Kallelser, handlingar och protokoll

I kalendern längre ner på sidan finns kallelser, beslutsunderlag (handlingar) och mötesprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna.

Hittar du inte det du söker, kontakta kommunens diarium via e-post lerums.kommun@lerum.se eller medborgarkontoret KomIn på telefon 0302-52 10 00.

I kommunen finns tre myndighetsnämnder; individnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt överförmyndarnämnden. Eftersom de flesta ärendena hos dessa nämnder rör enskilda personer, är sammanträdena inte öppna för allmänheten och protokollen läggs inte ut på webbsidan. Aktuell kallelse för miljö- och byggnadsnämnden samt protokoll från revisionen finns i menyn till vänster på sidan.

Lyssna på debatten i fullmäktige

Några dagar efter kommunfullmäktiges sammanträden kan du lyssna på debatten här på lerum.se >>

Får hela kalendern inte plats på skärmen?

Använder du en surfplatta eller en smartphone och inte ser hela kalendervyn?
Då kan du flytta kalendervyn genom att hålla ditt finger i kalendern och dra den i sidled.
Om du har problem med att ladda ner protokollen, använd Internet explorer istället för Chrome.

Tekniskt problem med protokoll 2016-10-05 och 2016-11-09

På grund av ett tekniskt problem visas inte protokollet från kommunstyrelsen 2016-10-05 i tabellen. Du hittar istället det protokollet via den här länken (pdf-fil, öppnas i nytt fönster i webbläsaren)
2016-11-09 visas inte alla beslut och sammanfattningar under kalendariumtabellen. För att få rätt information se protokollet som går att ladda ned i PDF längre ned på sidan. 

 

Kalendarium

Förklaring

Tabellen visar vilka nämnder och styrelser som har sammanträden och vilka datum sammanträdena hålls. Klickar man på datumet hittar man kallelser, handlingar till ärendena och när mötet är avslutat finns även protokollet där

Instanser Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Kommunstyrelsen

-

Kommunstyrelsens arbetsutskott

-

-

-

Kommunfullmäktige

-

-

-

Beredningen för infrastruktur och boende

-

 • 18

-

-

-

-

Beredningen för klimat, miljö och naturvård
 • 4

-

-

 • 23

 • 6

 • 4

 • 8

 • 8

 • 6

Beredningen för kultur, fritid och folkhälsa

-

-

-

Beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre

-

-

-

 • 5

 • 5

 • 7

 • 7

Beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv

-

-

-

-

-

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

-

-

-

-

Kommunstyrelsens lärandeutskott

-

-

-

-

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott

-

-

-

-

Valt möte

Datum

- Genomförda möten

Datum

- Planerade möten

Kommunfullmäktige, 2017-02-23 - Beslut

 1. Avsägelse från uppdrag som ledamot i valnämnden

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Jonas Brings (M) avsägelse från uppdraget som vice ordförande i valnämnden.

  Tidigare beslut i ärendet:

  2016-12-15

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Anders Johansson (S)
  Jonas Bring (M)
  Brita Eklund (MP)
  Rigmor Andrén (L)
  Örjan Wennersten (C)

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ersättare från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Linda Sultanovic (S)
  Arne Molander (M)
  Susanne Norling (L)
  Ralf Dahlgren (SD)
  Zsolt Szanto (V)
  Lars Borke (KD)

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande presidium från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Brita Eklund (MP) ordförande
  Jonas Bring (M) vice ordförande

  2015-11-19
  SKRIV BESLUT HÄR
  2015-05-28
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Thomas Erikssons (SD) avsägelse från uppdraget som ersättare i valnämnden.
  2015-05-28
  Kommunfullmäktige beslutar att välja Jenny Wiberg (SD) till ny ersättare i valnämnden.
  2014-11-27
  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter till Valnämnden för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015: Anders Johansson (S) Jonas Bring (M) Brita Eklund (MP) Rigmor Andrén (FP) Örjan Wennersten (C) Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ersättare till Valnämnden för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015: Linda Sultanovic (S) Arne Molander (M) Susanne Norling (FP) Thomas Eriksson (SD) Zsolt Szanto (V) Lars Borke (KD) Kommunfullmäktige beslutar att välja Brita Eklund (MP) till Valnämndens ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015. Kommunfullmäktige beslutar att välja Jonas Bring (M) till Valnämndens vice ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015.
  2014-11-26
  Valberedningen beslutar att nominera nedanstående: LEDAMÖTER Anders Johansson (S) Jonas Bring (M) Brita Eklund (MP) Rigmor Andrén (FP) Örjan Wennersten (C) ERSÄTTARE Linda Sultanovic (S) Arne Molander (M) Zsolt Szanto (V) Lars Borke (KD) Susanne Norling (FP) Thomas Eriksson (SD) ORDFÖRANDE Brita Eklund (MP) VICE ORDFÖRANDE Jonas Bring (M)
 2. Avsägelse från uppdrag i beredningen för arvoden

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Björn Jägestens (V) avsägelse från uppdraget som ledamot i beredningen för arvoden.

  Tidigare beslut i ärendet:

  2016-12-15

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Steve Norrman (S)
  Thomas Hallgren (M)
  Pamela Danielsson (S)
  Johan Camp (M)
  Mona Eriksson (MP)
  Christer Gellerman (L)
  Folke Lindstedt (L)
  Ingrid Swenson (SD)
  Lerny Hermansson (C)
  Björn Jägesten (V)
  Annelie Lundström (KD)

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande presidium från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Steve Norrman (S) ordförande
  Thomas Hallgren (M) vice ordförande

  2015-11-19
  SKRIV BESLUT HÄR
  2015-05-28
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Thomas Erikssons (SD) avsägelse från uppdraget som ledamot i beredningen för arvoden.
  2015-05-28
  Kommunfullmäktige beslutar att välja Jenny Wiberg (SD) till ny ledamot i beredningen för arvoden.
  2014-11-27
  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter till beredningen för arvoden för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015: Steve Norrman (S) Pamela Danielsson (S) Thomas Hallgren (M) Johan Camp (M) Mona Eriksson (MP) Christer Gellerman (FP) Bo Cedergårdh (FP) Thomas Eriksson (SD) Lerny Hermansson (C) Björn Jägesten (V) Annelie Lundström (KD) Kommunfullmäktige beslutar att välja Steve Norrman (S) till ordförande för beredningen för arvoden för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015. Kommunfullmäktige beslutar att välja Thomas Hallgren (M) till vice ordförande för beredningen för arvoden för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015.
  2014-11-26
  Valberedningen beslutar att nominera nedanstående: LEDAMÖTER Steve Norrman (S) Pamela Danielsson (S) Thomas Hallgren (M) Johan Camp (M) VAKANT (M) Mona Eriksson (MP) Christer Gellerman (FP) Lerny Hermansson (C) Thomas Eriksson (SD) Björn lägesten (V) Annelie Lundström (KD) ORDFÖRANDE Steve Norrman (S) VICE ORDFÖRANDE Thomas Hallgren (M)
 3. Val av lekmannarevisorer i Lerum Fjärrvärme AB

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att välja Kent Lundén (S) till revisor i Lerum Fjärrvärme AB. Valet gäller för tiden till slutet av den ordinarie bolagsstämman 2019.

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-01-26
  2017-01-26

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Elsi-Brith Jodals (S) avsägelse som lekmannarevisor i Lerum Fjärrvärme AB.

  2014-11-27
  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande revisorer till Lerum Fjärrvärme AB: Kai Bengtsson (M) Elsi-Brith Jodal (S) Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ersättande revisorer i Lerum Energi AB: VAKANT (M) Eva Stigsdotter (MP) Valet gäller för tiden till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap. 21 § 1 st aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.
  2014-11-26
  Valberedningen beslutar att nominera nedanstående: ORDINARIE Kai Bengtsson (M) Elsi-Brith Jodal (S) ERSÄTTARE VAKANT(M) Eva Stigsdotter (MP)
 4. Val av lekmannarevisorer i Lerum Elhandel AB

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att välja Kent Lundén (S) till revisor i Lerum elhandel AB. Valet gäller för tiden till slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under 2019.

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-01-26
  2017-01-26

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Elsi-Brith Jodals (S) avsägelse som lekmannarevisor i Lerum Elhandel AB.

  2014-11-26
  Valberedningen beslutar att nominera enligt nedan: ORDINARIE Kai Bengtsson (M) Elsi-Brith Jodal (S) ERSÄTTARE VAKANT(M) Eva Stigsdotter (MP)
 5. Val av lekmannarevisorer i Lerum Energi AB

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att välja Kent Lundén (S) till revisor i Lerum Energi AB. Valet gäller för tiden till slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under 2019.

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-01-26
  2017-01-26

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Elsi-Brith Jodals (S) avsägelse som lekmannarevisor i Lerum Energi AB.

  2014-11-27
  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ordinarie revisorer till Lerum Energi AB: Kai Bengtsson (M) Elsi-Brith Jodal (S) Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ersättande revisorer i Lerum Energi AB: VAKANT (M) Eva Stigsdotter (MP) Valet gäller för tiden till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap. 21 § 1 st aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.
  2014-11-26
  Valberedningen beslutar att nominera nedanstående: ORDINARIE Kai Bengtsson (M) Elsi-Brith Jodal (S) ERSÄTTARE VAKANT(M) Eva Stigsdotter (MP)
 6. Val av ledamot till beredningen för infrastruktur och boende

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att välja Sophie Svensson (L) till ledamot i beredningen för infrastruktur och boende för tiden till 31 december 2017.

  Tidigare beslut i ärendet:

  2016-12-15

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Pia Jäderklint (S)
  Erik Augustsson (S)
  Marie Blomqvist (S)
  Inge Magnusson (S)
  Lars-Göran Larsson (M)
  Marcus Wahl (M)
  Arne Molander (M)
  Bengt Andersson (MP)
  Viktoria Lindberg Martinell (L)
  VAKANT (L)
  Alexander Christiansson (SD)
  Per-Olof Sundberg (C)
  Jens Abrahamsson (KD)

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande presidium från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Pia Jäderklint (S) ordförande
  Viktoria Lindberg Martinell (L) förste vice ordförande
  Lars-Göran Larsson (M) andre vice ordförande

  2016-02-25
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Dolores Åsells (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i beredningen för infrastruktur och boende.
  2015-11-19
  SKRIV BESLUT HÄR
  2015-10-22
  Kommunfullmäktige beslutar att välja Alexander Christiansson (SD) till ledamot i beredningen för infrastruktur och boende för tiden till och med 31 december 2015.
  2015-09-24
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Jannicke Strannes (SD) avsägelse från uppdraget som ledamot i beredningen för infrastruktur och boende.
  2014-11-27
  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter till beredningen för infrastruktur och boende för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015: Pia Jäderklint (S) Erik Augustsson (S) Dolores Åsell (S) Inge Magnusson (S) Lars-Göran Larsson (M) Marcus Wahl (M) Angelica Därnlöf (M) Lise Augustsson (MP) Karin Poulsen (FP) Helena Gellerman (FP) Jannicke Stranne (SD) Henrik Larsson (C) Roland Alm (KD) Kommunfullmäktige beslutar att välja Pia Jäderklint (S) till beredningen för infrastruktur och boendes ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015. Kommunfullmäktige beslutar att välja Karin Poulsen (FP) till beredningen för infrastruktur och boende förste vice ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015. Kommunfullmäktige beslutar att välja Lars-Göran Larsson (M) till beredningen för infrastruktur och boendes andre vice ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015.
  2014-11-26
  Valberedningen beslutar att nominera nedanstående: Pia Jäderklint (S) Erik Augustsson (S) Dolores Åsell (S) Inge Magnusson (S) Lars-Göran Larsson (M) Marcus Wahl (M) Angelica Därnlöf (M) Lise Augustsson (MP) Karin Poulsen (FP) Helena Gellerman (FP) Henrik Larsson (C) VAKANT(SD) Roland Alm (KD) ORDFÖRANDE Pia Jäderklint (S) FÖRSTE VICE ORDFÖRANDE Karin Poulsen (FP) ANDRE VICE ORDFÖRANDE Lars-Göran Larsson (M)
 7. Anmälan av nya motioner

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att lämna över Motion om att införa etableringsbostadsmodellen i Lerums kommun väckt av Alexander Abenius (M) till kommunstyrelsen för beredning.

  Alexander Abenius (M) meddelar att följande ändring ska göras  av hans motion: texten första att-satsen efter "etableringsstöd" tas bor. Hela att-sats två stryks.

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-01-26

  Kommunfullmäktige beslutar att lämna över Motion om att digitalisera och förenkla inlämnandet av motioner, interpellationer och enkla frågor till kommunfullmäktiges presidium för beredning.

  2017-01-26

  Kommunfullmäktige beslutar att lämna över Motion om att digitalisera och förenkla inlämnandet av motioner, interpellationer och enkla frågor till kommunfullmäktiges presidium för beredning.

 8. Anmälan av nya medborgarförslag

 9. Anmälan av nya interpellationer

 10. Anmälan av nya frågor

 11. Framtagande av en trafikstrategi

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en trafikstrategi som underlag för arbetet med översiktsplanen. Därefter ska samhällsbyggnadsutskottet se över den föreslagna processen.

  Sammanfattning:

  Förvaltningen föreslår att en trafikstrategi ska tas fram genom en trestegsprocess:

  1) Framtagande av underlag i form av alternativa utvecklingsvägar för trafik- och infrastrukturområden i kommunen utifrån direktiven, utifrån kommunens vision och utifrån kommunens mål. Scenarier med olika ambitionsnivå i riktning mot visionen tas fram och konsekvensbeskrivs.

  2) I ett trafikseminarium med kommunstyrelsen redovisas de olika scenarierna. Politikerna får ta ställning till de konsekvensbeskrivna ambitionsnivåerna och ta beslut om vilken ambitionsnivå Lerums kommun siktar på samt hur Lerum ska prioritera i intressekonflikterna. Avsikten är att landa i ett förankrat ”Hur gör vi i Lerum?”

  3) En Trafikstrategi formuleras, kommuniceras, remissas och revideras.

  Framtagandet av Trafikstrategin är en del av arbetet med ny Översiktsplan (ÖP). Trafikstrategin ger underlag till ÖP så att ÖP kan tydliggöra hur trafikfrågorna ska beaktas i förhållande till andra intressen i planeringen (tex bostadsbyggande, naturvärden, klimatstrategi etc).

  En trafikstrategi behövs för att vi ska kunna byta fokus i samhällsplaneringen och göra det enkelt för invånare och näringsliv att göra hållbara val. Trafikstrategin, som ett politiskt ägt styrdokument för transportsystemet, är ett tydligt dokument att arbeta efter - det ger en gemensam målbild och styrka i utvecklingen. Detta ger underlag att bedöma enskilda frågor i ett större sammanhang och därmed kunna uppnå önskad långsiktig förändring.

   

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2016-12-14

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en trafikstrategi som underlag för arbetet med översiktsplanen. Därefter ska samhällsbyggnadsutskottet se över den föreslagna processen.

  2016-12-07

  Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde
  2016-12-14

  2016-12-07
  Kommunstyrelsen beslutar föreslå att kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en trafikstrategi enligt föreslagen process.
 12. Svar på medborgarförslag om att kunna lämna medborgarförslag på nätet

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-01-18

  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att bifalla medborgarförslaget.

 13. Svar på medborgarförslag om att kommunfullmäktiges sammanträden ska påbörjas senast klockan 18.00

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget avslås.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-01-18

  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att medborgarförslaget avslås.

  2016-09-07
  SKRIV BESLUT HÄR