Kallelser, handlingar och protokoll

I kalendern längre ner på sidan finns kallelser, beslutsunderlag (handlingar) och mötesprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna.

Hittar du inte det du söker, kontakta kommunens diarium via e-post lerums.kommun@lerum.se eller medborgarkontoret KomIn på telefon 0302-52 10 00.

I kommunen finns tre myndighetsnämnder; individnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt överförmyndarnämnden. Eftersom de flesta ärendena hos dessa nämnder rör enskilda personer, är sammanträdena inte öppna för allmänheten och protokollen läggs inte ut på webbsidan. Aktuell kallelse för miljö- och byggnadsnämnden samt protokoll från revisionen finns i menyn till vänster på sidan.

Lyssna på debatten i fullmäktige

Några dagar efter kommunfullmäktiges sammanträden kan du lyssna på debatten här på lerum.se >>

Får hela kalendern inte plats på skärmen?

Använder du en surfplatta eller en smartphone och inte ser hela kalendervyn?
Då kan du flytta kalendervyn genom att hålla ditt finger i kalendern och dra den i sidled.
Om du har problem med att ladda ner protokollen, använd Internet explorer istället för Chrome.

Tekniskt problem med protokoll 2016-10-05 och 2016-11-09

På grund av ett tekniskt problem visas inte protokollet från kommunstyrelsen 2016-10-05 i tabellen. Du hittar istället det protokollet via den här länken (pdf-fil, öppnas i nytt fönster i webbläsaren)
2016-11-09 visas inte alla beslut och sammanfattningar under kalendariumtabellen. För att få rätt information se protokollet som går att ladda ned i PDF längre ned på sidan. 

 

Kalendarium

Förklaring

Tabellen visar vilka nämnder och styrelser som har sammanträden och vilka datum sammanträdena hålls. Klickar man på datumet hittar man kallelser, handlingar till ärendena och när mötet är avslutat finns även protokollet där

Instanser Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Kommunstyrelsen

-

Kommunstyrelsens arbetsutskott

-

-

-

Kommunfullmäktige

-

-

-

Beredningen för infrastruktur och boende

-

 • 18

-

-

-

-

Beredningen för klimat, miljö och naturvård
 • 4

-

-

 • 23

 • 6

 • 4

 • 8

 • 8

 • 6

Beredningen för kultur, fritid och folkhälsa

-

-

-

Beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre

-

-

-

 • 5

 • 5

 • 7

 • 7

Beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv

-

-

-

-

-

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

-

-

-

-

Kommunstyrelsens lärandeutskott

-

-

-

-

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott

-

-

-

-

Valt möte

Datum

- Genomförda möten

Datum

- Planerade möten

Kommunfullmäktige, 2017-10-26 - Beslut

 1. Avsägelse från uppdrag i kommunfullmäktige

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Jesper Liljedahls (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige begär att Länsstyrelsen utser en ny ledamot för Socialdemokraterna.

  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Rebecca Gellermans (L) avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige begär att Länsstyrelsen utser en ny ledamot för Liberalerna.

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-09-21

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja avsägelsen som ersättare i kommunfullmäktige.

  Kommunfullmäktige begär att Länsstyrelsen utser en ny ersättare för Moderaterna.

  2017-05-18

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Gabriel Scavos (M) avsägelse som ledamot och Marianne McHardys (M) avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige.

  Kommunfullmäktige begär att Länsstyrelsen utser en ny ledamot och en ny ersättare för Moderaterna.

  2017-04-27

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Anneli Rhedins (M) avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige.

  Kommunfullmäktige begär att Länsstyrelsen utser en ny ledamot för Moderaterna.

  2017-01-26

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Annelie Engs (M) och Lise Augustssons (MP) avsägelser från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.

  Kommunfullmäktige beslutar även att notera Mats Furbackens (L) bortgång.

  Kommunfullmäktige begär att Länsstyrelsen utser en ny ledamot för Moderaterna, Miljöpartiet och Liberalerna.

  2017-01-26

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Annelie Engs (M) och Lise Augustssons (MP) avsägelser som ledamöter i kommunfullmäktige.

  Kommunfullmäktige beslutar även att notera att ersättaren Mats Furbackens (L) har avlidit.

  Kommunfullmäktige begär att Länsstyrelsen utser en ny ledamot för Moderaterna, Miljöpartiet samt ny ersättare för Liberalerna.

  2015-09-24
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Cecilia Hellströms (KD) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar även att hos Länsstyrelsen begära att ny ersättare utses för Kristdemokraterna.
  2015-03-26
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Ralph Rosenlunds (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar även att hos Länsstyrelsen begära att ny ersättare utses för Socialdemokraterna.
  2015-03-26
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Soheil Jafar Sabonchis (V) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar även att hos Länsstyrelsen begära att ny ersättare utses för Vänsterpartiet.
  2015-03-26
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Annelie Björkdahls (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar även att hos Länsstyrelsen begära att ny ersättare utses för Socialdemokraterna.
  2014-12-18
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Kai Bengtssons (M) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar även att hos Länsstyrelsen begära ny sammanräkning av rösterna för Moderaterna.
  2014-12-18
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Jimmie Strannes (SD) avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar även att hos Länsstyrelsen begära ny sammanräkning av rösterna för Sverigedemokraterna.
  2014-12-18
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Mikael Dockereds (FP) avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar även att hos Länsstyrelsen begära ny sammanräkning av rösterna för Folkpartiet.
  2014-10-30
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Per Klarins (SD) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige samt hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för Sverigedemokraterna för återstoden av mandatperioden.
  2014-10-30
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Eva Bratts (SD) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige samt hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för Sverigedemokraterna för återstoden av mandatperioden.
  2014-10-30
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Camilla Sundbergs (MP) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige samt hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för Miljöpartiet för återstoden av mandatperioden.
  2014-10-30
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Lars Åkessons (MP) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige samt hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för Miljöpartiet för återstoden av mandatperioden.
 2. Avsägelse från uppdrag som ledamot i beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Sara Jäderklints (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre.

  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Rebecca Gellermans (L) avsägelse från uppdraget som ledamot i beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre.

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-04-27

  Kommunfullmäktige beslutar att välja Eva Brodén (M) som andre vice ordförande i beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre.

  Vidare beslutar kommunfullmäktige att välja Lars-Erik Snällman (M) och
  Magnus Svensson (M) som ledamöter i beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre.

  2016-12-15

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Ingvar Frid (L)
  Gunilla Lindell (KD)
  Marianne McHardy (M)
  Sara Jäderklint (S)
  Roger Johansson (S)
  Ulrika Månsson (S)
  Per Öhman (S)
  Peter Jemtfelt (M)
  Eva Brodén (M)
  VAKANT (MP)
  Rebecca Gellerman (L)
  Ann Marie Törnell (C)
  Mats Nordfält (SD)

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande presidium från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Ingvar Frid (L) ordförande
  Gunilla Lindell (KD) förste vice ordförande
  Marianne McHardy (M) andre vice ordförande

  2015-11-19
  SKRIV BESLUT HÄR
  2014-12-18
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Ingrid Swenssons (SD) avsägelse från uppdraget som ledamot i beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre.
  2014-12-18
  Kommunfullmäktige beslutar att välja Mats Nordfält (SD) till ny ledamot i Beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015.
  2014-11-27
  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter till beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015: Sara Jäderklint (S) Roger Patriksson (S) Carina Rydén (S) Per Öhman (S) Marianne McHardy (M) Peter Jemtfelt (M) Anna Packendorff (M) Katarina Kuzmanovic (MP) Rebecca Gellerman (FP) Ingvar Frid (FP) Anne-Marie Törnell (C) Ingrid Swenson (SD) Gunilla Lindell (KD) Kommunfullmäktige beslutar att välja Ingvar Frid (FP) till beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldres ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015. Kommunfullmäktige beslutar att välja Gunilla Lindell (KD) till beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldres förste vice ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015. Kommunfullmäktige beslutar att välja Marianne Mc Hardy (M) till beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldres andre vice ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015.
  2014-11-26
  Valberedningen beslutar att nominera nedanstående: LEDAMÖTER Sara Jäderklint (S) Roger Patriksson (S) Carina Ryden (S) Per Öhman (S) Marianne Mc Hardy (M) Peter Jemtfelt (M) Anna Packendorff (M) Katarina Kuzmanovic (MP) Rebecca Gellerman (FP) Ingvar Frid (FP) Anne-Marie Törnell (C) Ingrid Swenson (SD) Gunilla Lindell (KD) ORDFÖRANDE Ingvar Frid (FP) FÖRSTE VICE ORDFÖRANDE Gunilla Lindell (KD) ANDRE VICE ORDFÖRANDE Marianne Mc Hardy
 3. Avsägelse från uppdrag i styrelsen för Aspenäs Villastad AB

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Niclas Olstedts (L) avsägelse från uppdraget som ersättare i styrelsen för Aspenäs Villastad AB.

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-04-27

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Henrik Ripas (M) avsägelse som ledamot och vice ordförande i styrelsen för Aspenäs Villastad.

  Kommunfullmäktige beslutar även att bevilja Alexander Abenius avsägelse som ersättare i styrelsen för Aspenäs Villastad AB.

  2017-04-27

  Kommunfullmäktige beslutar att välja Alexander Abenius (M) som ledamot och vice ordförande i styrelsen för Aspenäs Villastad.

  Kommunfullmäktige beslutar även att välja Henrik Ripa (M) som ersättare i styrelsen för Aspenäs Villastad AB

  2017-01-26
  2017-01-26

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Peter Norlings (L) avsägelse som ersättare i styrelsen för Aspenäs Villastad.

  2017-01-26

  Kommunfullmäktige beslutar att välja Niclas Olstedt (L) till ny ersättare i styrelsen till Aspenäs Villastad AB.

 4. Avsägelse från uppdrag som nämndeman i Alingsås tingsrätt

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Sara Jäderklints (S) avsägelse från uppdraget som nämndeman i Alingsås Tingsrätt.

  Tidigare beslut i ärendet:

  2015-10-22
  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande nämndemän för tiden från 1 januari 2016 till 31 december 2019: Jane Norrman (S) Per Öhman (S) Inge Magnusson (S) Linda Sultanovic (S) Peter Jemtfelt (M) Eva Cinthio (M) Bengt Hörnlund (M) Angelica Därnlöv (M) Anna Packendorff (M) Pierre Cronell (MP) Camilla Sundberg (MP) Jon Hjeltman (FP) Christer Gellerman (FP) Jenny Wiberg (SD) Per-Arne Jadepalm (SD) Gunilla Wassenius (C) Örjan Wennersten (C) Lena Hansson (V) Lena Hagström (KD)
  2015-01-29
  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande personer till nämndemän för tiden till den 31 december 2015: Anna Packendorff (M) Camilla Sundberg (MP) Christer Gellerman (FP) Jenny Viberg (SD) Per-Arne Jadepalm (SD) Örjan Wennersten (SD)
  2014-12-18
  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande personer till nämndemän för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015: Jane Norrman (S) Peter Danielsson (S) Inge Magnusson (S) Linda Sultanovic (S) Peter Jemtfelt (M) Richard Jonson (M) Bengt Hörnlund (M) Angelica Dämlöv (M) Vakant (M) Pierre Cronell (MP) Vakant (MP) Jon Hjeltman (FP) Vakant (FP) Vakant (SD) Vakant (SD) Gunilla Wassenius (C) Vakant (C) Lena Hansson (V) Lena Hagström (KD)
 5. Avsägelse från uppdrag i kommunfullmäktiges valberedning

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Rebecca Gellermans (L) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktiges valberedning.

  Tidigare beslut i ärendet:

  2014-11-27
  Kommunfullmäktige beslutar att välja Anna Lena Mellquist (S) till valberedningens ordförande för tiden till och med 14 oktober 2018. Kommunfullmäktige beslutar att välja Magnus Lansenfeldt (M) till valberedningens vice ordförande för tiden till och med 14 oktober 2018.
  2014-11-26
  Valberedningen beslutar att nominera nedanstående: ORDFÖRANDE Anna Lena Mellquist (S) VICE ORDFÖRANDE Magnus Lansenfeldt (M)
  2014-10-30
  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter och ersättare till kommunfullmäktiges valberedning för tiden 2014-10-30 - 2018-10-13: Anna Lena Mellquist (S) ledamot Olle Adolfsson (S) ledamot Lise Augustsson (MP) ledamot Magnus Lansenfeldt (M) ledamot Jeanette Andersson (M) ledamot Lerny Herrmansson (C) ersättare Karin Poulsen (FP) ersättare Ingrid Swensson (SD) ersättare Gunilla Lindell (KD) ersättare Ulf Andersson (V) ersättare Kommunfullmäktige beslutar att tillfälligt välja Anna Lena Mellquist (S) till ordförande och Magnus Lansenfeldt (M) till vice ordförande fram till dess att ordinarie ordförandeval har förrättats. Ordinarie ordförandevalet ska förrättas samtidigt som övriga val förrättas i kommunfullmäktige.
 6. Val av ersättare i valnämnden

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att välja Rebecca Gellerman (L) till ersättare i valnämnden för tiden fram till 2017-12-31.

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-09-21

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja avsägelserna som ersättare i valnämnden.

  2017-09-21

  Kommunfullmäktige beslutar att välja Pamela Danielsson (S) som ersättare i valnämnden.

  2017-04-27

  Kommunfullmäktige beslutar att välja Lars-Göran Larsson (M) som ledamot och vice ordförande i valnämnden.

  2017-02-23

  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Jonas Brings (M) avsägelse från uppdraget som vice ordförande i valnämnden.

  2016-12-15

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Anders Johansson (S)
  Jonas Bring (M)
  Brita Eklund (MP)
  Rigmor Andrén (L)
  Örjan Wennersten (C)

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ersättare från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Linda Sultanovic (S)
  Arne Molander (M)
  Susanne Norling (L)
  Ralf Dahlgren (SD)
  Zsolt Szanto (V)
  Lars Borke (KD)

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande presidium från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Brita Eklund (MP) ordförande
  Jonas Bring (M) vice ordförande

  2015-11-19
  SKRIV BESLUT HÄR
  2015-05-28
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Thomas Erikssons (SD) avsägelse från uppdraget som ersättare i valnämnden.
  2015-05-28
  Kommunfullmäktige beslutar att välja Jenny Wiberg (SD) till ny ersättare i valnämnden.
  2014-11-27
  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter till Valnämnden för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015: Anders Johansson (S) Jonas Bring (M) Brita Eklund (MP) Rigmor Andrén (FP) Örjan Wennersten (C) Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ersättare till Valnämnden för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015: Linda Sultanovic (S) Arne Molander (M) Susanne Norling (FP) Thomas Eriksson (SD) Zsolt Szanto (V) Lars Borke (KD) Kommunfullmäktige beslutar att välja Brita Eklund (MP) till Valnämndens ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015. Kommunfullmäktige beslutar att välja Jonas Bring (M) till Valnämndens vice ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015.
  2014-11-26
  Valberedningen beslutar att nominera nedanstående: LEDAMÖTER Anders Johansson (S) Jonas Bring (M) Brita Eklund (MP) Rigmor Andrén (FP) Örjan Wennersten (C) ERSÄTTARE Linda Sultanovic (S) Arne Molander (M) Zsolt Szanto (V) Lars Borke (KD) Susanne Norling (FP) Thomas Eriksson (SD) ORDFÖRANDE Brita Eklund (MP) VICE ORDFÖRANDE Jonas Bring (M)
 7. Val av ersättare till kommunfullmäktiges valberedning

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Rebecca Gellermans (L) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktiges valberedning.

  Tidigare beslut i ärendet:

  2014-11-27
  Kommunfullmäktige beslutar att välja Anna Lena Mellquist (S) till valberedningens ordförande för tiden till och med 14 oktober 2018. Kommunfullmäktige beslutar att välja Magnus Lansenfeldt (M) till valberedningens vice ordförande för tiden till och med 14 oktober 2018.
  2014-11-26
  Valberedningen beslutar att nominera nedanstående: ORDFÖRANDE Anna Lena Mellquist (S) VICE ORDFÖRANDE Magnus Lansenfeldt (M)
  2014-10-30
  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter och ersättare till kommunfullmäktiges valberedning för tiden 2014-10-30 - 2018-10-13: Anna Lena Mellquist (S) ledamot Olle Adolfsson (S) ledamot Lise Augustsson (MP) ledamot Magnus Lansenfeldt (M) ledamot Jeanette Andersson (M) ledamot Lerny Herrmansson (C) ersättare Karin Poulsen (FP) ersättare Ingrid Swensson (SD) ersättare Gunilla Lindell (KD) ersättare Ulf Andersson (V) ersättare Kommunfullmäktige beslutar att tillfälligt välja Anna Lena Mellquist (S) till ordförande och Magnus Lansenfeldt (M) till vice ordförande fram till dess att ordinarie ordförandeval har förrättats. Ordinarie ordförandevalet ska förrättas samtidigt som övriga val förrättas i kommunfullmäktige.
 8. Val av ledamot i miljö- och byggnadsnämnden

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att välja Lillemor Rånevik (S) till ledamot i miljö- och byggnadsnämnden för tiden fram till 2017-12-31.

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-09-21

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja avsägelsen som ledamot i Miljö- och byggnadsnämnden.

  2016-12-15

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Marianne Hallengren (S)
  Magnus Lansenfeldt (M)
  Erland Ek (S)
  Peter Johnsson (M)
  Elisabeth Sandén (MP)
  Ronny Johansson (L)
  Ingvar Ringhage (C)

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ersättare från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Anders Johansson (S)
  Conny Leinstedt (M)
  Pierre Cronell (MP)
  Claes Berlin (C)
  Lena Cervin (KD)

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande presidium från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Elisabeth Sandén (MP) ordförande
  Magnus Lansenfeldt (M) vice ordförande

  2015-11-19
  SKRIV BESLUT HÄR
  2014-11-27
  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter till Miljö- och byggnadsnämnden för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015: Erland Ek (S) Marianne Hallengren (S) Magnus Lansenfeldt (M) Peter Johnsson (M) Elisabeth Sandén (MP) Bo Cedergårdh (FP) Ingvar Ringhage (C) Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ersättare till Miljö- och byggnadsnämnden för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015: Anders Johansson (S) Conny Leinstedt (M) Pierre Cronell (MP) Niclas Olstedt (FP) Lena Hagström (KD) Kommunfullmäktige beslutar att välja Elisabeth Sandén (MP) till Miljö- och byggnadsnämndens ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015. Kommunfullmäktige beslutar att välja Magnus Lansenfeldt (M) till Miljö- och byggnadsnämndens vice ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015.
  2014-11-26
  Valberedningen beslutar att nominera nedanstående: LEDAMÖTER Erland Ek (S) Marianne Hallengren (S) Magnus Lansenfeldt (M) Peter Johnsson (M) Elisabeth Sandén (MP) Bo Cedergårdh (FP) Ingvar Ringhage (C) ERSÄTTARE Anders Johansson (S) Conny Leinstedt (M) Pierre Cronell (MP) Niclas Olstedt (FP) Lena Hagström (KD) ORDFÖRANDE Elisabeth Sanden (MP) VICE ORDFÖRANDE Magnus Lansenfeldt (M)
 9. Anmälan av nya motioner

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att lämna över de inkomna motionera till kommunstyrelsen för beredning.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-09-21

  Kommunfullmäktige beslutar att lämna över motionen till kommunstyrelsen för beredning.

  2017-04-27

  Kommunfullmäktige beslutar att lämna över följande motioner till kommunstyrelsen för beredning:

  • Motion om att digitalisera och förenkla inlämnandet av motioner, interpellationer och enkla frågor, ställd av Svante Karlsson (M)
  • Motion om att öka antalet förtroendevalda revisorerna så att samtliga partier blir representerade ställd av Ralf Dahlgren (SD) och Ingrid Swenson (SD)
  • Motion om att införa etableringsmodellen i Lerums kommun väckts av Alexander Abenius (M)
  2017-02-23

  Kommunfullmäktige beslutar att lämna över Motion om att införa etableringsbostadsmodellen i Lerums kommun väckt av Alexander Abenius (M) till kommunstyrelsen för beredning.

  Alexander Abenius (M) meddelar att följande ändring ska göras  av hans motion: texten första att-satsen efter "etableringsstöd" tas bor. Hela att-sats två stryks.

  2017-01-26

  Kommunfullmäktige beslutar att lämna över Motion om att digitalisera och förenkla inlämnandet av motioner, interpellationer och enkla frågor till kommunfullmäktiges presidium för beredning.

  2017-01-26

  Kommunfullmäktige beslutar att lämna över Motion om att digitalisera och förenkla inlämnandet av motioner, interpellationer och enkla frågor till kommunfullmäktiges presidium för beredning.

 10. Anmälan av nya medborgarförslag

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att lämna över det inkomna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-09-21

  Kommunfullmäktige beslutar att lämna över medborgarförslagen till kommunstyrelsen för beredning.

  2017-06-15

  Kommunfullmäktige beslutar att lämna över medborgarförslagen till kommunstyrelsen för beredning.

  2017-05-18

  Kommunfullmäktige beslutar att lämna över Medborgarförslag om att bygga barnvagnsskjul till kommunstyrelsen för beredning.

  2017-04-27

  Kommunfullmäktige beslutar att lämna över följande medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning:

  • Medborgarförslag om ändring av inspektionsavgift
  • Medborgarförslag om de planerade byggnaderna vid Herrgårdsbacken
  • Medborgarförslag om mobila klassrum
  • Medborgarförslag om seniorläger

  Medborgarförslag om askkoppar till Gråbo torg

  2017-01-26

  Kommunfullmäktige beslutar att lämna över följande medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning:

  • Medborgarförslag om tillskapandet av Landsfiskal Rehns väg i Lerum

  • Medborgarförslag om en utredning av en alternativ hantering av hästgödsel

  2017-01-26

  Kommunfullmäktige beslutar att lämna över följande medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning:

  • Medborgarförslag om tillskapandet av Landsfiskal Rehns väg i Lerum

  • Medborgarförslag om en utredning av en alternativ hantering av hästgödsel

 11. Anmälan av nya interpellationer

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att de inkomna interpellationerna får ställas.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-05-18

  Kommunfullmäktige beslutar att följande interpellationer får ställas:

  • Interpellation om kommunens nya dyra cykelboxar, inlämnad av Alexander Abenius (M)
  • Interpellation om uppföljning av pensionärsbusskorten ställd av Gunilla Lindell (KD)
  2017-04-27

  Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet.

 12. Anmälan av nya frågor

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att de frågor som har lämnats in får ställas.

  Handlingar:

 13. Besvarande av Svante Karlssons (M) fråga om lekplatsen vid Röselidsskolan

 14. Presentation av rapport från beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv

 15. Svar på motion om integrationssamordnare ställd av Gunilla Lindell (KD) och Annelie Lundström (KD)

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad med hänvisning att enheten för Mottagande och integration arbetar med det motionen efterfrågar.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-10-04

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad med hänvisning att enheten för Mottagande och integration arbetar med det motionen efterfrågar.

  2015-10-14
  Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att yttra sig över motionen.
  2015-09-24
  Kommunfullmäktige beslutar att lämna över följande motioner till kommunstyrelsen för beredning: Motion om föreningsstöd till integrationsarbete ställd av Gunilla Lindell och Annelie Lundström (KD) Motion om integrationssamordnare ställd av Gunilla Lindell och Annelie Lundström (KD) Motion om råd för integration ställd av Gunilla Lindell och Annelie Lundström (KD)
 16. Svar på motion om att digitalisera och förenkla inlämnandet av motioner, interpellationer och enkla frågor, ställd av Svante Karlsson (M)

 17. Delårsrapport 2017

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar godkänna delårsrapport 2017.

  Sammanfattning:

  Delårsrapport 2017 är en uppföljning av budget och verksamhetsplan för 2017. I rapporten som avser perioden januari-augusti, beskrivs förvaltningens arbete mot Vision 2025 samt verksamhetsarbetet inom respektive verksamhetsområde. Rapporten innehåller en ekonomiredovisning innefattande utfall för perioden och prognos för helåret utifrån drift, investeringar och exploatering. Även rapportering av personalstatistik, med fokus på sjukfrånvaron, återfinns i rapporten. I delårsrapporten ingår även uppföljning av mål och uppdrag.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-10-04

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar godkänna delårsrapport 2017.

  Vidare beslutar kommunstyrelsen att förvaltningen skyndsamt ska återkomma med förslag på åtgärder för att uppnå resultat enligt budget.

 18. Exploateringsavtal för detaljplan till fastigheten Hallsås 2:261 med flera, vid Åsenvägen i Lerum

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal mellan Lerums kommun och Hallsås Fastigheter AB rörande detaljplan för fastigheten Hallsås 2:261 m. f. i Lerums kommun.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-10-04

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal mellan Lerums kommun och Hallsås Fastigheter AB rörande detaljplan för fastigheten Hallsås 2:261 m. f. i Lerums kommun.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  2017-10-04

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar anta detaljplan för Hallsås 2:261 m.fl., Åsenvägen.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  2017-10-04

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal mellan Lerums kommun och Hallsås Fastigheter AB rörande detaljplan för fastigheten Hallsås 2:261 m. f. i Lerums kommun.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  2017-10-04

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar anta detaljplan för Hallsås 2:261 m.fl., Åsenvägen.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  2017-04-19

  Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att sända ut detaljplaneförslaget för Hallsås 2:261 m.fl. på granskning.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  2016-03-16
  Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra samråd för detaljplaneförslaget för Hallsås 2:261 med flera.
  2016-03-02
  SKRIV BESLUT HÄR
  2015-06-17
  Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplaneförslag för Hallsås 2:261 med flera.
 19. Beslut om antagande av detaljplan för fastigheten Hallsås 2:261 med flera, Åsenvägen i Lerum

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal mellan Lerums kommun och Hallsås Fastigheter AB rörande detaljplan för fastigheten Hallsås 2:261 m. f. i Lerums kommun.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-10-04

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal mellan Lerums kommun och Hallsås Fastigheter AB rörande detaljplan för fastigheten Hallsås 2:261 m. f. i Lerums kommun.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  2017-10-04

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar anta detaljplan för Hallsås 2:261 m.fl., Åsenvägen.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  2017-10-04

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal mellan Lerums kommun och Hallsås Fastigheter AB rörande detaljplan för fastigheten Hallsås 2:261 m. f. i Lerums kommun.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  2017-10-04

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar anta detaljplan för Hallsås 2:261 m.fl., Åsenvägen.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  2017-04-19

  Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att sända ut detaljplaneförslaget för Hallsås 2:261 m.fl. på granskning.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  2016-03-16
  Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra samråd för detaljplaneförslaget för Hallsås 2:261 med flera.
  2016-03-02
  SKRIV BESLUT HÄR
  2015-06-17
  Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplaneförslag för Hallsås 2:261 med flera.
 20. Köp av aktier i Inera AB

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar av SKL Företag AB förvärva förärva fem aktier i Inera AB för en köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.

  Vidare beslutar kommunfullmäktige att godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.

  Sammanfattning:

  Lerums kommun står inför utmaningar i syfte att nå ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle och nå Vision 2025. Digitalisering är ett medel för att nå dessa mål.

  Varje kommun i Sverige står inför likartade utmaningar avseende ökad utvecklingstakt för att möta de utmaningar som ökade krav på hållbarhet, ökad urbanisering och förändrad demografi representerar.

  Inera AB bildades 1999 i syfte att koordinera regioner och landstings gemensamma e-hälsoarbete. 1177 Vårdguiden och Nationell Patientöversikt är några av de tjänster som Inera tagit fram genom arbetet. Idag finns flera tjänster som också vänder sig till kommuner. Genom delägarskap i Inera förenklas upphandlingsförfarandet av dessa tjänster för kommuner.

  Per augusti 2017 har fler än hälften av landets kommuner tagit beslut i kommunfullmäktige om att ingå i Inera. Målet är att alla kommuner, landsting och regioner ska äga fem aktier vardera i Inera. Majoriteten av aktierna ägs av SKL Företag AB. Delägarskapet innebär ett åtagande om aktivt engagemang men också en möjlighet att dela utvecklingskostnader och effektivare samverka med övriga kommuner. Ökad samverkan inom digitalisering för offentlig sektor bedöms som en bättre väg än att kommuner fortsätter verka enskilt eller med mindre samverkan.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-09-20

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar förärva fem aktier i Inera AB för en köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.

  Vidare föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.

 21. Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige 2018

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar fastställa följande sammanträdesdagar för kommunfullmäktige under 2018:

  25 januari, 22 februari, 22 mars, 26 april, 24 maj, 14 juni, 13 september, 25 oktober, 29 november och 18 december.

  Sammanfattning:

  Sammanträdesdagar för den politiska organisationen ska årligen fastställas av respektive instans. Sammanträdesdagar planeras utifrån förvaltningens arbete och ärendeflödet gentemot kommunfullmäktige. Särskild hänsyn tas till viktiga hålltider i kommunallagen, samt Göteborgsregionens sammanträdesdagar. Kommunfullmäktige föreslås sammanträda på torsdagar bortsett från i december då det är en tisdag.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-09-20

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar fastställa följande sammanträdesdagar för kommunfullmäktige:

  25 januari, 22 februari, 22 mars, 26 april, 24 maj, 14 juni, 13 september, 25 oktober, 29 november och 18 december.

  Vidare beslutar kommunstyrelsen för egen del att fastställa följande sammanträdesdagar för kommunstyrelsen:

  17 januari, 7 februari, 7 mars, 21 mars, 11 april, 25 april, 16 maj, 30 maj, 13 juni, 22 augusti, 5 september, 19 september, 3 oktober, 17 oktober, 7 november, 21 november och 12 december.

 22. Ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning för att möjliggöra e-tjänster

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att möjliggöra för digitala medborgarförslag, motioner, interpellationer och frågor genom att ändra §§ 30-31 samt 33-34 i kommunfullmäktiges arbetsordning enligt förslaget i förvaltningens tjänsteskrivelse.

  Kommunfullmäktige beslutar att paragrafhänvisningen i § 34 ändras till § 33. 

  Sammanfattning:

  För att möjliggöra för digitala medborgarförslag, motioner, interpellationer och frågor behöver kommunfullmäktiges arbetsordning revideras.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-09-20

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att möjliggöra för digitala medborgarförslag, motioner, interpellationer och frågor genom att ändra §§ 30-31 samt 33-34 i kommunfullmäktiges arbetsordning enligt förslaget i förvaltningens tjänsteskrivelse.

  2015-12-17
  Kommunfullmäktige beslutar att revidera arbetsordningen enligt kommunfullmäktigepresidiets förslag med ändringen att allmänhetens frågestund inte tas bort.
  2015-11-18
  SKRIV BESLUT HÄR
  2014-12-18
  Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till arbetsordning daterad 2014-11-03.
  2014-12-03
  Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta förslag till arbetsordning daterad 2014-11-03 Kommunstyrelsen justerar paragrafen omedelbart Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att justera paragrafen omedelbart.
  2012-04-26
  Kommunfullmäktige beslutar fastställa förslag, daterat 2012-02-02, till arbetsordning för kommunfullmäktige.
  2012-03-21
  Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktig att fastställa förslag, daterat 2012-02-02, till arbetsordning för kommunfullmäktige. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
 23. Revidering av reglementen för kommunfullmäktiges beredningar 2016

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att upphäva tidigare reglementen för kommunfullmäktiges beredningar.

  Kommunfullmäktige beslutar att fastställa kommunfullmäktigepresidiets förslag till nytt reglemente för kommunfullmäktigesberedningar.

  Kommunfullmäktige beslutar att förändringen gäller från och med 1 november 2017.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2016-11-09
  SKRIV BESLUT HÄR
  2016-06-01
  Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till kommunfullmäktiges presidium för fortsatt politisk beredning av ärendet.
 24. Redovisning av hur partierna har använt det kommunala partistödet 2016

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att notera redovisningen.

  Sammanfattning:

  Syftet med det kommunala partistödet är att stärka de politiska partiernas ställning i den kommunala demokratin.

  En mottagare av partistöd ska årligen lämna in en skriftlig redovisning som visar att partistödet använts för sitt ändamål. Redovisningen ska avse perioden 1 januari till 31 december och lämnas in till fullmäktige senast den 30 juni 2017. Till redovisningen ska även ett granskningsintyg bifogas.

  Samtliga partier i Lerums kommun har lämnat in en redovisning av partistödets användning för år 2016 samt granskningsintyg.

  Det är inte förvaltningens uppgift att kontrollera om partistödet har använts på rätt sätt. Förvaltningen kontrollerar endast att redovisningen kommit in i tid och är fullständig.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-09-20

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar notera redovisningen.

 25. Marköverlåtelseavtal för detaljplan för fastigheten Hallsås 4:1 med flera

  Beslut:

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar godkänna exploateringsavtalet till detaljplanen för fastigheten Hallsås 4:1 m fl, bostäder mellan Stamsjövägen och Alebäcken.

  Sammanfattning:

  Förslaget syftar till en komplettering i området längs Stamsjövägen med ca 12 bostäder i tvåvånings kedjehus, parhus och villor grupperade runt ett gemensamt grönområde. En stor del av planområdet mellan Alebäcken och Brännåsvägen bevaras som naturmark.

  Förvaltningen bedömer att behovet av bostäder i kollektivtrafiknära läge och av ett varierat bostadsutbud motiverar en tätare struktur än omgivande villabebyggelse. Förvaltningen bedömer även att Stamsjövägen tål den ökade belastning som blir följden av detaljplanens genomförande.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-09-20

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar godkänna exploateringsavtalet till detaljplanen för fastigheten Hallsås 4:1 m fl, bostäder mellan Stamsjövägen och Alebäcken.

  2016-11-23

  Kommunstyrelsen beslutar att återemittera ärendet till förvaltningen för ytterligare beredning.

  2016-11-23
  Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna exploateringsavtalet till detaljplanen för fastigheten Hallsås 4:1 m fl. bostäder mellan Stamsjövägen och Alebäcken. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
  2016-11-09
  Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna exploateringsavtalet till detaljplanen för fastigheten Hallsås 4:1 m fl, bostäder mellan Stamsjövägen och Alebäcken.
 26. Beslut antagande av detaljplan för Hallsås 4:1 m fl, bostäder mellan Stamsjövägen och Alebäcken

  Beslut:

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar anta detaljplanen för fastigheten Hallsås 4:1 m fl. bostäder mellan Stamsjövägen och Alebäcken.

  Sammanfattning:

  Förslaget syftar till en komplettering i området längs Stamsjövägen med ca 12 bostäder i tvåvånings kedjehus/parhus/villor. En stor del av planområdet mellan Alebäcken och Brännåsvägen, samt den del av planområdet som vetter mot Stamsjövägen bevaras som naturmark.

  Detaljplaneförslaget behandlades i kommunstyrelsen i november 2016 men återremitterades då till förvaltningen för ytterligare beredning, bland annat gällande trafikfrågan. Planförslaget har sedan dess reviderats och en trafikutredning har tagits fram. En andra granskning hölls under maj-juni 2017. Inkomna synpunkter berörde främst, trafik, bebyggelsekaraktär och bevarande av naturmark.

  Förvaltningen bedömer att behovet av bostäder i kollektivtrafiknära läge och av ett varierat bostadsutbud motiverar en tätare struktur än omgivande villabebyggelse. Förvaltningen bedömer även att Stamsjövägen tål den ökade belastning som blir följden av detaljplanens genomförande och bedömer därför att detaljplaneförslaget kan antas.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-09-20

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar anta detaljplanen för fastigheten Hallsås 4:1 m fl. bostäder mellan Stamsjövägen och Alebäcken.

  Vidare beslutar kommunstyrelsen att uppdra åt förvaltningen att tillse att tillgängligheten till fastigheten 1:12 blir tillfredställande.

  2016-11-23

  Kommunstyrelsen beslutar att återemittera ärendet till förvaltningen för ytterligare beredning.

  2016-11-23
  Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen för fastigheten Hallsås 4:1 m fl. bostäder mellan Stamsjövägen och Alebäcken. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
  2016-11-09
  Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen för fastigheten Hallsås 4:1 m fl. bostäder mellan Stamsjövägen och Alebäcken.
  2016-06-15
  Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra granskning för detaljplanen för fastigheten Hallsås 4:1 m fl, bostäder mellan Stamsjövägen och Alebäcken.
  2015-03-18
  Kommunstyrelsen beslutar att planområdet för detaljplanen för fastigheten Hallsås 4:1 m fl ska utökas till att omfatta även fastigheterna Hallsås 2:194, 2:195 och 2:196, Hallsås 2:44 område 3 och Hallegården 1:45.
  2014-05-21
  Kommunstyrelsen beslutar ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan samt samråda om planförslaget.
  2012-04-11
  Kommunstyrelsen beslutar komplettera beslutet för § 94 2012-02-29 med: "Detaljplanen beräknas att kunna antas under år 2015. Övriga områden i ansökan bedöms inte kunna bebyggas på grund av natur-, kultur-, och rekreationsvärden med hänvisning till plan- bygglagen 2 kap 3§." Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
  2012-02-29
  Kommunstyrelsen beslutar att inleda ett planläggningsarbete utmed Stamsjövägen på fastigheterna Hallsås 2:200 och 4:1.