Kallelser, handlingar och protokoll

I kalendern längre ner på sidan finns kallelser, beslutsunderlag (handlingar) och mötesprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna.

Hittar du inte det du söker, kontakta kommunens diarium via e-post lerums.kommun@lerum.se eller medborgarkontoret KomIn på telefon 0302-52 10 00.

I kommunen finns tre myndighetsnämnder; individnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt överförmyndarnämnden. Eftersom de flesta ärendena hos dessa nämnder rör enskilda personer, är sammanträdena inte öppna för allmänheten och protokollen läggs inte ut på webbsidan. Aktuell kallelse för miljö- och byggnadsnämnden samt protokoll från revisionen finns i menyn till vänster på sidan.

Lyssna på debatten i fullmäktige

Några dagar efter kommunfullmäktiges sammanträden kan du lyssna på debatten här på lerum.se >>

Får hela kalendern inte plats på skärmen?

Använder du en surfplatta eller en smartphone och inte ser hela kalendervyn?
Då kan du flytta kalendervyn genom att hålla ditt finger i kalendern och dra den i sidled.
Om du har problem med att ladda ner protokollen, använd Internet explorer istället för Chrome.

Tekniskt problem med protokoll 2016-10-05 och 2016-11-09

På grund av ett tekniskt problem visas inte protokollet från kommunstyrelsen 2016-10-05 i tabellen. Du hittar istället det protokollet via den här länken (pdf-fil, öppnas i nytt fönster i webbläsaren)
2016-11-09 visas inte alla beslut och sammanfattningar under kalendariumtabellen. För att få rätt information se protokollet som går att ladda ned i PDF längre ned på sidan. 

 

Kalendarium

Förklaring

Tabellen visar vilka nämnder och styrelser som har sammanträden och vilka datum sammanträdena hålls. Klickar man på datumet hittar man kallelser, handlingar till ärendena och när mötet är avslutat finns även protokollet där

Instanser Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Kommunstyrelsen

-

Kommunstyrelsens arbetsutskott

-

-

-

Kommunfullmäktige

-

-

-

Beredningen för infrastruktur och boende

-

 • 18

-

-

-

-

Beredningen för klimat, miljö och naturvård
 • 4

-

-

 • 23

 • 6

 • 4

 • 8

 • 8

 • 6

Beredningen för kultur, fritid och folkhälsa

-

-

-

Beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre

-

-

-

 • 5

 • 5

 • 7

 • 7

Beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv

-

-

-

-

-

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

-

-

-

-

Kommunstyrelsens lärandeutskott

-

-

-

-

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott

-

-

-

-

Valt möte

Datum

- Genomförda möten

Datum

- Planerade möten

Kommunfullmäktige, 2017-09-21 - Beslut

 1. Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja avsägelsen som ersättare i kommunfullmäktige.

  Kommunfullmäktige begär att Länsstyrelsen utser en ny ersättare för Moderaterna.

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-05-18

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Gabriel Scavos (M) avsägelse som ledamot och Marianne McHardys (M) avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige.

  Kommunfullmäktige begär att Länsstyrelsen utser en ny ledamot och en ny ersättare för Moderaterna.

  2017-04-27

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Anneli Rhedins (M) avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige.

  Kommunfullmäktige begär att Länsstyrelsen utser en ny ledamot för Moderaterna.

  2017-01-26

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Annelie Engs (M) och Lise Augustssons (MP) avsägelser från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.

  Kommunfullmäktige beslutar även att notera Mats Furbackens (L) bortgång.

  Kommunfullmäktige begär att Länsstyrelsen utser en ny ledamot för Moderaterna, Miljöpartiet och Liberalerna.

  2017-01-26

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Annelie Engs (M) och Lise Augustssons (MP) avsägelser som ledamöter i kommunfullmäktige.

  Kommunfullmäktige beslutar även att notera att ersättaren Mats Furbackens (L) har avlidit.

  Kommunfullmäktige begär att Länsstyrelsen utser en ny ledamot för Moderaterna, Miljöpartiet samt ny ersättare för Liberalerna.

  2015-09-24
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Cecilia Hellströms (KD) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar även att hos Länsstyrelsen begära att ny ersättare utses för Kristdemokraterna.
  2015-03-26
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Ralph Rosenlunds (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar även att hos Länsstyrelsen begära att ny ersättare utses för Socialdemokraterna.
  2015-03-26
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Soheil Jafar Sabonchis (V) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar även att hos Länsstyrelsen begära att ny ersättare utses för Vänsterpartiet.
  2015-03-26
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Annelie Björkdahls (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar även att hos Länsstyrelsen begära att ny ersättare utses för Socialdemokraterna.
  2014-12-18
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Kai Bengtssons (M) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar även att hos Länsstyrelsen begära ny sammanräkning av rösterna för Moderaterna.
  2014-12-18
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Jimmie Strannes (SD) avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar även att hos Länsstyrelsen begära ny sammanräkning av rösterna för Sverigedemokraterna.
  2014-12-18
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Mikael Dockereds (FP) avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar även att hos Länsstyrelsen begära ny sammanräkning av rösterna för Folkpartiet.
  2014-10-30
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Per Klarins (SD) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige samt hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för Sverigedemokraterna för återstoden av mandatperioden.
  2014-10-30
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Eva Bratts (SD) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige samt hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för Sverigedemokraterna för återstoden av mandatperioden.
  2014-10-30
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Camilla Sundbergs (MP) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige samt hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för Miljöpartiet för återstoden av mandatperioden.
  2014-10-30
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Lars Åkessons (MP) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige samt hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för Miljöpartiet för återstoden av mandatperioden.
 2. Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja avsägelserna som ersättare respektive ledamot i kommunstyrelsen.

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-04-27

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Anneli Rhedins (M) avsägelse som ledamot och Oskar Ahlmans (M) avsägelse som ersättare i kommunstyrelsen från 2017-04-30.

  2017-04-27

  Kommunfullmäktige beslutar att välja Oskar Ahlman (M) till ny ledamot och Marie Sjödin (M) till ny ersättare i kommunstyrelsen.

  2014-12-18
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Jimmie Strannes (SD) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.
  2014-12-18
  Kommunfullmäktige beslutar att välja Ingrid Swensson (SD) till ny ersättare i kommunstyrelsen för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2018.
  2014-11-27
  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter till kommunstyrelsen för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2018: Dennis Jeryd (S) Klara Martinsson (S) Olle Adolfsson (S) Henrik Ripa (M) Alexander Abenius (M) Anneli Rhedin (M) Rutger Fridholm (MP) Lill Jansson (FP) Peter Norling (FP) Ralf Dahlgren (SD) Eva Andersson (C) Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ersättare till kommunstyrelsen för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2018: Karolina Roughton (S) Jesper Liljedahl (S) Oskar Ahlman (M) Marita Snällman (M) Douglas Thisell (M) Emma Liljeberg (MP) Nanna Siewertz Tulinius (FP) Jimmie Stranne (SD) Esbjörn Holmén (C) Anette Holgersson (V) Christian Eberstein (KD) Kommunfullmäktige beslutar att välja Dennis Jeryd (S) till kommunstyrelsens ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2018. Kommunfullmäktige beslutar att välja Rutger Fridholm (MP) till kommunstyrelsens förste vice ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2018. Kommunfullmäktige beslutar att välja Henrik Ripa (M) till kommunstyrelsens andre vice ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2018.
  2014-11-26
  Valberedningen beslutar att nominera nedanstående: LEDAMÖTER Dennis Jeryd (S) Klara Martinsson (S) Olle Adolfsson (S) Henrik Ripa (M) Alexander Abenius (M) Anneli Rhedin (M) Lill Jansson (FP) Peter Norling (FP) Eva Andersson (C) Rutger Fridholm (MP) RalfDahlgren (SD) ERSÄTTARE Karolina Roughton (S) Jesper Liljedahl (S) Oskar Ahlman (M) Marita Snällman (M) Douglas Thisell (M) Nanna Siewertz Tulinius (FP) Esbjörn Holmen (C) Emma Liljedahl (MP) Jimmie Stranne (SD) Anette Holgersson (V) Christian Eberstein (KD) ORDFÖRANDE Dennis Jeryd (S) FÖRSTE VICE ORDFÖRANDE Rutger Fridholm (MP) ANDRE VICE ORDFÖRANDE Henrik Ripa (M)
 3. Avsägelse från uppdrag som ledamot i beredningen för klimat, miljö och naturvård

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja avsägelsen som ledamot i beredningen för klimat, miljö och naturvård.

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-01-26

  Kommunfullmäktige beslutar att besvilja Mattias Johansson (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i beredningen för klimat, miljö och naturvård.

  2017-01-26

  Kommunfullmäktige beslutar att besvilja Mattias Johansson (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i beredningen för klimat, miljö och naturvård.

  2016-12-15

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Ulf Larsson (S)
  Ewa Lövgren (S)
  Mattias Johansson (S)
  Marie Larsson (S)
  Svante Karlsson (M)
  Cecilia Lindblom Hilton (M)
  Marie Jungtell (M)
  Staffan Gustavsson (MP)
  Jon Hjeltman (L)
  Per-Arne Jadepalm (SD)
  Robert Blomberg (C)
  Anita Forsberg (V)
  Lillemor Boman (KD)

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande presidium från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Robert Blomberg (C), ordförande
  Staffan Gustavsson (MP), förste vice ordförande
  Svante Karlsson (M), andre vice ordförande

  2016-02-25
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Martin Bergs (V) avsägelse från uppdraget som ledamot i beredningen för klimat, miljö och naturvård.
  2015-11-19
  SKRIV BESLUT HÄR
  2015-09-24
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Linda Colombos (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i beredningen för klimat, miljö och naturvård.
  2015-09-24
  Kommunfullmäktige beslutar att välja Marie Larsson (S) till ny ledamot i beredningen för klimat, miljö och naturvård för tiden till 31 december 2015.
  2015-04-23
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Eva Larssons (FP) avsägelse från uppdraget som ledamot i beredningen för klimat, miljö och naturvård.
  2015-04-23
  Kommunfullmäktige beslutar att välja Ulf Andersson (S) och Pernilla Gellerman (FP) till ledamöter i Beredningen för klimat, miljö och naturvård för tiden till 31 december 2015.
  2015-03-26
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Ralph Rosenlunds (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i beredningen för klimat, miljö och naturvård.
  2014-11-27
  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter till beredningen för klimat, miljö och naturvård för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015: Ralph Rosenlund (S) Ewa Lövgren (S) Mattias Johansson (S) Linda Colombo (S) Svante Karlsson (M) Cecilia Lindblom Hilton (M) Marie Jungtell (M) Staffan Gustavsson (MP) Eva Larsson (FP) Per-Arne Jadepalm (SD) Robert Blomberg (C) Martin Berg (V) Lillemor Boman (KD) Kommunfullmäktige beslutar att välja Robert Blomberg (C) till beredningen för beredningen för klimat, miljö och naturvårds ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015. Kommunfullmäktige beslutar att välja Staffan Gustavsson (MP) till beredningen för beredningen för klimat, miljö och naturvårds förste vice ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015. Kommunfullmäktige beslutar att välja Svante Karlsson (M) till beredningen för klimat, miljö och naturvårds andre vice ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015.
  2014-11-26
  Valberedningen beslutar att nominera nedanstående: LEDAMÖTER Ralph Rosenlund (S) Ewa Lövgren (S) Mattias Johansson (S) Linda Colombo (S) Svante Karlsson (M) Cecilia Lindblom Hilton (M) Marie Jungtell (M) Staffan Gustavsson (MP) Eva Larsson (FP) Robert Blomberg (C) Per-Arne Jadepalm (SD) Martin Berg (V) Lillemor Boman (KD) ORDFÖRANDE Robert Blomberg (C) FÖRSTE VICE ORDFÖRANDE Staffan Gustavsson (MP) ANDRE VICE ORDFÖRANDE Svante Karlsson (M)
 4. Avsägelse från uppdrag som ledamot i beredningen för arvoden

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja avsägelsen som ledamot i beredningen för arvoden.

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-02-23

  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Björn Jägestens (V) avsägelse från uppdraget som ledamot i beredningen för arvoden.

  2016-12-15

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Steve Norrman (S)
  Thomas Hallgren (M)
  Pamela Danielsson (S)
  Johan Camp (M)
  Mona Eriksson (MP)
  Christer Gellerman (L)
  Folke Lindstedt (L)
  Ingrid Swenson (SD)
  Lerny Hermansson (C)
  Björn Jägesten (V)
  Annelie Lundström (KD)

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande presidium från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Steve Norrman (S) ordförande
  Thomas Hallgren (M) vice ordförande

  2015-11-19
  SKRIV BESLUT HÄR
  2015-05-28
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Thomas Erikssons (SD) avsägelse från uppdraget som ledamot i beredningen för arvoden.
  2015-05-28
  Kommunfullmäktige beslutar att välja Jenny Wiberg (SD) till ny ledamot i beredningen för arvoden.
  2014-11-27
  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter till beredningen för arvoden för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015: Steve Norrman (S) Pamela Danielsson (S) Thomas Hallgren (M) Johan Camp (M) Mona Eriksson (MP) Christer Gellerman (FP) Bo Cedergårdh (FP) Thomas Eriksson (SD) Lerny Hermansson (C) Björn Jägesten (V) Annelie Lundström (KD) Kommunfullmäktige beslutar att välja Steve Norrman (S) till ordförande för beredningen för arvoden för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015. Kommunfullmäktige beslutar att välja Thomas Hallgren (M) till vice ordförande för beredningen för arvoden för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015.
  2014-11-26
  Valberedningen beslutar att nominera nedanstående: LEDAMÖTER Steve Norrman (S) Pamela Danielsson (S) Thomas Hallgren (M) Johan Camp (M) VAKANT (M) Mona Eriksson (MP) Christer Gellerman (FP) Lerny Hermansson (C) Thomas Eriksson (SD) Björn lägesten (V) Annelie Lundström (KD) ORDFÖRANDE Steve Norrman (S) VICE ORDFÖRANDE Thomas Hallgren (M)
 5. Avsägelse av uppdrag som ersättare i överförmyndarnämnden

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja avsägelsen som ersättare i överförmyndarnämnden.

  Tidigare beslut i ärendet:

  2016-12-15

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Anna Lena Mellquist (S)
  Maria Bergstedt (M)
  Marie-Anne Gustafsson (L)

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ersättare från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Mona Eriksson (MP)
  Alf Hansson (C)

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande presidium från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Anna Lena Mellquist (S) ordförande
  Maria Bergstedt (M) vice ordförande

  2015-11-19
  SKRIV BESLUT HÄR
  2014-11-27
  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter till Överförmyndarnämnden för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015: Anna Lena Mellquist (S) Maria Bergstedt (M) Marie-Anne Gustafsson (FP) Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ersättare till Överförmyndarnämnden för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015: Mona Eriksson (MP) Alf Hansson (C) Kommunfullmäktige beslutar att välja Anna Lena Mellquist (S) till Överförmyndarnämndens ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015. Kommunfullmäktige beslutar att välja Maria Bergstedt (M) till Överförmyndarnämndens vice ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015.
  2014-11-26
  Valberedningen beslutar att nominera nedanstående: LEDAMÖTER Anna Lena Mellquist (S) Maria Bergstedt (M) Marie-Anne Gustafsson (FP) ERSÄTTARE Mona Eriksson (MP) VAKANT ORDFÖRANDE Anna Lena Mellquist (S) VICE ORDFÖRANDE Maria Bergstedt (M)
 6. Avsägelse från uppdrag som ledamot i Miljö- och byggnadsnämnden

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja avsägelsen som ledamot i Miljö- och byggnadsnämnden.

  Tidigare beslut i ärendet:

  2016-12-15

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Marianne Hallengren (S)
  Magnus Lansenfeldt (M)
  Erland Ek (S)
  Peter Johnsson (M)
  Elisabeth Sandén (MP)
  Ronny Johansson (L)
  Ingvar Ringhage (C)

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ersättare från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Anders Johansson (S)
  Conny Leinstedt (M)
  Pierre Cronell (MP)
  Claes Berlin (C)
  Lena Cervin (KD)

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande presidium från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Elisabeth Sandén (MP) ordförande
  Magnus Lansenfeldt (M) vice ordförande

  2015-11-19
  SKRIV BESLUT HÄR
  2014-11-27
  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter till Miljö- och byggnadsnämnden för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015: Erland Ek (S) Marianne Hallengren (S) Magnus Lansenfeldt (M) Peter Johnsson (M) Elisabeth Sandén (MP) Bo Cedergårdh (FP) Ingvar Ringhage (C) Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ersättare till Miljö- och byggnadsnämnden för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015: Anders Johansson (S) Conny Leinstedt (M) Pierre Cronell (MP) Niclas Olstedt (FP) Lena Hagström (KD) Kommunfullmäktige beslutar att välja Elisabeth Sandén (MP) till Miljö- och byggnadsnämndens ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015. Kommunfullmäktige beslutar att välja Magnus Lansenfeldt (M) till Miljö- och byggnadsnämndens vice ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015.
  2014-11-26
  Valberedningen beslutar att nominera nedanstående: LEDAMÖTER Erland Ek (S) Marianne Hallengren (S) Magnus Lansenfeldt (M) Peter Johnsson (M) Elisabeth Sandén (MP) Bo Cedergårdh (FP) Ingvar Ringhage (C) ERSÄTTARE Anders Johansson (S) Conny Leinstedt (M) Pierre Cronell (MP) Niclas Olstedt (FP) Lena Hagström (KD) ORDFÖRANDE Elisabeth Sanden (MP) VICE ORDFÖRANDE Magnus Lansenfeldt (M)
 7. Avsägelser av uppdrag som ersättare i valnämnden

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja avsägelserna som ersättare i valnämnden.

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-04-27

  Kommunfullmäktige beslutar att välja Lars-Göran Larsson (M) som ledamot och vice ordförande i valnämnden.

  2017-02-23

  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Jonas Brings (M) avsägelse från uppdraget som vice ordförande i valnämnden.

  2016-12-15

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Anders Johansson (S)
  Jonas Bring (M)
  Brita Eklund (MP)
  Rigmor Andrén (L)
  Örjan Wennersten (C)

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ersättare från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Linda Sultanovic (S)
  Arne Molander (M)
  Susanne Norling (L)
  Ralf Dahlgren (SD)
  Zsolt Szanto (V)
  Lars Borke (KD)

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande presidium från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Brita Eklund (MP) ordförande
  Jonas Bring (M) vice ordförande

  2015-11-19
  SKRIV BESLUT HÄR
  2015-05-28
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Thomas Erikssons (SD) avsägelse från uppdraget som ersättare i valnämnden.
  2015-05-28
  Kommunfullmäktige beslutar att välja Jenny Wiberg (SD) till ny ersättare i valnämnden.
  2014-11-27
  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter till Valnämnden för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015: Anders Johansson (S) Jonas Bring (M) Brita Eklund (MP) Rigmor Andrén (FP) Örjan Wennersten (C) Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ersättare till Valnämnden för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015: Linda Sultanovic (S) Arne Molander (M) Susanne Norling (FP) Thomas Eriksson (SD) Zsolt Szanto (V) Lars Borke (KD) Kommunfullmäktige beslutar att välja Brita Eklund (MP) till Valnämndens ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015. Kommunfullmäktige beslutar att välja Jonas Bring (M) till Valnämndens vice ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015.
  2014-11-26
  Valberedningen beslutar att nominera nedanstående: LEDAMÖTER Anders Johansson (S) Jonas Bring (M) Brita Eklund (MP) Rigmor Andrén (FP) Örjan Wennersten (C) ERSÄTTARE Linda Sultanovic (S) Arne Molander (M) Zsolt Szanto (V) Lars Borke (KD) Susanne Norling (FP) Thomas Eriksson (SD) ORDFÖRANDE Brita Eklund (MP) VICE ORDFÖRANDE Jonas Bring (M)
 8. Avsägelse från uppdrag som ersättare i styrelsen för Lerum Energi AB

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja avsägelsen som ersättare i styrelsen för Lerum Energi AB.

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-04-27

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Annelie Engs (M) avsägelse som ersättare i styrelsen för Lerum Energi AB.

  2017-04-27

  Kommunfullmäktige beslutar att välja Marie Jungtell (M) som ersättare till styrelsen för Lerum Energi AB.

  2017-01-26
  2017-01-26

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Sven Ekmans (MP) avsägelse som ledamot i Lerum Energi AB.

  2017-01-26

  Kommunfullmäktige beslutar att välja Lars Åkesson (MP) till ny ledamot i styrelsen för Lerum Energi AB.

  2015-03-26
  Kommunfullmäktige beslutar att välja den nuvarande ersättaren Lars-Gunnar Gonnardsson (C) till ny ordinarie ledamot och Lerny Hermansson (C) och Susanne Norling (FP) till nya ersättare i styrelsen för Lerum Energi AB.
  2014-11-27
  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter till styrelsen för Lerum Energi AB: Lena Stenmark (S) Anna-Lena Holberg (M) Sven Ekman (MP) Leon Johansson (FP). Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ersättare till styrelsen för Lerum Energi AB: Bengt Slättberg (S) Lillemor Rånevik (S) Annelie Eng (M) Lars-Gunnar Gonnardsson (C) Kommunfullmäktige beslutar att välja Leon Johansson (FP) till bolagsstyrelsens ordförande. Kommunfullmäktige beslutar att välja Anna-Lena Holberg (M) till bolagsstyrelsens vice ordförande. Valen gäller för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.
  2014-11-26
  Valberedningen beslutar att nominera nedanstående: LEDAMÖTER Lena Stenmark (S) Sven Ekman (MP) Anna-Lena Holberg (M) Leon Johansson (FP) ERSÄTTARE Bengt Slättberg (S) Lillemor Rånevik (S) Annelie Eng (M) Lars-Gunnar Gonnardsson (C) ORDFÖRANDE Leon Johansson (FP) VICE ORDFÖRANDE Anna-Lena Holberg (M)
 9. Avsägelse för uppdrag som ersättare i styrelsen för Lerum Elhandel AB

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja avsägelsen som ersättare i styrelsen för Lerum Elhandel AB.

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-04-27

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Annelie Engs (M) avsägelse som ersättare i styrelsen för Lerum Elhandel AB.

  2017-04-27

  Kommunfullmäktige beslutar att välja Marie Jungtell (M) som ersättare till styrelsen för Lerum Energi AB.

  2017-01-26
  2017-01-26

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Sven Ekmans (MP) avsägelse sig som ledamot i Lerum Elhandel AB.Kommunfullmäktige beslutar att bevilja avsägelsen.

  2017-01-26

  Kommunfullmäktige beslutar att välja Lars Åkesson (MP) till ny ledamot i styrelsen för Lerum Elhandel AB

  2015-03-26
  S Kommunfullmäktige beslutar att välja den nuvarande ersättaren Lars-Gunnar Gonnardsson (C) till ny ordinarie ledamot och Lerny Hermansson (C) och Susanne Norling (FP) till nya ersättare i styrelsen för Lerum Elhandel AB.
  2014-11-26
  Valberedningen beslutar att nominera enligt nedan: LEDAMÖTER Lena Stenmark (S) Anna-Lena Holberg (M) Leon Johansson (FP) Sven Ekman (MP) ERSÄTTARE Bengt Slättberg (S) Lillemor Rånevik (S) Annelie Eng (M) Lars-Gunnar Gonnardsson (C) ORDFÖRANDE Leon Johansson (FP) VICE ORDFÖRANDE Anna-Lena Holberg (M)
 10. Val av ny ledamot och nya ersättare till kommunstyrelsen

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja avsägelserna som ersättare respektive ledamot i kommunstyrelsen.

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-04-27

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Anneli Rhedins (M) avsägelse som ledamot och Oskar Ahlmans (M) avsägelse som ersättare i kommunstyrelsen från 2017-04-30.

  2017-04-27

  Kommunfullmäktige beslutar att välja Oskar Ahlman (M) till ny ledamot och Marie Sjödin (M) till ny ersättare i kommunstyrelsen.

  2014-12-18
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Jimmie Strannes (SD) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.
  2014-12-18
  Kommunfullmäktige beslutar att välja Ingrid Swensson (SD) till ny ersättare i kommunstyrelsen för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2018.
  2014-11-27
  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter till kommunstyrelsen för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2018: Dennis Jeryd (S) Klara Martinsson (S) Olle Adolfsson (S) Henrik Ripa (M) Alexander Abenius (M) Anneli Rhedin (M) Rutger Fridholm (MP) Lill Jansson (FP) Peter Norling (FP) Ralf Dahlgren (SD) Eva Andersson (C) Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ersättare till kommunstyrelsen för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2018: Karolina Roughton (S) Jesper Liljedahl (S) Oskar Ahlman (M) Marita Snällman (M) Douglas Thisell (M) Emma Liljeberg (MP) Nanna Siewertz Tulinius (FP) Jimmie Stranne (SD) Esbjörn Holmén (C) Anette Holgersson (V) Christian Eberstein (KD) Kommunfullmäktige beslutar att välja Dennis Jeryd (S) till kommunstyrelsens ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2018. Kommunfullmäktige beslutar att välja Rutger Fridholm (MP) till kommunstyrelsens förste vice ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2018. Kommunfullmäktige beslutar att välja Henrik Ripa (M) till kommunstyrelsens andre vice ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2018.
  2014-11-26
  Valberedningen beslutar att nominera nedanstående: LEDAMÖTER Dennis Jeryd (S) Klara Martinsson (S) Olle Adolfsson (S) Henrik Ripa (M) Alexander Abenius (M) Anneli Rhedin (M) Lill Jansson (FP) Peter Norling (FP) Eva Andersson (C) Rutger Fridholm (MP) RalfDahlgren (SD) ERSÄTTARE Karolina Roughton (S) Jesper Liljedahl (S) Oskar Ahlman (M) Marita Snällman (M) Douglas Thisell (M) Nanna Siewertz Tulinius (FP) Esbjörn Holmen (C) Emma Liljedahl (MP) Jimmie Stranne (SD) Anette Holgersson (V) Christian Eberstein (KD) ORDFÖRANDE Dennis Jeryd (S) FÖRSTE VICE ORDFÖRANDE Rutger Fridholm (MP) ANDRE VICE ORDFÖRANDE Henrik Ripa (M)
 11. Val av ledamöter och vice ordförande i beredningen för klimat, miljö och naturvård

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja avsägelsen som ledamot i beredningen för klimat, miljö och naturvård.

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-01-26

  Kommunfullmäktige beslutar att besvilja Mattias Johansson (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i beredningen för klimat, miljö och naturvård.

  2017-01-26

  Kommunfullmäktige beslutar att besvilja Mattias Johansson (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i beredningen för klimat, miljö och naturvård.

  2016-12-15

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Ulf Larsson (S)
  Ewa Lövgren (S)
  Mattias Johansson (S)
  Marie Larsson (S)
  Svante Karlsson (M)
  Cecilia Lindblom Hilton (M)
  Marie Jungtell (M)
  Staffan Gustavsson (MP)
  Jon Hjeltman (L)
  Per-Arne Jadepalm (SD)
  Robert Blomberg (C)
  Anita Forsberg (V)
  Lillemor Boman (KD)

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande presidium från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Robert Blomberg (C), ordförande
  Staffan Gustavsson (MP), förste vice ordförande
  Svante Karlsson (M), andre vice ordförande

  2016-02-25
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Martin Bergs (V) avsägelse från uppdraget som ledamot i beredningen för klimat, miljö och naturvård.
  2015-11-19
  SKRIV BESLUT HÄR
  2015-09-24
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Linda Colombos (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i beredningen för klimat, miljö och naturvård.
  2015-09-24
  Kommunfullmäktige beslutar att välja Marie Larsson (S) till ny ledamot i beredningen för klimat, miljö och naturvård för tiden till 31 december 2015.
  2015-04-23
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Eva Larssons (FP) avsägelse från uppdraget som ledamot i beredningen för klimat, miljö och naturvård.
  2015-04-23
  Kommunfullmäktige beslutar att välja Ulf Andersson (S) och Pernilla Gellerman (FP) till ledamöter i Beredningen för klimat, miljö och naturvård för tiden till 31 december 2015.
  2015-03-26
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Ralph Rosenlunds (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i beredningen för klimat, miljö och naturvård.
  2014-11-27
  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter till beredningen för klimat, miljö och naturvård för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015: Ralph Rosenlund (S) Ewa Lövgren (S) Mattias Johansson (S) Linda Colombo (S) Svante Karlsson (M) Cecilia Lindblom Hilton (M) Marie Jungtell (M) Staffan Gustavsson (MP) Eva Larsson (FP) Per-Arne Jadepalm (SD) Robert Blomberg (C) Martin Berg (V) Lillemor Boman (KD) Kommunfullmäktige beslutar att välja Robert Blomberg (C) till beredningen för beredningen för klimat, miljö och naturvårds ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015. Kommunfullmäktige beslutar att välja Staffan Gustavsson (MP) till beredningen för beredningen för klimat, miljö och naturvårds förste vice ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015. Kommunfullmäktige beslutar att välja Svante Karlsson (M) till beredningen för klimat, miljö och naturvårds andre vice ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015.
  2014-11-26
  Valberedningen beslutar att nominera nedanstående: LEDAMÖTER Ralph Rosenlund (S) Ewa Lövgren (S) Mattias Johansson (S) Linda Colombo (S) Svante Karlsson (M) Cecilia Lindblom Hilton (M) Marie Jungtell (M) Staffan Gustavsson (MP) Eva Larsson (FP) Robert Blomberg (C) Per-Arne Jadepalm (SD) Martin Berg (V) Lillemor Boman (KD) ORDFÖRANDE Robert Blomberg (C) FÖRSTE VICE ORDFÖRANDE Staffan Gustavsson (MP) ANDRE VICE ORDFÖRANDE Svante Karlsson (M)
 12. Val av ledamot i beredningen för kultur, fritid och folkhälsa

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att välja Elisabeth Ottoson (M) och Vincent Nordgren (M) till ledamöter i beredningen för kultur, fritid och folkhälsa.

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-04-27

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Thomas Jeryd (M), Marie Sjödin (M) och Mats Sjöbloms (SD) avsägelser som ledamöter i beredningen för kultur, fritid och folkhälsa.

  2017-04-27

  Kommunfullmäktige beslutar att välja Ulf Utgård (M) som andre vice ordförande för beredningen för kultur, fritid och folkhälsa.

  2017-04-27

  Kommunfullmäktige beslutar att välja Ulf Utgård (M) som vice ordförande för beredningen för kultur, fritid och folkhälsa.

  2016-12-15

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Ingela Gyllesten (C)
  Gun-Britt Delsvik Svensson (S)
  Marie Andersson Sjödin (M)
  Mikael Rånevik (S)
  Mervi Helles (S)
  Erik Larsson (S)
  Ulf Utgård (M)
  Thomas Jeryd (M)
  Lise Augustsson (MP)
  Stefan Larsson (L)
  Mats Sjöholm (SD)
  Cecilia Bolle (C)
  Katrin Elfstrand Trigueros (KD)

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande presidium från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Ingela Gyllesten (C) ordförande
  Gun-Britt Delsvik Svensson (S) förste vice ordförande
  Marie Andersson Sjödin (M) andre vice ordförande

  2015-11-19
  SKRIV BESLUT HÄR
  2015-10-22
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Patrik Johanssons (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i beredningen för kultur, fritid och folkhälsa.
  2015-01-29
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Cecilia Hellströms (KD) avsägelse från uppdraget som ledamot i beredningen för kultur, fritid och folkhälsa.
  2015-01-29
  Kommunfullmäktige beslutar att för tiden till den 31 december 2015 välja Katrin Elfstrand Trigueros (KD) till ledamot i beredningen för kultur, fritid och folkhälsa.
  2014-11-27
  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter till beredningen för kultur, fritid och folkhälsa för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015: Gun-Britt Delsvik Svensson (S) Patrik Johansson (S) Mervi Helles (S) Erik Larsson (S) Marie Andersson Sjödin (M) Ulf Utgård (M) Thomas Jeryd (M) Märta Elf (MP) Stefan Larsson (FP) Mats Rydström (SD) Ingela Gyllesten (C) Emma Tellblom (C) Cecilia Hellström (KD) Kommunfullmäktige beslutar att välja Ingela Gyllesten (C) till beredningen för kultur, fritid och folkhälsas ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015. Kommunfullmäktige beslutar att välja Gun-Britt Delsvik Svensson (S) till beredningen för kultur, fritid och folkhälsas förste vice ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015. Kommunfullmäktige beslutar att välja Marie Andersson Sjödin (M) till beredningen för kultur, fritid och folkhälsas andre vice ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015.
  2014-11-26
  Valberedningen beslutar att nominera nedanstående: LEDAMÖTER Gun-Britt Delsvik Svensson (S) Patrik Johansson (S) Mervi Helles (S) Erik Larsson (S) Marie Andersson Sjödin (M) Ulf Utgård (M) Thomas Jeryd (M) Märta Elf (MP) Stefan Larsson (FP) Ingela Gyllesten (C) Emma Tellblom (C) Mats Rydström (SD) Cecilia Hellström (KD) ORDFÖRANDE Ingela Gyllesten (C) FÖRSTE VICE ORDFÖRANDE Gun-Britt Delsvik Svensson (S) ANDRE VICE ORDFÖRANDE Marie Andersson Sjödin (M)
 13. Val av ledamot i beredningen för infrastruktur och boende

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att välja Glenn Sjögren (SD) som ledamot i beredningen för infrastruktur och boende.

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-04-27

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Alexander Christiansson (SD) avsägelse som ledamot i beredningen för infrastruktur och boende.

  2017-02-23

  Kommunfullmäktige beslutar att välja Sophie Svensson (L) till ledamot i beredningen för infrastruktur och boende för tiden till 31 december 2017.

  2016-12-15

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Pia Jäderklint (S)
  Erik Augustsson (S)
  Marie Blomqvist (S)
  Inge Magnusson (S)
  Lars-Göran Larsson (M)
  Marcus Wahl (M)
  Arne Molander (M)
  Bengt Andersson (MP)
  Viktoria Lindberg Martinell (L)
  VAKANT (L)
  Alexander Christiansson (SD)
  Per-Olof Sundberg (C)
  Jens Abrahamsson (KD)

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande presidium från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Pia Jäderklint (S) ordförande
  Viktoria Lindberg Martinell (L) förste vice ordförande
  Lars-Göran Larsson (M) andre vice ordförande

  2016-02-25
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Dolores Åsells (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i beredningen för infrastruktur och boende.
  2015-11-19
  SKRIV BESLUT HÄR
  2015-10-22
  Kommunfullmäktige beslutar att välja Alexander Christiansson (SD) till ledamot i beredningen för infrastruktur och boende för tiden till och med 31 december 2015.
  2015-09-24
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Jannicke Strannes (SD) avsägelse från uppdraget som ledamot i beredningen för infrastruktur och boende.
  2014-11-27
  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter till beredningen för infrastruktur och boende för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015: Pia Jäderklint (S) Erik Augustsson (S) Dolores Åsell (S) Inge Magnusson (S) Lars-Göran Larsson (M) Marcus Wahl (M) Angelica Därnlöf (M) Lise Augustsson (MP) Karin Poulsen (FP) Helena Gellerman (FP) Jannicke Stranne (SD) Henrik Larsson (C) Roland Alm (KD) Kommunfullmäktige beslutar att välja Pia Jäderklint (S) till beredningen för infrastruktur och boendes ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015. Kommunfullmäktige beslutar att välja Karin Poulsen (FP) till beredningen för infrastruktur och boende förste vice ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015. Kommunfullmäktige beslutar att välja Lars-Göran Larsson (M) till beredningen för infrastruktur och boendes andre vice ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015.
  2014-11-26
  Valberedningen beslutar att nominera nedanstående: Pia Jäderklint (S) Erik Augustsson (S) Dolores Åsell (S) Inge Magnusson (S) Lars-Göran Larsson (M) Marcus Wahl (M) Angelica Därnlöf (M) Lise Augustsson (MP) Karin Poulsen (FP) Helena Gellerman (FP) Henrik Larsson (C) VAKANT(SD) Roland Alm (KD) ORDFÖRANDE Pia Jäderklint (S) FÖRSTE VICE ORDFÖRANDE Karin Poulsen (FP) ANDRE VICE ORDFÖRANDE Lars-Göran Larsson (M)
 14. Val av ledamot i beredningen för arvoden

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja avsägelsen som ledamot i beredningen för arvoden.

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-02-23

  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Björn Jägestens (V) avsägelse från uppdraget som ledamot i beredningen för arvoden.

  2016-12-15

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Steve Norrman (S)
  Thomas Hallgren (M)
  Pamela Danielsson (S)
  Johan Camp (M)
  Mona Eriksson (MP)
  Christer Gellerman (L)
  Folke Lindstedt (L)
  Ingrid Swenson (SD)
  Lerny Hermansson (C)
  Björn Jägesten (V)
  Annelie Lundström (KD)

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande presidium från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Steve Norrman (S) ordförande
  Thomas Hallgren (M) vice ordförande

  2015-11-19
  SKRIV BESLUT HÄR
  2015-05-28
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Thomas Erikssons (SD) avsägelse från uppdraget som ledamot i beredningen för arvoden.
  2015-05-28
  Kommunfullmäktige beslutar att välja Jenny Wiberg (SD) till ny ledamot i beredningen för arvoden.
  2014-11-27
  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter till beredningen för arvoden för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015: Steve Norrman (S) Pamela Danielsson (S) Thomas Hallgren (M) Johan Camp (M) Mona Eriksson (MP) Christer Gellerman (FP) Bo Cedergårdh (FP) Thomas Eriksson (SD) Lerny Hermansson (C) Björn Jägesten (V) Annelie Lundström (KD) Kommunfullmäktige beslutar att välja Steve Norrman (S) till ordförande för beredningen för arvoden för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015. Kommunfullmäktige beslutar att välja Thomas Hallgren (M) till vice ordförande för beredningen för arvoden för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015.
  2014-11-26
  Valberedningen beslutar att nominera nedanstående: LEDAMÖTER Steve Norrman (S) Pamela Danielsson (S) Thomas Hallgren (M) Johan Camp (M) VAKANT (M) Mona Eriksson (MP) Christer Gellerman (FP) Lerny Hermansson (C) Thomas Eriksson (SD) Björn lägesten (V) Annelie Lundström (KD) ORDFÖRANDE Steve Norrman (S) VICE ORDFÖRANDE Thomas Hallgren (M)
 15. Val av ersättare i valnämnden

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja avsägelserna som ersättare i valnämnden.

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-04-27

  Kommunfullmäktige beslutar att välja Lars-Göran Larsson (M) som ledamot och vice ordförande i valnämnden.

  2017-02-23

  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Jonas Brings (M) avsägelse från uppdraget som vice ordförande i valnämnden.

  2016-12-15

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Anders Johansson (S)
  Jonas Bring (M)
  Brita Eklund (MP)
  Rigmor Andrén (L)
  Örjan Wennersten (C)

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ersättare från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Linda Sultanovic (S)
  Arne Molander (M)
  Susanne Norling (L)
  Ralf Dahlgren (SD)
  Zsolt Szanto (V)
  Lars Borke (KD)

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande presidium från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Brita Eklund (MP) ordförande
  Jonas Bring (M) vice ordförande

  2015-11-19
  SKRIV BESLUT HÄR
  2015-05-28
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Thomas Erikssons (SD) avsägelse från uppdraget som ersättare i valnämnden.
  2015-05-28
  Kommunfullmäktige beslutar att välja Jenny Wiberg (SD) till ny ersättare i valnämnden.
  2014-11-27
  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter till Valnämnden för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015: Anders Johansson (S) Jonas Bring (M) Brita Eklund (MP) Rigmor Andrén (FP) Örjan Wennersten (C) Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ersättare till Valnämnden för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015: Linda Sultanovic (S) Arne Molander (M) Susanne Norling (FP) Thomas Eriksson (SD) Zsolt Szanto (V) Lars Borke (KD) Kommunfullmäktige beslutar att välja Brita Eklund (MP) till Valnämndens ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015. Kommunfullmäktige beslutar att välja Jonas Bring (M) till Valnämndens vice ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015.
  2014-11-26
  Valberedningen beslutar att nominera nedanstående: LEDAMÖTER Anders Johansson (S) Jonas Bring (M) Brita Eklund (MP) Rigmor Andrén (FP) Örjan Wennersten (C) ERSÄTTARE Linda Sultanovic (S) Arne Molander (M) Zsolt Szanto (V) Lars Borke (KD) Susanne Norling (FP) Thomas Eriksson (SD) ORDFÖRANDE Brita Eklund (MP) VICE ORDFÖRANDE Jonas Bring (M)
 16. Val av ersättare till överförmyndarnämnden

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja avsägelsen som ersättare i överförmyndarnämnden.

  Tidigare beslut i ärendet:

  2016-12-15

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Anna Lena Mellquist (S)
  Maria Bergstedt (M)
  Marie-Anne Gustafsson (L)

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ersättare från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Mona Eriksson (MP)
  Alf Hansson (C)

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande presidium från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Anna Lena Mellquist (S) ordförande
  Maria Bergstedt (M) vice ordförande

  2015-11-19
  SKRIV BESLUT HÄR
  2014-11-27
  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter till Överförmyndarnämnden för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015: Anna Lena Mellquist (S) Maria Bergstedt (M) Marie-Anne Gustafsson (FP) Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ersättare till Överförmyndarnämnden för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015: Mona Eriksson (MP) Alf Hansson (C) Kommunfullmäktige beslutar att välja Anna Lena Mellquist (S) till Överförmyndarnämndens ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015. Kommunfullmäktige beslutar att välja Maria Bergstedt (M) till Överförmyndarnämndens vice ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015.
  2014-11-26
  Valberedningen beslutar att nominera nedanstående: LEDAMÖTER Anna Lena Mellquist (S) Maria Bergstedt (M) Marie-Anne Gustafsson (FP) ERSÄTTARE Mona Eriksson (MP) VAKANT ORDFÖRANDE Anna Lena Mellquist (S) VICE ORDFÖRANDE Maria Bergstedt (M)
 17. Anmälan av nya motioner

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att lämna över motionen till kommunstyrelsen för beredning.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-04-27

  Kommunfullmäktige beslutar att lämna över följande motioner till kommunstyrelsen för beredning:

  • Motion om att digitalisera och förenkla inlämnandet av motioner, interpellationer och enkla frågor, ställd av Svante Karlsson (M)
  • Motion om att öka antalet förtroendevalda revisorerna så att samtliga partier blir representerade ställd av Ralf Dahlgren (SD) och Ingrid Swenson (SD)
  • Motion om att införa etableringsmodellen i Lerums kommun väckts av Alexander Abenius (M)
  2017-02-23

  Kommunfullmäktige beslutar att lämna över Motion om att införa etableringsbostadsmodellen i Lerums kommun väckt av Alexander Abenius (M) till kommunstyrelsen för beredning.

  Alexander Abenius (M) meddelar att följande ändring ska göras  av hans motion: texten första att-satsen efter "etableringsstöd" tas bor. Hela att-sats två stryks.

  2017-01-26

  Kommunfullmäktige beslutar att lämna över Motion om att digitalisera och förenkla inlämnandet av motioner, interpellationer och enkla frågor till kommunfullmäktiges presidium för beredning.

  2017-01-26

  Kommunfullmäktige beslutar att lämna över Motion om att digitalisera och förenkla inlämnandet av motioner, interpellationer och enkla frågor till kommunfullmäktiges presidium för beredning.

 18. Anmälan av nya medborgarförslag

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att lämna över medborgarförslagen till kommunstyrelsen för beredning.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-06-15

  Kommunfullmäktige beslutar att lämna över medborgarförslagen till kommunstyrelsen för beredning.

  2017-05-18

  Kommunfullmäktige beslutar att lämna över Medborgarförslag om att bygga barnvagnsskjul till kommunstyrelsen för beredning.

  2017-04-27

  Kommunfullmäktige beslutar att lämna över följande medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning:

  • Medborgarförslag om ändring av inspektionsavgift
  • Medborgarförslag om de planerade byggnaderna vid Herrgårdsbacken
  • Medborgarförslag om mobila klassrum
  • Medborgarförslag om seniorläger

  Medborgarförslag om askkoppar till Gråbo torg

  2017-01-26

  Kommunfullmäktige beslutar att lämna över följande medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning:

  • Medborgarförslag om tillskapandet av Landsfiskal Rehns väg i Lerum

  • Medborgarförslag om en utredning av en alternativ hantering av hästgödsel

  2017-01-26

  Kommunfullmäktige beslutar att lämna över följande medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning:

  • Medborgarförslag om tillskapandet av Landsfiskal Rehns väg i Lerum

  • Medborgarförslag om en utredning av en alternativ hantering av hästgödsel

 19. Anmälan av nya interpellationer

 20. Anmälan av nya frågor

 21. Beredningen för klimat, miljö och naturvårds förslag fokusområden i arbetet med att bli ledande miljökommun

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att arbetet med hållbara livsstilar ska utvecklas i linje med beredningens ställningstaganden:

  • Att pilotprojekt, hållbar teknik, digitalisering, kreativitet och delaktighet ska användas som möjliggörare för att nå hållbara livsstilar.

  • Att fler mätbara indikatorer ska tas fram för att följa utvecklingen inom områdena för hållbara livsstilar och verksamheter.

  • Att tillämpbara delar av de regionala miljömålen praktiseras och följs upp i Lerum.

  • Att beredningen för klimat, miljö och naturvård ska vara remissinstans för visionsrapporten.

  Vidare beslutat kommunfullmäktige enligt följande tillägg och ändringsförslag:

  • Tillägg i den första punkten på sidan 14 i beredningsrapporten enligt följande:

  ”Att vara ledande miljökommun är inte samma som att vara bäst och inte heller att hamna allra högst upp på rankinglistor varje år. Rankinglistorna får inte vara styrande, utan skall kunna användas som förbättringsområden för framtida utveckling.”

  • Ändring av text på sidan 21 i beredningsrapporten:

  Ta bort texten ”Utifrån partigrupperna och i beredningen har följande reflektioner lyfts fram:” och ändra till ”Beredningen såg att partigrupperna hade väldigt konkreta svar, vid heldagsmötet den 9 Mars lyftes det att vi inte vet om dagens lösningar kan svara morgondagens behov. Därför delade beredningen in partigruppernas svar i olika teman enligt följande:”

  Sammanfattning:

  Beredningen för klimat, miljö och naturvård uppdrogs att tydliggöra ett fortsatt arbete enligt vision 2025.

  Några av beredningens slutsatser är att Lerum ska genomföra och implementera de regionala miljömålen och intensifiera förändringsarbetet mot hållbara livsstilar. Vidare konstaterar beredningen att hållbara livsstilar hos befolkningen har påtaglig och mätbar effekt för miljöpåverkan. Eftersom inflytande och delaktighet är nödvändigt för social hållbarhet ser beredningen att det behövs högre krav på delaktighet och kreativitet från ide till beslut. Beredningen anser även att Lerum ska möjliggöra, motivera och inspireras av civilsamhället i arbetet mot ledande miljökommun.

  Under beredningens beslutsmöte reserverade sig moderaterna och yrkade på återremiss, återremissen går att läsa som beslutsunderlag

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-09-20

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att arbetet med hållbara livsstilar ska utvecklas i linje med beredningens ställningstaganden:

  • Att pilotprojekt, hållbar teknik, digitalisering, kreativitet och delaktighet ska användas som möjliggörare för att nå hållbara livsstilar.

  • Att fler mätbara indikatorer ska tas fram för att följa utvecklingen inom områdena för hållbara livsstilar och verksamheter.

  • Att tillämpbara delar av de regionala miljömålen praktiseras och följs upp i Lerum.

  • Att beredningen för klimat, miljö och naturvård ska vara remissinstans för visionsrapporten

  Vidare beslutar kommunstyrelsen för egen del att kommande visionsstrategi ska belysa samtliga hållbarhetsperspektiv. De åtgärder som i strategin föreslås för att vi ska nå visionen måste därför vara ekonomiskt försvarbara. Vidare ska de åtgärder som föreslås ligga inom Lerums kommuns ansvarsområde och verksamheter.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

 22. Svar på motion om folkhälsofrämjande friskvårdsredskap i offentliga miljöer, väckt av Svante Karlsson (M)

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-05-31

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen.

  2016-12-07

  Kommunstyrelsen beslutar att återemittera ärendet till beredningen för kultur, fritid och folkhälsa för ett förtydligande av beslutsformulering.

  2016-12-07
  SKRIV BESLUT HÄR
  2016-04-13
  Kommunstyrelsen beslutar att lämna över motionen till beredningen för kultur, fritid och folkhälsa för yttrande.
 23. Svar på motion om att införa etableringsmodellen i Lerums kommun väckt av Alexander Abenius (M)

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-05-31

  Kommunstyrelsen beslutar att avslå motionen.

 24. Svar på motion om att öka antalet förtroendevalda revisorer så att samtliga partier blir representerade ställd av Ralf Dahlgren (SD) och Ingrid Swenson (SD)

 25. Svar på medborgarförslag om seniorläger

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att det är överlämnat till förvaltningen som ett tänkbart inspel i framtida utvecklingsarbete.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-05-31

  Kommunstyrelsen beslutar att lämna över medborgarförslaget till förvaltningen som ett tänktbart inspel i framtida utvecklingsarbete.

  Vidare föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att det är överlämnat till förvaltningen som ett tänkbart inspel.

 26. Svar på medborgarförslag om askkoppar till Gråbo torg

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att det är överlämnat till förvaltningen som ett tänkbart inspel i framtida utvecklingsarbete.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-05-31

  Kommunstyrelsen beslutar att lämna över medborgarförslaget till förvaltningen som ett tänktbart inspel i framtida utvecklingsarbete.

  Vidare föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att det är överlämnat till förvaltningen som ett tänkbart inspel

 27. Svar på medborgarförslag om de planerade byggnaderna vid Herrgårdsbacken

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget eftersom detaljplanen redan är antagen.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-05-31

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar avslå medborgarförslaget eftersom detaljplanen redan är antagen.

 28. Svar på medborgarförslag om ändring av inspektionsavgift

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med motiveringen att förslaget får hanteras i den framtida översynen av taxor och avgifter.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-05-31

  Kommunstyrelsen beslutar att lämna över medborgarförslaget till förvaltningen för att förslaget får hanteras i den framtida översynen av taxor och avgifter.

  Vidare föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar anse medborgarförslaget besvarat med motiveringen att förslaget får hanteras i den framtida översynen av taxor och avgifter.

 29. Svar på medborgarförslag om att skolungdomar ska få kollektivtrafikkort över sommaren

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget med hänvisning att det ingår i den beslutade budgeten.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-08-23

  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta bifalla medborgarförslaget med hänvisning att det ingår i den beslutade budgeten.

 30. Svar på interpellation om uppföljning av pensionärsbusskorten ställd av Gunilla Lindell (KD)

 31. Uppföljning av kommunövergripande handlingsplan för jämnställdhet

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att notera handlingsplanen.

  Sammanfattning:

  Det förvaltningsövergripande arbetet med jämställdhet följs årligen upp av förvaltningen och rapporteras till kommunstyrelsen. Följande redovisning är gjord för 2016 års arbete. Uppföljningen redogör för tio indikatorer som är grundläggande för kommunens förutsättningar för jämställdhetsintegrering. Uppföljningen presenterar också en övergripande bild av riktningen för arbetet inom respektive målområde.

  Sammanfattningsvis visar 2016 års uppföljning:

  • Arbetet utifrån handlingsplan för jämställdhet går enligt plan. Olika delar av organisationen har kommit olika långt i arbetet med jämställdhetsintegrering.
  • Vissa utmaningar går att fastställa, bland annat när det gäller att utveckla jämställdhetsanalys och att hitta verktyg för att säkerställa en likvärdig resursfördelning till kommunens invånare. Dessutom synliggörs ett behov av uppföljning av åtgärder genomförda för att öka jämställdheten för att säkerställa om arbetet bidrar till att uppfylla kommunens jämställdhetsmål.
  • Uppföljningen pekar på svårigheten att behålla den kunskapsnivå som kommunen uppnått fram till nu och samtidigt öka kunskapen inom områden som bedöms kunna skapa konkreta effekter för kommuninvånaren.
  • Viktiga steg har tagits inom HBTQ-området, även om det fortfarande saknas en systematik i hur dessa frågor arbetas med i kommunen.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-09-13

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen.

  2017-06-14

  Kommunstyrelsens beslutar att godkänna förvaltningens uppföljning av den kommunövergripande handlingsplanen för jämställdhet för år 2016.

  Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott för en fördjupad analys.

  Vidare beslutar kommunstyrelsens att lämna över uppföljningen till kommunfullmäktige för information.

  2017-06-14

  Kommunstyrelsens beslutar att godkänna förvaltningens uppföljning av den kommunövergripande handlingsplanen för jämställdhet för år 2016.

  Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott för en fördjupad analys.

  Vidare beslutar kommunstyrelsens att lämna över uppföljningen till kommunfullmäktige för information.

 32. Anhållan om utökat borgensåtagande för AB Aspenäs Villastad

  Beslut:

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar såsom för egen skuld ingå borgen för AB Aspenäs Villastads låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 200 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader samt att på utestående borgenssumma sätta en borgensavgift på 0,4 procent. Detta beslut om borgen ersätter kommunfullmäktiges tidigare borgensbeslut (§ 146, 2016-09-29).

  Sammanfattning:

  Aspenäs Villastad har behov av en utökad borgen för extern finansiering till följd av förvärv av anläggningsobjekt enligt plan. I och med kommunens medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening kan kommunens bolag finansiera sig långsiktigt genom Kommuninvest i Sverige AB. Kommuninvest kräver kommunal borgen för att bevilja lån till kommunala bolag. Borgensbeloppet beräknas till 200 miljoner kronor. Nuvarande borgensbelopp uppgår till 100 miljoner kr. Inom ramen för affärsmässighet ingår att kommunen skall ta ut marknadsmässiga borgensavgifter. Förnärvarande utgår en borgensavgift på 0,4 procent.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-08-23

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar såsom för egen skuld ingå borgen för AB Aspenäs Villastads låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 200 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader samt att på utestående borgenssumma sätta en borgensavgift på 0,4 procent. Detta beslut om borgen ersätter kommunfullmäktiges tidigare borgensbeslut (§ 146, 2016-09-29).

 33. Överlåtelse av anläggningsobjekt Sävegården till KB Hedehem

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar godkänna överlåtelse av slutfört anläggningsobjekt Sävegården till KB Hedehem samt att medge vidareutlåning till KB Hedehem till motsvarande belopp uppgående till 105 085 462 kr.

  Vidare beslutar kommunfullmäktige att godkänna sammanslagning av ny och befintlig vidareutlåning till ett lån med villkor enligt revers med nummer 101.

  Sammanfattning:

  KB Hedehem är ett bolag som ägs/kontrolleras av Lerums kommun och ingår i den sammanställda redovisningen (koncernredovisningen).

  Kommunen har på uppdrag från KB Hedehem rivit delar av Sävegården och genomfört nybyggnation. Rivningen har hanterats i KB Hedehems redovisning genom nedskrivning. Nybyggnationen är färdigställd för överlåtelse till KB Hedehem till ett belopp av 105 085 462 kr. Nybyggnationen och dess finansiering ingår i kommunens investeringsbudget och beslutad upplåningsram.
  Med utgångspunkt från Hedehems ägardirektiv och nuvarande verksamhet samt förutsättningar att uppfylla finanspolicyns riskhantering görs bedömningen att bolagets förutsättningar för att uppnå en rationell och affärsmässig hantering är begränsad vid finansiering direkt mot marknaden. Finansiering sker därför genom extern upplåning i kommunen med vidareupplåning till bolaget, till marknadsmässiga villkor.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-08-23

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar godkänna överlåtelse av slutfört anläggningsobjekt Sävegården till KB Hedehem samt att medge vidareutlåning till KB Hedehem till motsvarande belopp uppgående till 105 085 462 kr.

  Kommunstyrelsen föreslår även att kommunfullmäktige beslutar att godkänna sammanslagning av ny och befintlig vidareutlåning till ett lån med villkor enligt revers med nummer 101.

 34. Valkretsindelning inför de kommande allmänna valen 2018

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att Lerums kommun från och med det allmänna valet 2018 ska vara en valkrets vid valet till kommunfullmäktige.

  Sammanfattning:

  Kommunfullmäktige beslutade år 1990 att Lerums kommun ska vara indelad i två valkretsar. Inför valet 2018 har emellertid vallagen ändrats på ett sådant sätt att endast kommuner med fler än 36 000 röstberättigade får dela in kommunen i två eller flera valkretsar. Kommuner med färre än 36 000 röstberättigade får dela in kommunen i två eller flera valkretsar endast om det föreligger särskilda skäl. Vad som avses med särskilda skäl är inte definierat i vallagen. I förarbetena framkommer att en nyligen genomförd kommunsammanslagning, traditioner och historiska skäl samt valtekniska skäl skulle kunna vara giltiga grunder för en valkretsindelning.

  Valnämnden har inte funnit att det finns några särskilda valtekniska skäl som föranleder en uppdelning av kommunen i två valkretsar. Därför har valnämnden föreslagit kommunfullmäktige att kommunen fortsättningsvis ska vara en valkrets.

  Förvaltningen har bedömt om det finns några övriga skäl som föranleder en annan bedömning än valnämndens. Slutsatsen är att några sådana skäl inte finns.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-08-23

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Lerums kommun från och med det allmänna valet 2018 ska vara en valkrets vid valet till kommunfullmäktige.

 35. Nytt reglemente för miljö och byggnadsnämnden

  Beslut:

  Kommunfullmäktige upphäver tidigare reglemente och fastställer det nya reglementet.

  Sammanfattning:

  Kommunstyrelsen fastställde på uppdrag av Kommunfullmäktige, den 31 mars 2017 som solnedgångsdatum för styrdokument i Lerums kommun. Innebörden i beslutet är att styrdokument som inte aktualiserats eller reviderats före detta datum upphör att gälla. I anledning av detta har en översyn av miljö- och byggnadsnämndens reglemente gjorts.

  Det nya reglementet skiljer sig från tidigare reglemente, framför allt vad gäller form och språk, men även till viss del vad gäller sakligt innehåll. Därför är det inte möjligt att skapa ett för helheten jämförande dokument som visar på skillnader mellan nuvarande reglemente och förslaget till nytt reglemente.

  Vad som framgår av lagtext har bara skrivits in i reglementet i den mån det krävs för att ge en beskrivning hur ett sammanträde fungerar eller för att det har någon annan viktig förtydligande eller pedagogisk poäng. Ett exempel på en förtydligande text är den som i början av det nya reglementet kortfattat beskriver vad myndighetsutövning är.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-08-23

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige upphäver tidigare reglemente och fastställer det nya reglementet.

  2016-11-09
  Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget och beslutar att översända förslaget till Miljö- och byggnadsnämnden för yttrande.
 36. Nytt reglemente för överförmyndarnämnden

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar upphäva tidigare reglemente för överförmyndarnämnden och att fastställa det nya reglementet.

  Sammanfattning:

  Kommunstyrelsen fastställde på uppdrag av Kommunfullmäktige den 31 mars 2017 som solnedgångsdatum för styrdokument i Lerums kommun. Innebörden i beslutet är att styrdokument som inte aktualiserats eller reviderats före detta datum upphör att gälla. I anledning av detta har en översyn av Överförmyndarnämndens reglemente gjorts.

  Det nya reglementet skiljer sig från tidigare reglemente, framför allt vad gäller form och språk. En ledstjärna i arbetet med nytt reglementet har varit att förenkla regleringen av den politiska organisationen för att skapa tydlighet. Det som framgår av lagtexten har bara skrivits in i reglementet i den mån det krävs för att ge en beskrivning hur ett sammanträde fungerar, eller om det har någon annan viktig förtydligande eller pedagogisk poäng.

  Enligt kommunallagen ska de nämnder vars verksamhetsområde berörs av ett ärende beredas tillfälle att yttra sig innan kommunfullmäktige fattar beslut i ärendet. Kommunstyrelsen beslutade att översända reglementsförslaget till Överförmyndarnämnden för yttrande. Förvaltningen har reviderat förslaget enligt nämndens kommentarer.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-08-23

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar upphäva tidigare reglemente för överförmyndarnämnden och att fastställa det nya reglementet.

  2016-11-09
  Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget och beslutar att översända förslaget till reglemente till Överförmyndarnämnden för yttrande.
 37. Nytt reglemente för valnämnden

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att upphäva tidigare reglemente för valnämnden och fastställa nytt reglemente.

  Sammanfattning:

  Kommunstyrelsen har på uppdrag av kommunfullmäktige fastställt den 31 mars 2017 som solnedgångsdatum för styrdokument i Lerums kommun. Innebörden i beslutet är att styrdokument som inte aktualiserats eller reviderats före detta datum upphör att gälla. I anledning av detta har förvaltningen gjort en översyn av valnämndens reglemente.

  Reglementet är kommunfullmäktiges beställning till nämnden. Det anger vad nämnden ska göra, vad den får göra och vad nämnden ansvarar för. Reglementet anger även hur nämnden som politiskt organ ska arbeta.

  Valnämndens reglemente har inte ändrats i sak och vad gäller uppdrag inte heller i form. Däremot har den allmänna stadgan inarbetats i valnämndens ordinarie reglemente. Stadgan reglerar hur nämnden som politiskt organ ska arbeta. En viktig ändring gentemot tidigare är att kallelse ska ske digitalt om det är lämpligt.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-08-23

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att upphäva tidigare reglemente för valnämnden och fastställa nytt reglemente.

 38. Nytt reglemente för krisledningsnämnden

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att upphäva tidigare reglemente för krisledningsnämnden och fastställa det nya.

  Sammanfattning:

  Kommunstyrelsen fastställde på uppdrag av Kommunfullmäktige den 31 mars 2017 som solnedgångsdatum för styrdokument i Lerums kommun. Innebörden i beslutet är att styrdokument som inte aktualiserats eller reviderats före detta datum upphör att gälla. I anledning av detta har en översyn av krisledningsnämndens reglemente gjorts.

  Det nya reglementet skiljer sig från tidigare reglemente, framförallt vad gäller form och språk. En ledstjärna i arbetet har varit att förenkla regleringen av den politiska organisationen för att skapa tydlighet.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-08-23

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att upphäva tidigare reglemente för krisledningsnämnden och fastställa det nya.

 39. Nytt reglemente för individnämnden

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att upphäva tidigare reglemente och fastställa det nya förslaget till reglemente för Individnämnden.

  Sammanfattning:

  Kommunstyrelsen fastställde på uppdrag av kommunfullmäktige den 31mars 2017 som solnedgångsdatum för styrdokument i Lerums kommun. Innebörden i beslutet är att styrdokument som inte aktualiserats eller reviderats före detta datum upphör att gälla. I anledning av detta har en översyn av individnämndens reglemente gjorts.

  Det nya reglementet skiljer sig från tidigare reglemente, framför allt vad gäller form och språk. En ledstjärna i arbetet med nytt reglementet har varit att förenkla regleringen av den politiska organisationen för att skapa tydlighet. Dessutom har den allmänna stadgan, som reglerar formerna för myndighetsnämndernas arbete, införlivats i reglementet.

  Förvaltningen har gjort ett tillägg i reglementet vad gäller Individnämndens ansvar att hantera lex Sarah-anmälningar. Ansvaret gäller endast om en anmälan rör något led i Individnämndens myndighetsutövning. Motsvarande skrivning återfinns i kommunstyrelsens reglemente. Kommunstyrelsens ansvar för lex Sarah-anmälningar sträcker sig dock till anmälningar som rör verksamheten.

  Förvaltningen har även gjort ett tillägg vad gäller tillsynsansvar enligt lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Denna lag trädde i kraft 1 juli 2017 och kommunfullmäktige har att besluta vilken nämnd som ska ha tillsynsansvaret enligt lagen.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-08-23

  Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att inför behandling i kommunfullmäktige ändra reglementet på så vis att lagnumret för alkohollagen på sidan 5 ändras till 2010:1622.

  Det ändrade reglementet är kommunstyrelsens förslag till reglemente.

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att upphäva tidigare reglemente och fastställa det nya förslaget till reglemente för Individnämnden.

  2016-11-09
  Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget och beslutar att översända förslaget till Individnämnden för yttrande.
 40. Avgifter för tillsyn av försäljningsställen som säljer folköl, tobaksvaror, vissa receptfria läkemedel och e-cigaretter

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar anta avgift för kommunens tillsyn av försäljning enligt 46 § i lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare enligt förvaltningens förslag i tjänsteskrivelse daterad den 25 juli 2017. Avgiften ska gälla från 1 januari 2018.

  Vidare beslutar kommunfullmäktige att anta nya avgifter för kommunens tillsyn av försäljning enligt 8 kap. 10 § i alkohollagen, 19b § i tobakslagen och 23 § i lag om handel med vissa receptfria läkemedel enligt förvaltningens förslag tjänsteskrivelse daterad den 25 juli 2017.

  Avgifterna ska gälla från 1 januari 2018.

  Sammanfattning:

  En tillsynsavgift ska bestämmas då lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare trädde i kraft den 1 juli 2017. Folkhälsomyndigheten har den centrala tillsynen över lagen och kommunen och Polismyndigheten ansvarar för den omedelbara tillsynen.

  Kommunens tillsynsavgifter över anmälningspliktig försäljning enligt alkohollagen, tobakslagen och receptfria läkemedel har varit samma sedan år 2002, 2003 respektive 2010. Förvaltningen har sett över taxorna och föreslår justering av avgifterna.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-08-23

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar anta avgift för kommunens tillsyn av försäljning enligt 46 § i lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare enligt förvaltningens förslag i tjänsteskrivelse daterad den 25 juli 2017. Avgiften ska gälla från 1 januari 2018.

  Kommunstyrelsen beslutar vidare föreslå att kommunfullmäktige beslutar att anta nya avgifter för kommunens tillsyn av försäljning enligt 8 kap. 10 § i alkohollagen, 19b § i tobakslagen och 23 § i lag om handel med vissa receptfria läkemedel enligt förvaltningens förslag tjänsteskrivelse daterad den 25 juli 2017.

  Avgifterna ska gälla från 1 januari 2018.

 41. Rapportering av ej verkställda beslut SoL och LSS kvartal 1 år 2017

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att notera uppföljningen och lägga rapporten till handlingarna.

  Sammanfattning:

  Kommunen har en skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rapportera ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL) samt enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Skyldigheten att rapportera avser även ej verkställda domar. Rapporteringen ska ske en gång per kvartal.

  Myndighetsavdelningen, Sektor Stöd och omsorg, har för kvartal 1 rapporterat totalt 54 gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader till IVO. Bland dessa finns 12 avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre månader.
  34 ärenden har tidigare rapporterats och 20 är nya ärenden. 17 beslut har verkställts eller avslutats under kvartalet. Besluten avser 20 flickor/kvinnor och 31 pojkar/män.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-05-31

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar notera uppföljningen och lägga rapporten till handlingarna.

  Vidare beslutar kommunstyrelsen att översända rapporten till revisorerna.

 42. Anmälan av revisionsrapport: Förstudie av beredning avseende köp av fastighet