Kallelser, handlingar och protokoll

I kalendern längre ner på sidan finns kallelser, beslutsunderlag (handlingar) och mötesprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna.

Hittar du inte det du söker, kontakta kommunens diarium via e-post lerums.kommun@lerum.se eller medborgarkontoret KomIn på telefon 0302-52 10 00.

I kommunen finns tre myndighetsnämnder; individnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt överförmyndarnämnden. Eftersom de flesta ärendena hos dessa nämnder rör enskilda personer, är sammanträdena inte öppna för allmänheten och protokollen läggs inte ut på webbsidan. Aktuell kallelse för miljö- och byggnadsnämnden samt protokoll från revisionen finns i menyn till vänster på sidan.

Lyssna på debatten i fullmäktige

Några dagar efter kommunfullmäktiges sammanträden kan du lyssna på debatten här på lerum.se >>

Får hela kalendern inte plats på skärmen?

Använder du en surfplatta eller en smartphone och inte ser hela kalendervyn?
Då kan du flytta kalendervyn genom att hålla ditt finger i kalendern och dra den i sidled.
Om du har problem med att ladda ner protokollen, använd Internet explorer istället för Chrome.

Tekniskt problem med protokoll 2016-10-05 och 2016-11-09

På grund av ett tekniskt problem visas inte protokollet från kommunstyrelsen 2016-10-05 i tabellen. Du hittar istället det protokollet via den här länken (pdf-fil, öppnas i nytt fönster i webbläsaren)
2016-11-09 visas inte alla beslut och sammanfattningar under kalendariumtabellen. För att få rätt information se protokollet som går att ladda ned i PDF längre ned på sidan. 

 

Kalendarium

Förklaring

Tabellen visar vilka nämnder och styrelser som har sammanträden och vilka datum sammanträdena hålls. Klickar man på datumet hittar man kallelser, handlingar till ärendena och när mötet är avslutat finns även protokollet där

Instanser Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Kommunstyrelsen

-

Kommunstyrelsens arbetsutskott

-

-

-

Kommunfullmäktige

-

-

-

Beredningen för infrastruktur och boende

-

 • 18

-

-

-

-

Beredningen för klimat, miljö och naturvård
 • 4

-

-

 • 23

 • 6

 • 4

 • 8

 • 8

 • 6

Beredningen för kultur, fritid och folkhälsa

-

-

-

Beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre

-

-

-

 • 5

 • 5

 • 7

 • 7

Beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv

-

-

-

-

-

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

-

-

-

-

Kommunstyrelsens lärandeutskott

-

-

-

-

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott

-

-

-

-

Valt möte

Datum

- Genomförda möten

Datum

- Planerade möten

Kommunfullmäktige, 2017-11-23 - Beslut

 1. Avsägelse av ledamot och ersättare i miljö- och byggnadsnämnden

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Lillemor Rånevik (S) avsägelse som ledamot och Anders Johansson (S) avsägelse som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden.

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-10-26

  Kommunfullmäktige beslutar att välja Lillemor Rånevik (S) till ledamot i miljö- och byggnadsnämnden för tiden fram till 2017-12-31.

  2017-09-21

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja avsägelsen som ledamot i Miljö- och byggnadsnämnden.

  2016-12-15

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Marianne Hallengren (S)
  Magnus Lansenfeldt (M)
  Erland Ek (S)
  Peter Johnsson (M)
  Elisabeth Sandén (MP)
  Ronny Johansson (L)
  Ingvar Ringhage (C)

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ersättare från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Anders Johansson (S)
  Conny Leinstedt (M)
  Pierre Cronell (MP)
  Claes Berlin (C)
  Lena Cervin (KD)

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande presidium från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Elisabeth Sandén (MP) ordförande
  Magnus Lansenfeldt (M) vice ordförande

  2015-11-19
  SKRIV BESLUT HÄR
  2014-11-27
  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter till Miljö- och byggnadsnämnden för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015: Erland Ek (S) Marianne Hallengren (S) Magnus Lansenfeldt (M) Peter Johnsson (M) Elisabeth Sandén (MP) Bo Cedergårdh (FP) Ingvar Ringhage (C) Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ersättare till Miljö- och byggnadsnämnden för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015: Anders Johansson (S) Conny Leinstedt (M) Pierre Cronell (MP) Niclas Olstedt (FP) Lena Hagström (KD) Kommunfullmäktige beslutar att välja Elisabeth Sandén (MP) till Miljö- och byggnadsnämndens ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015. Kommunfullmäktige beslutar att välja Magnus Lansenfeldt (M) till Miljö- och byggnadsnämndens vice ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015.
  2014-11-26
  Valberedningen beslutar att nominera nedanstående: LEDAMÖTER Erland Ek (S) Marianne Hallengren (S) Magnus Lansenfeldt (M) Peter Johnsson (M) Elisabeth Sandén (MP) Bo Cedergårdh (FP) Ingvar Ringhage (C) ERSÄTTARE Anders Johansson (S) Conny Leinstedt (M) Pierre Cronell (MP) Niclas Olstedt (FP) Lena Hagström (KD) ORDFÖRANDE Elisabeth Sanden (MP) VICE ORDFÖRANDE Magnus Lansenfeldt (M)
 2. Val av ledamot och ersättare i miljö- och byggnadsnämnden

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Lillemor Rånevik (S) avsägelse som ledamot och Anders Johansson (S) avsägelse som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden.

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-10-26

  Kommunfullmäktige beslutar att välja Lillemor Rånevik (S) till ledamot i miljö- och byggnadsnämnden för tiden fram till 2017-12-31.

  2017-09-21

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja avsägelsen som ledamot i Miljö- och byggnadsnämnden.

  2016-12-15

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Marianne Hallengren (S)
  Magnus Lansenfeldt (M)
  Erland Ek (S)
  Peter Johnsson (M)
  Elisabeth Sandén (MP)
  Ronny Johansson (L)
  Ingvar Ringhage (C)

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ersättare från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Anders Johansson (S)
  Conny Leinstedt (M)
  Pierre Cronell (MP)
  Claes Berlin (C)
  Lena Cervin (KD)

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande presidium från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Elisabeth Sandén (MP) ordförande
  Magnus Lansenfeldt (M) vice ordförande

  2015-11-19
  SKRIV BESLUT HÄR
  2014-11-27
  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter till Miljö- och byggnadsnämnden för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015: Erland Ek (S) Marianne Hallengren (S) Magnus Lansenfeldt (M) Peter Johnsson (M) Elisabeth Sandén (MP) Bo Cedergårdh (FP) Ingvar Ringhage (C) Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ersättare till Miljö- och byggnadsnämnden för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015: Anders Johansson (S) Conny Leinstedt (M) Pierre Cronell (MP) Niclas Olstedt (FP) Lena Hagström (KD) Kommunfullmäktige beslutar att välja Elisabeth Sandén (MP) till Miljö- och byggnadsnämndens ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015. Kommunfullmäktige beslutar att välja Magnus Lansenfeldt (M) till Miljö- och byggnadsnämndens vice ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015.
  2014-11-26
  Valberedningen beslutar att nominera nedanstående: LEDAMÖTER Erland Ek (S) Marianne Hallengren (S) Magnus Lansenfeldt (M) Peter Johnsson (M) Elisabeth Sandén (MP) Bo Cedergårdh (FP) Ingvar Ringhage (C) ERSÄTTARE Anders Johansson (S) Conny Leinstedt (M) Pierre Cronell (MP) Niclas Olstedt (FP) Lena Hagström (KD) ORDFÖRANDE Elisabeth Sanden (MP) VICE ORDFÖRANDE Magnus Lansenfeldt (M)
 3. Val av ledamot i beredningen för kultur, fritid och folkhälsa

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att välja Christopher Saart (SD) till ledamot i beredningen för kultur, fritid och folkhälsa.

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-09-21

  Kommunfullmäktige beslutar att välja Elisabeth Ottoson (M) och Vincent Nordgren (M) till ledamöter i beredningen för kultur, fritid och folkhälsa.

  2017-04-27

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Thomas Jeryd (M), Marie Sjödin (M) och Mats Sjöbloms (SD) avsägelser som ledamöter i beredningen för kultur, fritid och folkhälsa.

  2017-04-27

  Kommunfullmäktige beslutar att välja Ulf Utgård (M) som andre vice ordförande för beredningen för kultur, fritid och folkhälsa.

  2017-04-27

  Kommunfullmäktige beslutar att välja Ulf Utgård (M) som vice ordförande för beredningen för kultur, fritid och folkhälsa.

  2016-12-15

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Ingela Gyllesten (C)
  Gun-Britt Delsvik Svensson (S)
  Marie Andersson Sjödin (M)
  Mikael Rånevik (S)
  Mervi Helles (S)
  Erik Larsson (S)
  Ulf Utgård (M)
  Thomas Jeryd (M)
  Lise Augustsson (MP)
  Stefan Larsson (L)
  Mats Sjöholm (SD)
  Cecilia Bolle (C)
  Katrin Elfstrand Trigueros (KD)

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande presidium från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Ingela Gyllesten (C) ordförande
  Gun-Britt Delsvik Svensson (S) förste vice ordförande
  Marie Andersson Sjödin (M) andre vice ordförande

  2015-11-19
  SKRIV BESLUT HÄR
  2015-10-22
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Patrik Johanssons (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i beredningen för kultur, fritid och folkhälsa.
  2015-01-29
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Cecilia Hellströms (KD) avsägelse från uppdraget som ledamot i beredningen för kultur, fritid och folkhälsa.
  2015-01-29
  Kommunfullmäktige beslutar att för tiden till den 31 december 2015 välja Katrin Elfstrand Trigueros (KD) till ledamot i beredningen för kultur, fritid och folkhälsa.
  2014-11-27
  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter till beredningen för kultur, fritid och folkhälsa för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015: Gun-Britt Delsvik Svensson (S) Patrik Johansson (S) Mervi Helles (S) Erik Larsson (S) Marie Andersson Sjödin (M) Ulf Utgård (M) Thomas Jeryd (M) Märta Elf (MP) Stefan Larsson (FP) Mats Rydström (SD) Ingela Gyllesten (C) Emma Tellblom (C) Cecilia Hellström (KD) Kommunfullmäktige beslutar att välja Ingela Gyllesten (C) till beredningen för kultur, fritid och folkhälsas ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015. Kommunfullmäktige beslutar att välja Gun-Britt Delsvik Svensson (S) till beredningen för kultur, fritid och folkhälsas förste vice ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015. Kommunfullmäktige beslutar att välja Marie Andersson Sjödin (M) till beredningen för kultur, fritid och folkhälsas andre vice ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015.
  2014-11-26
  Valberedningen beslutar att nominera nedanstående: LEDAMÖTER Gun-Britt Delsvik Svensson (S) Patrik Johansson (S) Mervi Helles (S) Erik Larsson (S) Marie Andersson Sjödin (M) Ulf Utgård (M) Thomas Jeryd (M) Märta Elf (MP) Stefan Larsson (FP) Ingela Gyllesten (C) Emma Tellblom (C) Mats Rydström (SD) Cecilia Hellström (KD) ORDFÖRANDE Ingela Gyllesten (C) FÖRSTE VICE ORDFÖRANDE Gun-Britt Delsvik Svensson (S) ANDRE VICE ORDFÖRANDE Marie Andersson Sjödin (M)
 4. Val av ersättare i styrelsen för Lerum Energi AB

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att välja Stefan Larsson (L) som ny ersättare i Lerum Energi.

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-09-21

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja avsägelsen som ersättare i styrelsen för Lerum Energi AB.

  2017-04-27

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Annelie Engs (M) avsägelse som ersättare i styrelsen för Lerum Energi AB.

  2017-04-27

  Kommunfullmäktige beslutar att välja Marie Jungtell (M) som ersättare till styrelsen för Lerum Energi AB.

  2017-01-26
  2017-01-26

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Sven Ekmans (MP) avsägelse som ledamot i Lerum Energi AB.

  2017-01-26

  Kommunfullmäktige beslutar att välja Lars Åkesson (MP) till ny ledamot i styrelsen för Lerum Energi AB.

  2015-03-26
  Kommunfullmäktige beslutar att välja den nuvarande ersättaren Lars-Gunnar Gonnardsson (C) till ny ordinarie ledamot och Lerny Hermansson (C) och Susanne Norling (FP) till nya ersättare i styrelsen för Lerum Energi AB.
  2014-11-27
  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter till styrelsen för Lerum Energi AB: Lena Stenmark (S) Anna-Lena Holberg (M) Sven Ekman (MP) Leon Johansson (FP). Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ersättare till styrelsen för Lerum Energi AB: Bengt Slättberg (S) Lillemor Rånevik (S) Annelie Eng (M) Lars-Gunnar Gonnardsson (C) Kommunfullmäktige beslutar att välja Leon Johansson (FP) till bolagsstyrelsens ordförande. Kommunfullmäktige beslutar att välja Anna-Lena Holberg (M) till bolagsstyrelsens vice ordförande. Valen gäller för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.
  2014-11-26
  Valberedningen beslutar att nominera nedanstående: LEDAMÖTER Lena Stenmark (S) Sven Ekman (MP) Anna-Lena Holberg (M) Leon Johansson (FP) ERSÄTTARE Bengt Slättberg (S) Lillemor Rånevik (S) Annelie Eng (M) Lars-Gunnar Gonnardsson (C) ORDFÖRANDE Leon Johansson (FP) VICE ORDFÖRANDE Anna-Lena Holberg (M)
 5. Val av ersättare i styrelsen för Lerum Elhandel AB

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att välja Stefan Larsson (L) som ny ersättare i Lerum Elhandel.

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-09-21

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja avsägelsen som ersättare i styrelsen för Lerum Elhandel AB.

  2017-04-27

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Annelie Engs (M) avsägelse som ersättare i styrelsen för Lerum Elhandel AB.

  2017-04-27

  Kommunfullmäktige beslutar att välja Marie Jungtell (M) som ersättare till styrelsen för Lerum Energi AB.

  2017-01-26
  2017-01-26

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Sven Ekmans (MP) avsägelse sig som ledamot i Lerum Elhandel AB.Kommunfullmäktige beslutar att bevilja avsägelsen.

  2017-01-26

  Kommunfullmäktige beslutar att välja Lars Åkesson (MP) till ny ledamot i styrelsen för Lerum Elhandel AB

  2015-03-26
  S Kommunfullmäktige beslutar att välja den nuvarande ersättaren Lars-Gunnar Gonnardsson (C) till ny ordinarie ledamot och Lerny Hermansson (C) och Susanne Norling (FP) till nya ersättare i styrelsen för Lerum Elhandel AB.
  2014-11-26
  Valberedningen beslutar att nominera enligt nedan: LEDAMÖTER Lena Stenmark (S) Anna-Lena Holberg (M) Leon Johansson (FP) Sven Ekman (MP) ERSÄTTARE Bengt Slättberg (S) Lillemor Rånevik (S) Annelie Eng (M) Lars-Gunnar Gonnardsson (C) ORDFÖRANDE Leon Johansson (FP) VICE ORDFÖRANDE Anna-Lena Holberg (M)
 6. Val av ny ersättare i styrelsen för Aspenäs Villastad AB

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att välja Jon Hjeltman (L) som ny ersättare i Aspenäs Villastad.

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-10-26

  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Niclas Olstedts (L) avsägelse från uppdraget som ersättare i styrelsen för Aspenäs Villastad AB.

  2017-04-27

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Henrik Ripas (M) avsägelse som ledamot och vice ordförande i styrelsen för Aspenäs Villastad.

  Kommunfullmäktige beslutar även att bevilja Alexander Abenius avsägelse som ersättare i styrelsen för Aspenäs Villastad AB.

  2017-04-27

  Kommunfullmäktige beslutar att välja Alexander Abenius (M) som ledamot och vice ordförande i styrelsen för Aspenäs Villastad.

  Kommunfullmäktige beslutar även att välja Henrik Ripa (M) som ersättare i styrelsen för Aspenäs Villastad AB

  2017-01-26
  2017-01-26

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Peter Norlings (L) avsägelse som ersättare i styrelsen för Aspenäs Villastad.

  2017-01-26

  Kommunfullmäktige beslutar att välja Niclas Olstedt (L) till ny ersättare i styrelsen till Aspenäs Villastad AB.

 7. Val av ny nämndeman i Alingsås tingsrätt

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att välja Gun-Britt Delsvik Svensson (S) som ny ersättare i Alingsås tingsrätt.

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-10-26

  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Sara Jäderklints (S) avsägelse från uppdraget som nämndeman i Alingsås Tingsrätt.

  2015-10-22
  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande nämndemän för tiden från 1 januari 2016 till 31 december 2019: Jane Norrman (S) Per Öhman (S) Inge Magnusson (S) Linda Sultanovic (S) Peter Jemtfelt (M) Eva Cinthio (M) Bengt Hörnlund (M) Angelica Därnlöv (M) Anna Packendorff (M) Pierre Cronell (MP) Camilla Sundberg (MP) Jon Hjeltman (FP) Christer Gellerman (FP) Jenny Wiberg (SD) Per-Arne Jadepalm (SD) Gunilla Wassenius (C) Örjan Wennersten (C) Lena Hansson (V) Lena Hagström (KD)
  2015-01-29
  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande personer till nämndemän för tiden till den 31 december 2015: Anna Packendorff (M) Camilla Sundberg (MP) Christer Gellerman (FP) Jenny Viberg (SD) Per-Arne Jadepalm (SD) Örjan Wennersten (SD)
  2014-12-18
  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande personer till nämndemän för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015: Jane Norrman (S) Peter Danielsson (S) Inge Magnusson (S) Linda Sultanovic (S) Peter Jemtfelt (M) Richard Jonson (M) Bengt Hörnlund (M) Angelica Dämlöv (M) Vakant (M) Pierre Cronell (MP) Vakant (MP) Jon Hjeltman (FP) Vakant (FP) Vakant (SD) Vakant (SD) Gunilla Wassenius (C) Vakant (C) Lena Hansson (V) Lena Hagström (KD)
 8. Anmälan av nya motioner

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att lämna över motionen till kommunstyrelsen för beredning.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-10-26

  Kommunfullmäktige beslutar att lämna över de inkomna motionera till kommunstyrelsen för beredning.

  2017-09-21

  Kommunfullmäktige beslutar att lämna över motionen till kommunstyrelsen för beredning.

  2017-04-27

  Kommunfullmäktige beslutar att lämna över följande motioner till kommunstyrelsen för beredning:

  • Motion om att digitalisera och förenkla inlämnandet av motioner, interpellationer och enkla frågor, ställd av Svante Karlsson (M)
  • Motion om att öka antalet förtroendevalda revisorerna så att samtliga partier blir representerade ställd av Ralf Dahlgren (SD) och Ingrid Swenson (SD)
  • Motion om att införa etableringsmodellen i Lerums kommun väckts av Alexander Abenius (M)
  2017-02-23

  Kommunfullmäktige beslutar att lämna över Motion om att införa etableringsbostadsmodellen i Lerums kommun väckt av Alexander Abenius (M) till kommunstyrelsen för beredning.

  Alexander Abenius (M) meddelar att följande ändring ska göras  av hans motion: texten första att-satsen efter "etableringsstöd" tas bor. Hela att-sats två stryks.

  2017-01-26

  Kommunfullmäktige beslutar att lämna över Motion om att digitalisera och förenkla inlämnandet av motioner, interpellationer och enkla frågor till kommunfullmäktiges presidium för beredning.

  2017-01-26

  Kommunfullmäktige beslutar att lämna över Motion om att digitalisera och förenkla inlämnandet av motioner, interpellationer och enkla frågor till kommunfullmäktiges presidium för beredning.

 9. Anmälan av nya medborgarförslag

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att lämna över medborgarförslagen till kommunstyrelsen för beredning.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-10-26

  Kommunfullmäktige beslutar att lämna över det inkomna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

  2017-09-21

  Kommunfullmäktige beslutar att lämna över medborgarförslagen till kommunstyrelsen för beredning.

  2017-06-15

  Kommunfullmäktige beslutar att lämna över medborgarförslagen till kommunstyrelsen för beredning.

  2017-05-18

  Kommunfullmäktige beslutar att lämna över Medborgarförslag om att bygga barnvagnsskjul till kommunstyrelsen för beredning.

  2017-04-27

  Kommunfullmäktige beslutar att lämna över följande medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning:

  • Medborgarförslag om ändring av inspektionsavgift
  • Medborgarförslag om de planerade byggnaderna vid Herrgårdsbacken
  • Medborgarförslag om mobila klassrum
  • Medborgarförslag om seniorläger

  Medborgarförslag om askkoppar till Gråbo torg

  2017-01-26

  Kommunfullmäktige beslutar att lämna över följande medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning:

  • Medborgarförslag om tillskapandet av Landsfiskal Rehns väg i Lerum

  • Medborgarförslag om en utredning av en alternativ hantering av hästgödsel

  2017-01-26

  Kommunfullmäktige beslutar att lämna över följande medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning:

  • Medborgarförslag om tillskapandet av Landsfiskal Rehns väg i Lerum

  • Medborgarförslag om en utredning av en alternativ hantering av hästgödsel

 10. Anmälan av nya interpellationer

 11. Anmälan av nya frågor

 12. Svar på motion om temperaturen i Lerums Gymnasium, ställd av Alexander Abenius (M)

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad med hänvisning till förvaltningens yttrande.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-10-18

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad med hänvisning till förvaltningens yttrande.

  2016-11-23

  Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att yttra sig över motionen.

  2016-11-23
  SKRIV BESLUT HÄR
 13. Svar på medborgarförslag om information om fiske vid badbryggor

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att det är överlämnat till förvaltningen som ett tänkbart inspel i framtida utvecklingsarbete.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-10-18

  Kommunstyrelsen beslutar att lämna över medborgarförslaget till förvaltningen som ett tänkbart inspel i framtida utvecklingsarbete.

  Vidare föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att det är överlämnat till förvaltningen som ett tänkbart inspel.

 14. Svar på medborgarförslag om mobila klassrum

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-10-18

  Kommunstyrelsen ser positivt på förslaget och beslutar att översända förslaget till förvaltningen för vidare utredning och förslag om utformande.

  Vidare föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat.

  2017-09-13
  2017-05-31

  Kommunstyrelsen beslutar att remittera medborgarförslaget till lärandeutskottet för politisk beredning.

 15. Svar på interpellation om bostadsinbrottsförebyggande åtgärder ställd av Alexander Abenius (M)

 16. Svar på interpellation om sjukfrånvaron, ställd av Alexander Abenius (M)

 17. Svar på interpellation om statsbidrag för att täcka kostnader för ensamkommande flyktingungdomar väckt av Gunilla Lindell (KD)

 18. Svar på enkel fråga till kommunalrådet för Sektor lärande om nolltolerans mot kränkande behandling, ställd av Thomas Eriksson (SD)

 19. VA-taxa 2018

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar fastställa VA-taxa 2018. Den nya taxan börjar gälla 1 januari 2018.

  Sammanfattning:

  VA-taxan för brukningsavgifter, såväl grundavgift som rörlig avgift, föreslås höjas med 3 % från 1 januari 2018.

  VA-taxan för anläggningsavgifter följer ett medelindex av entreprenadindexgrupperna 112, 119, 311, 322, 324. Uppräkningen för 2018 föreslås bli 3% baserat på juli månads utfall.

  Utöver justering av avgifter föreslås mindre justeringar och förtydliganden för att tydliggöra berörda paragrafers syfte.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-11-08

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar fastställa VA-taxa 2018. Den nya taxan börjar gälla 1 januari 2018.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

 20. Renhållningstaxa 2018

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar anta förslag till renhållningstaxa 2018. Den reviderade renhållningstaxan gäller från och med 1 januari 2018.

  Sammanfattning:

  Förvaltningen föreslår att renhållningstaxan ändras från och med 1 januari 2018. Bakgrunden till förslaget är att behandlingspriserna för ett flertal avfallsslag har stigit under 2017 och att läget för vår nuvarande soptömningsentreprenör är väldigt osäkert vilket skulle kunna innebära lösningar med annan entreprenör. Fakturering ut mot kund har dessutom inte skötts på ett tillfredsställande sätt av den nya entreprenören. För att säkerställa korrekt fakturering och få kontroll över kundregistret håller verksamheten på att skyndsamt ta tillbaka ansvaret för faktureringen med en del ökade kostnader som följd.

  I korthet innebär förslaget till förändring av renhållningstaxan att den fasta grundavgiften (kärlavgiften) höjs med cirka 10 procent. Viktsavgiften föreslås vara oförändrad på 2 kronor per kilo (inklusive moms). Förändringen innebär en årlig höjning på cirka 120 kronor för ett normalhushåll. Det motsvarar en höjning, inklusive viktsavgift, på cirka 6 procent.

  Gångavståndsavgiften, avgifterna för extratjänster samt tömningsavgifter för enskilda avlopp föreslås oförändrade.

  Vidare justeras priserna på Hultets ÅVC mot företag. De föreslagna mottagningspriserna för 2018 speglar bättre aktuella behandlingspriser. I dagsläget subventionerar hushållen kostnader för företagen.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-11-08

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar anta förslag till renhållningstaxa 2018. Den reviderade renhållningstaxan gäller från och med 1 januari 2018.

  Kommunstyrelsen beslutar för egen del att ge förvaltningen i uppdrag att i arbetet till 2019 utforma taxan så att minskat avfall premieras.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

 21. Medborgarförslagsläget hösten 2017

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen.

  Sammanfattning:

  Kommunstyrelsen ska två gånger per år redovisa för kommunfullmäktige vilka medborgarförslag som ännu inte är slutbehandlade. Om beredningen av ett medborgarförslag inte kan avslutas inom ett år från när det väcktes får kommunfullmäktige avskriva medborgarförslaget från vidare handläggning.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-10-18

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att notera informationen.

  2017-05-18

  Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen.

  2017-04-19

  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta notera informationen.

 22. Motionsläget hösten 2017

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen.

  Sammanfattning:

  Kommunstyrelsen ska två gånger per år redovisa för kommunfullmäktige vilka motioner som ännu inte är slutbehandlade. Om beredningen av en motion inte kan avslutas inom ett år från när den väcktes får kommunfullmäktige avskriva motionen från vidare handläggning.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-10-18

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att notera informationen.

  2017-05-18

  Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen.

  2017-04-19

  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta notera informationen.

 23. Rapportering av ej verkställda beslut SoL och LSS kvartal 3

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar notera uppföljningen och lägga rapporten till handlingarna.

  Sammanfattning:

  Kommunen har en skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rapportera ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL) samt enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Skyldigheten att rapportera avser även ej verkställda domar. Rapporteringen ska ske en gång per kvartal.

  Myndighetsavdelningen, Sektor Stöd och omsorg, har för kvartal 3 rapporterat totalt 56 gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader till IVO. Bland dessa finns 13 avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre månader. 34 ärenden har tidigare rapporterats och 22 är nya ärenden. Åtta beslut har verkställts eller avslutats under kvartalet. Besluten avser 24 flickor/kvinnor och 30 pojkar/män*.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-11-22

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar notera uppföljningen och lägga rapporten till handlingarna.

  Vidare beslutar kommunstyrelsen att översända rapporten till revisorerna.

  2017-10-18

  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera uppföljningen och lägga rapporten till handlingarna.

  Vidare beslutar kommunstyrelsen att översända rapporten till revisorerna.

  2017-09-21

  Kommunfullmäktige beslutar att notera uppföljningen och lägga rapporten till handlingarna.

  2017-05-31

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar notera uppföljningen och lägga rapporten till handlingarna.

  Vidare beslutar kommunstyrelsen att översända rapporten till revisorerna.