Kallelser, handlingar och protokoll

I kalendern längre ner på sidan finns kallelser, beslutsunderlag (handlingar) och mötesprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna.

Hittar du inte det du söker, kontakta kommunens diarium via e-post lerums.kommun@lerum.se eller medborgarkontoret KomIn på telefon 0302-52 10 00.

I kommunen finns tre myndighetsnämnder; individnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt överförmyndarnämnden. Eftersom de flesta ärendena hos dessa nämnder rör enskilda personer, är sammanträdena inte öppna för allmänheten och protokollen läggs inte ut på webbsidan. Aktuell kallelse för miljö- och byggnadsnämnden samt protokoll från revisionen finns i menyn till vänster på sidan.

Lyssna på debatten i fullmäktige

Några dagar efter kommunfullmäktiges sammanträden kan du lyssna på debatten här på lerum.se >>

Får hela kalendern inte plats på skärmen?

Använder du en surfplatta eller en smartphone och inte ser hela kalendervyn?
Då kan du flytta kalendervyn genom att hålla ditt finger i kalendern och dra den i sidled.
Om du har problem med att ladda ner protokollen, använd Internet explorer istället för Chrome.

Tekniskt problem med protokoll 2016-10-05 och 2016-11-09

På grund av ett tekniskt problem visas inte protokollet från kommunstyrelsen 2016-10-05 i tabellen. Du hittar istället det protokollet via den här länken (pdf-fil, öppnas i nytt fönster i webbläsaren)
2016-11-09 visas inte alla beslut och sammanfattningar under kalendariumtabellen. För att få rätt information se protokollet som går att ladda ned i PDF längre ned på sidan. 

 

Kalendarium

Förklaring

Tabellen visar vilka nämnder och styrelser som har sammanträden och vilka datum sammanträdena hålls. Klickar man på datumet hittar man kallelser, handlingar till ärendena och när mötet är avslutat finns även protokollet där

Instanser Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Kommunstyrelsen

-

Kommunstyrelsens arbetsutskott

-

-

-

Kommunfullmäktige

-

-

-

Beredningen för infrastruktur och boende

-

 • 18

-

-

-

-

Beredningen för klimat, miljö och naturvård
 • 4

-

-

 • 23

 • 6

 • 4

 • 8

 • 8

 • 6

Beredningen för kultur, fritid och folkhälsa

-

-

-

Beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre

-

-

-

 • 5

 • 5

 • 7

 • 7

Beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv

-

-

-

-

-

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

-

-

-

-

Kommunstyrelsens lärandeutskott

-

-

-

-

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott

-

-

-

-

Valt möte

Datum

- Genomförda möten

Datum

- Planerade möten

Kommunstyrelsens lärandeutskott, 2017-10-11 - Beslut

 1. Dialog: Kunskapsresultat grundskola

 2. Särskild verksamhetsuppföljning 2017: Kultur- och fritidsverksamheterna

  Beslut:

  Kommunstyrelsens lärandeutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta ge förvaltningen i uppdrag att genomföra de i verksamhetsuppföljningen föreslagna strategierna.

  Sammanfattning:

  Inom Sektor lärande bedrivs ett systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete enligt en gemensam modell. I detta ärende ingår den särskilda verksamhetsuppföljningen för Kultur- och fritidsverksamheterna, vilken utgör dokumentationen av det systematiska kvalitetsarbetet inom dessa verksamheter. I verksamheten ingår Kultur- och Fritidsenheten, Kulturskolan och Biblioteket.

  I den särskilda verksamhetsuppföljningen ingår uppföljning av verksamhetsindikatorer, av arbetet under det gångna året och av strategier för utveckling från föregående år. Till varje del av verksamheten finns dokumenterade förslag på strategier för kommande år. Det finns också övergripande strategier för hela verksamheten. Dessa är följande:

  • Fortsätta att arbeta för ett mer jämställt utbud och deltagande inom alla berörda verksamheter
  • Öka andelen medskapande aktiviteter/arrangemang framförallt för barn och unga.
  • Vara en tydlig del av kommunens integrationsarbete både genom föreningsliv och berörda verksamheter.
  • Arbeta för ett varierat och välkänt kulturutbud med god kvalitet, inom kommunens alla geografiska delar.

  Handlingar:

 3. Dialog: Uppdrag att utveckla fritidsgårdsverksamheten i hela kommunen utifrån behov och önskemål