datum

- Planerade möten

Kommunstyrelsens lärandeutskott, 2017-05-17 - Beslut

 1. Studiebesök på modersmålsundervisning

 2. Särskild verksamhetsuppföljning 2017: Social hållbarhet

  Beslut:

  Kommunstyrelsens lärandeutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra de i verksamhetsuppföljningen föreslagna strategierna.

  Sammanfattning:

  I enlighet med Skollagen (SFS 2010:800) ska huvudmannen systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras. Med utgångspunkt i de analyser av verksamhetens resultat som framkommer i uppföljningen formuleras strategier för det framåtsyftande utvecklingsarbetet.

  De strategiska utvecklingsområdena beskrivs i sin helhet i den särskilda verksamhetsuppföljningen. Följande är en förkortad beskrivning av vilka strategier för utvecklingsarbetet som föreslås:

  - Utveckla arbetet för att minska antalet avhopp från gymnasiet
  - Utveckling av undervisningen för nyanlända
  - Utveckla en modell för modersmålsstöd och språkutvecklande arbetssätt i förskolan.
  - Utveckling av undervisningen i modersmål
  - Utveckling av studiehandledningen till nyanlända
  - Fokus på främjande och förebyggande arbete för både elevhälsans medicinska som psykologiska insats.
  - Utvecklad samverkan med olika aktörer kring barn och unga i behov av samordnat stöd

  Handlingar:

 3. Dialog: Villkor för godkännande och förutsättningar för bidrag till fristående förskoleverksamhet samt villkor och förutsättningar för bidrag till fristående annan pedagogisk omsorg

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-04-19

  Kommunstyrelsen besluta att återemitera ärendet till kommunstyrelsens lärandeutskott för att undersöka juridiken och konsekvenserna av förslaget.

 4. Dialog: Projektplanen för F-9 skolorna Knappekulla och Torp

  Tidigare beslut i ärendet:

  2016-12-07

  Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att snarast starta planeringen av utbyggnaden av Knappekullaskolan och Torpskolan till F-9 skolor för 600-800 elever.

  2016-12-07
  Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att snarast starta planeringen av utbyggnaden av Knappekullaskolan och Torpskolan till F-9 skolor för 600-800 elever.