Kallelser, handlingar och protokoll

I kalendern längre ner på sidan finns kallelser, beslutsunderlag (handlingar) och mötesprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna.

Hittar du inte det du söker, kontakta kommunens diarium via e-post lerums.kommun@lerum.se eller medborgarkontoret KomIn på telefon 0302-52 10 00.

I kommunen finns tre myndighetsnämnder; individnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt överförmyndarnämnden. Eftersom de flesta ärendena hos dessa nämnder rör enskilda personer, är sammanträdena inte öppna för allmänheten och protokollen läggs inte ut på webbsidan. Aktuell kallelse för miljö- och byggnadsnämnden samt protokoll från revisionen finns i menyn till vänster på sidan.

Lyssna på debatten i fullmäktige

Några dagar efter kommunfullmäktiges sammanträden kan du lyssna på debatten här på lerum.se >>

Får hela kalendern inte plats på skärmen?

Använder du en surfplatta eller en smartphone och inte ser hela kalendervyn?
Då kan du flytta kalendervyn genom att hålla ditt finger i kalendern och dra den i sidled.
Om du har problem med att ladda ner protokollen, använd Internet explorer istället för Chrome.

Tekniskt problem med protokoll 2016-10-05 och 2016-11-09

På grund av ett tekniskt problem visas inte protokollet från kommunstyrelsen 2016-10-05 i tabellen. Du hittar istället det protokollet via den här länken (pdf-fil, öppnas i nytt fönster i webbläsaren)
2016-11-09 visas inte alla beslut och sammanfattningar under kalendariumtabellen. För att få rätt information se protokollet som går att ladda ned i PDF längre ned på sidan. 

 

Kalendarium

Förklaring

Tabellen visar vilka nämnder och styrelser som har sammanträden och vilka datum sammanträdena hålls. Klickar man på datumet hittar man kallelser, handlingar till ärendena och när mötet är avslutat finns även protokollet där

Instanser Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Kommunstyrelsen

-

Kommunstyrelsens arbetsutskott

-

-

-

Kommunfullmäktige

-

-

-

Beredningen för infrastruktur och boende

-

 • 18

-

-

-

-

Beredningen för klimat, miljö och naturvård
 • 4

-

-

 • 23

 • 6

 • 4

 • 8

 • 8

 • 6

Beredningen för kultur, fritid och folkhälsa

-

-

-

Beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre

-

-

-

 • 5

 • 5

 • 7

 • 7

Beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv

-

-

-

-

-

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

-

-

-

-

Kommunstyrelsens lärandeutskott

-

-

-

-

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott

-

-

-

-

Valt möte

Datum

- Genomförda möten

Datum

- Planerade möten

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott , 2017-05-17 - Beslut

 1. Särskild verksamhetsuppföljning 2017 för kommunens verksamhetslokaler 2016

  Beslut:

  Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar föreslå att kommunstyrelsen beslutar notera informationen.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-04-19

  Kommunstyrelsen beslutar att återemittera ärendet till förvaltningen för att de ska återkomma med en särskild verksamhetsuppföljning i ärendet.

  2017-03-29
  2017-02-22

  Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar föreslå att kommunstyrelsen beslutar notera informationen.

 2. Särskild verksamhetsuppföljning 2017 för myndighetsutövning

  Beslut:

  Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar föreslå att kommunstyrelsen beslutar notera informationen.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-04-19

  Kommunstyrelsen beslutar att återemittera ärendet till förvaltningen för att de ska återkomma med en särskild verksamhetsuppföljning i ärendet.

  2017-03-29
  2017-02-22

  Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar föreslå att kommunstyrelsen beslutar notera informationen.

 3. Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Sektor samhällsbyggnad 2017

 4. Dialog: Genomgång av plankalender 2017

 5. Dialog: Information om arbetet med Lerum 2040/Översiktsplan

  Tidigare beslut i ärendet:

  2015-05-28
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna program för ny översiktsplan för Lerum daterat den 3 december 2014 (reviderat den 18 maj 2015). Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att påbörja arbetet med ny översiktsplan under hösten 2015.
 6. Dialog: Investeringsprojekt i budget 2018

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-04-26
  2017-02-22
 7. Ansökan om planbesked avseende del av fastigheten Floda 3:17 m.fl. för idrottshall i anslutning till befintlig hall

  Beslut:

  Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar föreslå att kommunstyrelsen beslutar att lämna positivt planbesked.

  Sammanfattning:

  Floda Nova Sportcenter AB ansöker om planbesked för att uppföra en idrottshall i anslutning till befintlig hall för att kunna utöka sin verksamhet. Förslaget stämmer överens med avsedd inriktning för bebyggelseutvecklingen i Floda.
  Sportcentret är beläget nära E20 och området omfattas av byggnadsförbud vid allmän väg varför riskbedömning ska utföras i detaljplan. Hänsyn till skyddsvärd natur i området förutsätts också och anläggningen omfattas av Lerums kommuns naturvårdsprogram.
  Ny detaljplan kan upprättas efter att erforderliga planutredningar för den nya idrottshallen utarbetas. I angränsning till sportcentret har givits positivt planbesked för nya bostäder och vid planläggning ska därför förändringarna i området beaktas i sin helhet, exempelvis vad gäller trafik- och gestaltningsfrågor. Byggnation bör prövas lämplig också för ej störande verksamhet avseende en yta om ca 0,5 ha utmed motorvägen.

  Handlingar: