Kallelser, handlingar och protokoll

I kalendern längre ner på sidan finns kallelser, beslutsunderlag (handlingar) och mötesprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna.

Hittar du inte det du söker, kontakta kommunens diarium via e-post lerums.kommun@lerum.se eller medborgarkontoret KomIn på telefon 0302-52 10 00.

I kommunen finns tre myndighetsnämnder; individnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt överförmyndarnämnden. Eftersom de flesta ärendena hos dessa nämnder rör enskilda personer, är sammanträdena inte öppna för allmänheten och protokollen läggs inte ut på webbsidan. Aktuell kallelse för miljö- och byggnadsnämnden samt protokoll från revisionen finns i menyn till vänster på sidan.

Lyssna på debatten i fullmäktige

Några dagar efter kommunfullmäktiges sammanträden kan du lyssna på debatten här på lerum.se >>

Får hela kalendern inte plats på skärmen?

Använder du en surfplatta eller en smartphone och inte ser hela kalendervyn?
Då kan du flytta kalendervyn genom att hålla ditt finger i kalendern och dra den i sidled.
Om du har problem med att ladda ner protokollen, använd Internet explorer istället för Chrome.

Tekniskt problem med protokoll 2016-10-05 och 2016-11-09

På grund av ett tekniskt problem visas inte protokollet från kommunstyrelsen 2016-10-05 i tabellen. Du hittar istället det protokollet via den här länken (pdf-fil, öppnas i nytt fönster i webbläsaren)
2016-11-09 visas inte alla beslut och sammanfattningar under kalendariumtabellen. För att få rätt information se protokollet som går att ladda ned i PDF längre ned på sidan. 

 

Kalendarium

Förklaring

Tabellen visar vilka nämnder och styrelser som har sammanträden och vilka datum sammanträdena hålls. Klickar man på datumet hittar man kallelser, handlingar till ärendena och när mötet är avslutat finns även protokollet där

Instanser Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Kommunstyrelsen

-

Kommunstyrelsens arbetsutskott

-

-

-

Kommunfullmäktige

-

-

-

Beredningen för infrastruktur och boende

-

 • 18

-

-

-

-

Beredningen för klimat, miljö och naturvård
 • 4

-

-

 • 23

 • 6

 • 4

 • 8

 • 8

 • 6

Beredningen för kultur, fritid och folkhälsa

-

-

-

Beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre

-

-

-

 • 5

 • 5

 • 7

 • 7

Beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv

-

-

-

-

-

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

-

-

-

-

Kommunstyrelsens lärandeutskott

-

-

-

-

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott

-

-

-

-

Valt möte

Datum

- Genomförda möten

Datum

- Planerade möten

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott , 2017-11-15 - Beslut

 1. Dialog: Revisionen för dialog med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

 2. Dialog: Social konsekvensanalys i planprocessen

  Sammanfattning:

  Kommunfullmäktige enades om en definition av social hållbarhet § 147/2016-09-29. Förvaltningen föreslår en praktisk tillämpning av denna genom användandet av verktyget social konsekvensanalys (SKA) i detaljplaneprocesserna.

  Trycket på bostadsproduktionen är högt och när en större del av planprocessen läggs på privata aktörer ställs frågor om de enskilda och allmänna intressena på sin spets. Kommunens kanske största ansvar som aktör i planprocessen är skyldigheten att väga allmänna intressen mot enskilda. I byggherredrivna processer får kommunen i och med föreslaget beslut om användandet av SKA ökad möjlighet att säkerställa fördjupad dialog och kontakt med invånare samt en bredare belysning av de sociala frågorna som planen medför.

  Förvaltningen bedömer att SKA är ett verktyg som kan användas för att kvalitetssäkra våra processer och säkra upp att de sociala aspekterna införlivas i exempelvis byggherredrivna planprocesser, men även i andra projekt där förvaltningen anser det givande och lämpligt.

  Inom miljöområdet finns lagkrav på att behovsbedömning ska göras. Liknande styrning finns inte för sociala frågor. Därför blir ett lokalt politiskt beslut betydelsefullt för förvaltningens möjligheter att driva dessa frågor i planprocessen.

  Handlingar:

 3. Dialog: Årsplan 2018 för kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

 4. Dialog: Information om plankalendern

 5. Dialog: Rapport från sektorchefen

 6. Dialog: Gestaltning av den yttre miljön i anslutning till resecentrum