Kallelser, handlingar och protokoll

I kalendern längre ner på sidan finns kallelser, beslutsunderlag (handlingar) och mötesprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna.

Hittar du inte det du söker, kontakta kommunens diarium via e-post lerums.kommun@lerum.se eller medborgarkontoret KomIn på telefon 0302-52 10 00.

I kommunen finns tre myndighetsnämnder; individnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt överförmyndarnämnden. Eftersom de flesta ärendena hos dessa nämnder rör enskilda personer, är sammanträdena inte öppna för allmänheten och protokollen läggs inte ut på webbsidan. Aktuell kallelse för miljö- och byggnadsnämnden samt protokoll från revisionen finns i menyn till vänster på sidan.

Lyssna på debatten i fullmäktige

Några dagar efter kommunfullmäktiges sammanträden kan du lyssna på debatten här på lerum.se >>

Får hela kalendern inte plats på skärmen?

Använder du en surfplatta eller en smartphone och inte ser hela kalendervyn?
Då kan du flytta kalendervyn genom att hålla ditt finger i kalendern och dra den i sidled.
Om du har problem med att ladda ner protokollen, använd Internet explorer istället för Chrome.

Tekniskt problem med protokoll 2016-10-05 och 2016-11-09

På grund av ett tekniskt problem visas inte protokollet från kommunstyrelsen 2016-10-05 i tabellen. Du hittar istället det protokollet via den här länken (pdf-fil, öppnas i nytt fönster i webbläsaren)
2016-11-09 visas inte alla beslut och sammanfattningar under kalendariumtabellen. För att få rätt information se protokollet som går att ladda ned i PDF längre ned på sidan. 

 

Kalendarium

Förklaring

Tabellen visar vilka nämnder och styrelser som har sammanträden och vilka datum sammanträdena hålls. Klickar man på datumet hittar man kallelser, handlingar till ärendena och när mötet är avslutat finns även protokollet där

Instanser Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Kommunstyrelsen

-

Kommunstyrelsens arbetsutskott

-

-

-

Kommunfullmäktige

-

-

-

Beredningen för infrastruktur och boende

-

 • 18

-

-

-

-

Beredningen för klimat, miljö och naturvård
 • 4

-

-

 • 23

 • 6

 • 4

 • 8

 • 8

 • 6

Beredningen för kultur, fritid och folkhälsa

-

-

-

Beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre

-

-

-

 • 5

 • 5

 • 7

 • 7

Beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv

-

-

-

-

-

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

-

-

-

-

Kommunstyrelsens lärandeutskott

-

-

-

-

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott

-

-

-

-

Valt möte

Datum

- Genomförda möten

Datum

- Planerade möten

Kommunfullmäktige, 2017-01-26 - Beslut

 1. Val av justerare

 2. Avsägelser från uppdrag som ledamöter i kommunfullmäktige

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Annelie Engs (M) och Lise Augustssons (MP) avsägelser från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.

  Kommunfullmäktige beslutar även att notera Mats Furbackens (L) bortgång.

  Kommunfullmäktige begär att Länsstyrelsen utser en ny ledamot för Moderaterna, Miljöpartiet och Liberalerna.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2015-09-24
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Cecilia Hellströms (KD) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar även att hos Länsstyrelsen begära att ny ersättare utses för Kristdemokraterna.
  2015-03-26
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Ralph Rosenlunds (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar även att hos Länsstyrelsen begära att ny ersättare utses för Socialdemokraterna.
  2015-03-26
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Soheil Jafar Sabonchis (V) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar även att hos Länsstyrelsen begära att ny ersättare utses för Vänsterpartiet.
  2015-03-26
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Annelie Björkdahls (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar även att hos Länsstyrelsen begära att ny ersättare utses för Socialdemokraterna.
  2014-12-18
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Kai Bengtssons (M) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar även att hos Länsstyrelsen begära ny sammanräkning av rösterna för Moderaterna.
  2014-12-18
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Jimmie Strannes (SD) avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar även att hos Länsstyrelsen begära ny sammanräkning av rösterna för Sverigedemokraterna.
  2014-12-18
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Mikael Dockereds (FP) avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar även att hos Länsstyrelsen begära ny sammanräkning av rösterna för Folkpartiet.
  2014-10-30
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Per Klarins (SD) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige samt hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för Sverigedemokraterna för återstoden av mandatperioden.
  2014-10-30
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Eva Bratts (SD) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige samt hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för Sverigedemokraterna för återstoden av mandatperioden.
  2014-10-30
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Camilla Sundbergs (MP) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige samt hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för Miljöpartiet för återstoden av mandatperioden.
  2014-10-30
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Lars Åkessons (MP) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige samt hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för Miljöpartiet för återstoden av mandatperioden.
 3. Avsägelse från uppdrag som ledamot i beredningen för klimat, miljö och naturvård

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att besvilja Mattias Johansson (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i beredningen för klimat, miljö och naturvård.

  Tidigare beslut i ärendet:

  2016-12-15

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Ulf Larsson (S)
  Ewa Lövgren (S)
  Mattias Johansson (S)
  Marie Larsson (S)
  Svante Karlsson (M)
  Cecilia Lindblom Hilton (M)
  Marie Jungtell (M)
  Staffan Gustavsson (MP)
  Jon Hjeltman (L)
  Per-Arne Jadepalm (SD)
  Robert Blomberg (C)
  Anita Forsberg (V)
  Lillemor Boman (KD)

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande presidium från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Robert Blomberg (C), ordförande
  Staffan Gustavsson (MP), förste vice ordförande
  Svante Karlsson (M), andre vice ordförande

  2016-02-25
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Martin Bergs (V) avsägelse från uppdraget som ledamot i beredningen för klimat, miljö och naturvård.
  2015-11-19
  SKRIV BESLUT HÄR
  2015-09-24
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Linda Colombos (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i beredningen för klimat, miljö och naturvård.
  2015-09-24
  Kommunfullmäktige beslutar att välja Marie Larsson (S) till ny ledamot i beredningen för klimat, miljö och naturvård för tiden till 31 december 2015.
  2015-04-23
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Eva Larssons (FP) avsägelse från uppdraget som ledamot i beredningen för klimat, miljö och naturvård.
  2015-04-23
  Kommunfullmäktige beslutar att välja Ulf Andersson (S) och Pernilla Gellerman (FP) till ledamöter i Beredningen för klimat, miljö och naturvård för tiden till 31 december 2015.
  2015-03-26
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Ralph Rosenlunds (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i beredningen för klimat, miljö och naturvård.
  2014-11-27
  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter till beredningen för klimat, miljö och naturvård för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015: Ralph Rosenlund (S) Ewa Lövgren (S) Mattias Johansson (S) Linda Colombo (S) Svante Karlsson (M) Cecilia Lindblom Hilton (M) Marie Jungtell (M) Staffan Gustavsson (MP) Eva Larsson (FP) Per-Arne Jadepalm (SD) Robert Blomberg (C) Martin Berg (V) Lillemor Boman (KD) Kommunfullmäktige beslutar att välja Robert Blomberg (C) till beredningen för beredningen för klimat, miljö och naturvårds ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015. Kommunfullmäktige beslutar att välja Staffan Gustavsson (MP) till beredningen för beredningen för klimat, miljö och naturvårds förste vice ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015. Kommunfullmäktige beslutar att välja Svante Karlsson (M) till beredningen för klimat, miljö och naturvårds andre vice ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015.
  2014-11-26
  Valberedningen beslutar att nominera nedanstående: LEDAMÖTER Ralph Rosenlund (S) Ewa Lövgren (S) Mattias Johansson (S) Linda Colombo (S) Svante Karlsson (M) Cecilia Lindblom Hilton (M) Marie Jungtell (M) Staffan Gustavsson (MP) Eva Larsson (FP) Robert Blomberg (C) Per-Arne Jadepalm (SD) Martin Berg (V) Lillemor Boman (KD) ORDFÖRANDE Robert Blomberg (C) FÖRSTE VICE ORDFÖRANDE Staffan Gustavsson (MP) ANDRE VICE ORDFÖRANDE Svante Karlsson (M)
 4. Avsägelse från uppdrag som ledamot i styrelsen för Lerum Energi AB

  Tidigare beslut i ärendet:

  2015-03-26
  Kommunfullmäktige beslutar att välja den nuvarande ersättaren Lars-Gunnar Gonnardsson (C) till ny ordinarie ledamot och Lerny Hermansson (C) och Susanne Norling (FP) till nya ersättare i styrelsen för Lerum Energi AB.
  2014-11-27
  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter till styrelsen för Lerum Energi AB: Lena Stenmark (S) Anna-Lena Holberg (M) Sven Ekman (MP) Leon Johansson (FP). Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ersättare till styrelsen för Lerum Energi AB: Bengt Slättberg (S) Lillemor Rånevik (S) Annelie Eng (M) Lars-Gunnar Gonnardsson (C) Kommunfullmäktige beslutar att välja Leon Johansson (FP) till bolagsstyrelsens ordförande. Kommunfullmäktige beslutar att välja Anna-Lena Holberg (M) till bolagsstyrelsens vice ordförande. Valen gäller för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.
  2014-11-26
  Valberedningen beslutar att nominera nedanstående: LEDAMÖTER Lena Stenmark (S) Sven Ekman (MP) Anna-Lena Holberg (M) Leon Johansson (FP) ERSÄTTARE Bengt Slättberg (S) Lillemor Rånevik (S) Annelie Eng (M) Lars-Gunnar Gonnardsson (C) ORDFÖRANDE Leon Johansson (FP) VICE ORDFÖRANDE Anna-Lena Holberg (M)
 5. Avsägelse från uppdrag som ledamot i styrelsen för Lerum Elhandel AB

  Tidigare beslut i ärendet:

  2015-03-26
  S Kommunfullmäktige beslutar att välja den nuvarande ersättaren Lars-Gunnar Gonnardsson (C) till ny ordinarie ledamot och Lerny Hermansson (C) och Susanne Norling (FP) till nya ersättare i styrelsen för Lerum Elhandel AB.
  2014-11-26
  Valberedningen beslutar att nominera enligt nedan: LEDAMÖTER Lena Stenmark (S) Anna-Lena Holberg (M) Leon Johansson (FP) Sven Ekman (MP) ERSÄTTARE Bengt Slättberg (S) Lillemor Rånevik (S) Annelie Eng (M) Lars-Gunnar Gonnardsson (C) ORDFÖRANDE Leon Johansson (FP) VICE ORDFÖRANDE Anna-Lena Holberg (M)
 6. Avsägelse från uppdrag som ersättare i styrelsen till Aspenäs Villastad AB

 7. Avsägelse från uppdrag som lekmannarevisorer i Lerum Energi AB

  Tidigare beslut i ärendet:

  2014-11-27
  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ordinarie revisorer till Lerum Energi AB: Kai Bengtsson (M) Elsi-Brith Jodal (S) Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ersättande revisorer i Lerum Energi AB: VAKANT (M) Eva Stigsdotter (MP) Valet gäller för tiden till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap. 21 § 1 st aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.
  2014-11-26
  Valberedningen beslutar att nominera nedanstående: ORDINARIE Kai Bengtsson (M) Elsi-Brith Jodal (S) ERSÄTTARE VAKANT(M) Eva Stigsdotter (MP)
 8. Avsägelse från uppdrag som lekmannarevisorer i Lerum Elhandel AB

  Tidigare beslut i ärendet:

  2014-11-26
  Valberedningen beslutar att nominera enligt nedan: ORDINARIE Kai Bengtsson (M) Elsi-Brith Jodal (S) ERSÄTTARE VAKANT(M) Eva Stigsdotter (MP)
 9. Avsägelse från uppdrag som lekmannarevisorer i Lerum Fjärrvärme AB

  Tidigare beslut i ärendet:

  2014-11-27
  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande revisorer till Lerum Fjärrvärme AB: Kai Bengtsson (M) Elsi-Brith Jodal (S) Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ersättande revisorer i Lerum Energi AB: VAKANT (M) Eva Stigsdotter (MP) Valet gäller för tiden till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap. 21 § 1 st aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.
  2014-11-26
  Valberedningen beslutar att nominera nedanstående: ORDINARIE Kai Bengtsson (M) Elsi-Brith Jodal (S) ERSÄTTARE VAKANT(M) Eva Stigsdotter (MP)
 10. Avsägelse från uppdrag som ersättare som kommunens revisor i Lerums tennisklubb

  Tidigare beslut i ärendet:

  2014-12-18
  Kommunfullmäktige beslutar att välja Kai Bengtsson (M) till ordinarie revisor och Elsi-Brith Jodal (S) till ersättande revisor för Lerums Tennisklubb för perioden l januari 2015 till 31 december 2018.
  2014-11-27
  Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
 11. Val av ersättare i styrelsen till Aspenäs Villastad AB

 12. Val av ersättare i styrelsen för Lerum Energi AB

  Tidigare beslut i ärendet:

  2015-03-26
  Kommunfullmäktige beslutar att välja den nuvarande ersättaren Lars-Gunnar Gonnardsson (C) till ny ordinarie ledamot och Lerny Hermansson (C) och Susanne Norling (FP) till nya ersättare i styrelsen för Lerum Energi AB.
  2014-11-27
  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter till styrelsen för Lerum Energi AB: Lena Stenmark (S) Anna-Lena Holberg (M) Sven Ekman (MP) Leon Johansson (FP). Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ersättare till styrelsen för Lerum Energi AB: Bengt Slättberg (S) Lillemor Rånevik (S) Annelie Eng (M) Lars-Gunnar Gonnardsson (C) Kommunfullmäktige beslutar att välja Leon Johansson (FP) till bolagsstyrelsens ordförande. Kommunfullmäktige beslutar att välja Anna-Lena Holberg (M) till bolagsstyrelsens vice ordförande. Valen gäller för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.
  2014-11-26
  Valberedningen beslutar att nominera nedanstående: LEDAMÖTER Lena Stenmark (S) Sven Ekman (MP) Anna-Lena Holberg (M) Leon Johansson (FP) ERSÄTTARE Bengt Slättberg (S) Lillemor Rånevik (S) Annelie Eng (M) Lars-Gunnar Gonnardsson (C) ORDFÖRANDE Leon Johansson (FP) VICE ORDFÖRANDE Anna-Lena Holberg (M)
 13. Val av ersättare i styrelsen för Lerum Elhandel AB

  Tidigare beslut i ärendet:

  2015-03-26
  S Kommunfullmäktige beslutar att välja den nuvarande ersättaren Lars-Gunnar Gonnardsson (C) till ny ordinarie ledamot och Lerny Hermansson (C) och Susanne Norling (FP) till nya ersättare i styrelsen för Lerum Elhandel AB.
  2014-11-26
  Valberedningen beslutar att nominera enligt nedan: LEDAMÖTER Lena Stenmark (S) Anna-Lena Holberg (M) Leon Johansson (FP) Sven Ekman (MP) ERSÄTTARE Bengt Slättberg (S) Lillemor Rånevik (S) Annelie Eng (M) Lars-Gunnar Gonnardsson (C) ORDFÖRANDE Leon Johansson (FP) VICE ORDFÖRANDE Anna-Lena Holberg (M)
 14. Anmälan av nya motioner

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att lämna över Motion om att digitalisera och förenkla inlämnandet av motioner, interpellationer och enkla frågor till kommunfullmäktiges presidium för beredning.

 15. Anmälan av nya medborgarförslag

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att lämna över följande medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning:

  • Medborgarförslag om tillskapandet av Landsfiskal Rehns väg i Lerum

  • Medborgarförslag om en utredning av en alternativ hantering av hästgödsel

 16. Anmälan av nya interpellationer

 17. Anmälan av nya frågor

 18. Färdtjänstregler och riksfärdtjänstregler i Lerums Kommun

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att nuvarande regler och tillämpningsföreskrifter gällande färdtjänst upphör att gälla.

  Kommunfullmäktige beslutar anta förslagen till färdtjänstregler och färdtjänsttaxor samt riksfärdtjänstregler och taxa för medresenär inom riksfärdtjänst fr.o.m. 2017-04-01.

  Sammanfattning:

  Ärendet behandlar nya färdtjänstregler som förvaltningen på uppdrag av kommunstyrelsen arbetat fram och de nya reglerna innebär en förändring inom handläggningen, bärhjälp, färdtjänstområde samt avgiften. Förvaltningen har även tagit fram riksfärdstjänstregler och taxa för medresenärer, detta har tidigare inte funnits i Lerums kommun.

  Förslagen på nya färdtjänst- och riksfärdtjänstreglers har skickats ut på remiss till intresseföreningarna i Lerums kommun. De synpunkter som inkommit från intresseföreningar i Lerum har inte gjort att förvaltningen ändrat sin ståndpunkt utan kvarstår i sin bedömning.

  Förvaltningen har även på uppdrag från kommunstyrelsen utrett förutsättningarna för att det även ska vara möjligt att göra fritidsresor inom områdesladdningen. Utredningen visar att det skulle bli kostsamt samt att kommunen skulle göra ett avståndstagande från den harmonisering av färdtjänstreglerna som tidigare godkänts. Ett sådant förslag strider mot kommunallagens likställdhetsprincip eftersom de personer får en förmån som inte andra färdtjänstresenärer får, nämligen ett begränsat antal gratisresor per månad.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2016-12-14

  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att nuvarande regler och tillämpningsföreskrifter gällande färdtjänst upphör att gälla.

  Kommunstyrelsen föreslår även kommunfullmäktige att besluta att anta förslagen till färdtjänstregler och färdtjänsttaxor samt riksfärdtjänstregler och taxa för medresenär inom riksfärdtjänst fr.o.m. 2017-04-01.

  Kommunstyrelsen beslutar att stöd och omsorgsutskottet ska fortsätta följa ärendet.

  2016-06-01
  Kommunstyrelsen beslutar att sända ut färdtjänst- och riksfärdtjänstreglerna till de föreningar som finns representerade i samrådet för funktionshinderfrågor. Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att det även ska vara möjligt att göra fritidsresor med områdesladdning.
  2016-05-25
  Kommunstyrelsens stöd och omsorgsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att sända ut färdtjänst- och riksfärdtjänstreglerna till de föreningar som finns representerade i samrådet för funktionshinderfrågor. Kommunstyrelsens stöd och omsorgsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att det även ska vara möjligt att göra fritidsresor med områdesladdning.
 19. Komplettering av terminsavgifter till Kulturskolan

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar godkänna de två nya avgiftsnivåer för Kulturskolan avseende 2017 på dels 300 kronor och dels 500 kronor.

  Sammanfattning:

  Kulturskolan vill komplettera sina terminsavgifter med två nya avgifter på summorna 300kr och 500kr. 300kr för till exempel ämnena blåsinstrument i storgrupp och distansundervisning i musikproduktion, prova på verksamhet. 500kr för exempelvis storgrupp gitarr, Afrikanska djembetrummor, Sambaensemble, rock- och popensemble samt musikproduktion.

  De föreslagna avgifterna står i paritet till gruppstorlek och ger möjlighet att ta fram ett kompletterande utbud som avser att locka nya grupper till verksamheten.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2016-12-14

  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta godkänna de två nya avgiftsnivåer för Kulturskolan avseende 2017 dels 300 kronor och dels 500 kronor.

 20. Uppföljning av kommunstyrelsens arbete med att verkställa beredningsrapporter

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen.

  Sammanfattning:

  Kommunfullmäktige har bestämt att kommunstyrelsen två gånger per år ska följa upp arbetet med att verkställa kommunfullmäktiges antagna beredningsrapporter. Förvaltningen har följt upp de 17 beredningsrapporter som har antagits av kommunfullmäktige mellan 2010 och 2015. De beredningsrapporter som har antagits under 2016 finns inte med i uppföljningen eftersom de nyligen har blivit antagna.

  En generell slutsats av uppföljningen är att arbetet med att verkställa beredningsrapporterna varierar från rapport till rapport. Vissa beredningsrapporter har lett till åtgärder och insatser, medan andra rapporter inte har arbetats vidare med. Delar av det som beredningarna har föreslagit ligger dock nära det ordinarie arbete som förvaltningen bedriver.

  De flesta beredningsrapporter följs inte upp direkt genom särskilda uppföljningar. De har inte heller blivit en del av den ordinarie verksamhetsstyrningen, det vill säga del av budget eller verksamhetsplan. Däremot tangerar många mål och uppdrag från beredningsrapporter framtidsbilder.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2016-12-14

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att notera informationen.

  2015-12-17
  Kommunfullmäktige beslutar att notera uppföljningen av beredningsrapporter.
  2015-09-23
  Kommunstyrelsen beslutar att förklara uppdraget att ta fram en förteckning över samtliga uppföljningsuppdrag från kommunfullmäktige som slutfört.
 21. Redovisning av kommunalt partistöd under 2015

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att notera redovisningen.

  Sammanfattning:

  Det kommunala partistödet ska användas till att stärka de politiska partiernas ställning i den kommunala demokratin. För att säkerställa att partierna använder partistödet enligt detta ändamål ska alla partier som mottar partistöd lämna in en skriftlig redovisning som visar hur partistödet har använts. Om ingen redovisning lämnas in får kommunfullmäktige besluta att partistöd inte ska betalas ut framöver.

  Samtliga partier i Lerums kommun har lämnat in en redovisning av partistödsanvändningen för år 2015. Då det i förarbetena framgår att kommunerna inte bör genomföra någon kontroll av redovisningarna har förvaltningen inte gjort så. Förvaltningen har endast bedömt om redovisningarna i form uppfyller kraven och om de har inkommit i tid.

  Bifogat denna tjänsteskrivelse finns samtliga partiers redovisningar.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2016-12-07

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att notera redovisningen.

  2016-12-07
  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att notera redovisningen.
 22. Utbetalning av partistöd för 2017

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att betala ut partistöd för 2017 till samtliga partier i enlighet med gällande riktlinjer.

  Sammanfattning:

  Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige årligen besluta om utbetalning av kommunalt partistöd. Partistödet i Lerums kommun består av ett grundstöd och ett mandatstöd. Grundstödet är 28 procent av ett prisbasbelopp och mandatstödet är 66 procent av ett prisbasbelopp per ledamot i kommunfullmäktige. För tomma stolar betalas inget mandatstöd.

  Kommunfullmäktige i Lerums kommun har beslutat att partistöd endast ska betalas ut om partierna har lämnat in en redovisning av hur partistödet har använts. Samtliga partier har lämnat in en redovisning och partistöd kan därmed betalas ut till alla partier.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2016-12-07

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att betala ut partistöd för 2017 till samtliga partier i enlighet med gällande riktlinjer.

  2016-12-07
  Kommunstyrelsen beslutar föreslå att kommunfullmäktige beslutar att betala ut partistöd för 2017 till samtliga partier i enlighet med gällande riktlinjer.