Kallelser, handlingar och protokoll

I kalendern längre ner på sidan finns kallelser, beslutsunderlag (handlingar) och mötesprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna.

Hittar du inte det du söker, kontakta kommunens diarium via e-post lerums.kommun@lerum.se eller medborgarkontoret KomIn på telefon 0302-52 10 00.

I kommunen finns tre myndighetsnämnder; individnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt överförmyndarnämnden. Eftersom de flesta ärendena hos dessa nämnder rör enskilda personer, är sammanträdena inte öppna för allmänheten och protokollen läggs inte ut på webbsidan. Aktuell kallelse för miljö- och byggnadsnämnden samt protokoll från revisionen finns i menyn till vänster på sidan.

Lyssna på debatten i fullmäktige

Några dagar efter kommunfullmäktiges sammanträden kan du lyssna på debatten här på lerum.se >>

Får hela kalendern inte plats på skärmen?

Använder du en surfplatta eller en smartphone och inte ser hela kalendervyn?
Då kan du flytta kalendervyn genom att hålla ditt finger i kalendern och dra den i sidled.
Om du har problem med att ladda ner protokollen, använd Internet explorer istället för Chrome.

Tekniskt problem med protokoll 2016-10-05 och 2016-11-09

På grund av ett tekniskt problem visas inte protokollet från kommunstyrelsen 2016-10-05 i tabellen. Du hittar istället det protokollet via den här länken (pdf-fil, öppnas i nytt fönster i webbläsaren)
2016-11-09 visas inte alla beslut och sammanfattningar under kalendariumtabellen. För att få rätt information se protokollet som går att ladda ned i PDF längre ned på sidan. 

 

Kalendarium

Förklaring

Tabellen visar vilka nämnder och styrelser som har sammanträden och vilka datum sammanträdena hålls. Klickar man på datumet hittar man kallelser, handlingar till ärendena och när mötet är avslutat finns även protokollet där

Instanser Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Kommunstyrelsen

-

Kommunstyrelsens arbetsutskott

-

-

-

Kommunfullmäktige

-

-

-

Beredningen för infrastruktur och boende

-

 • 18

-

-

-

-

Beredningen för klimat, miljö och naturvård
 • 4

-

-

 • 23

 • 6

 • 4

 • 8

 • 8

 • 6

Beredningen för kultur, fritid och folkhälsa

-

-

-

Beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre

-

-

-

 • 5

 • 5

 • 7

 • 7

Beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv

-

-

-

-

-

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

-

-

-

-

Kommunstyrelsens lärandeutskott

-

-

-

-

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott

-

-

-

-

Valt möte

Datum

- Genomförda möten

Datum

- Planerade möten

Kommunfullmäktige, 2017-12-14 - Beslut

 1. Presentation av rapport från beredningen för kultur, fritid och folkhälsa

 2. Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Ulf Anderssons (V) avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige begär att Länsstyrelsen utser en ny ledamot för Vänsterpartiet.

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-10-26

  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Jesper Liljedahls (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige begär att Länsstyrelsen utser en ny ledamot för Socialdemokraterna.

  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Rebecca Gellermans (L) avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige begär att Länsstyrelsen utser en ny ledamot för Liberalerna.

  2017-09-21

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja avsägelsen som ersättare i kommunfullmäktige.

  Kommunfullmäktige begär att Länsstyrelsen utser en ny ersättare för Moderaterna.

  2017-05-18

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Gabriel Scavos (M) avsägelse som ledamot och Marianne McHardys (M) avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige.

  Kommunfullmäktige begär att Länsstyrelsen utser en ny ledamot och en ny ersättare för Moderaterna.

  2017-04-27

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Anneli Rhedins (M) avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige.

  Kommunfullmäktige begär att Länsstyrelsen utser en ny ledamot för Moderaterna.

  2017-01-26

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Annelie Engs (M) och Lise Augustssons (MP) avsägelser från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.

  Kommunfullmäktige beslutar även att notera Mats Furbackens (L) bortgång.

  Kommunfullmäktige begär att Länsstyrelsen utser en ny ledamot för Moderaterna, Miljöpartiet och Liberalerna.

  2017-01-26

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Annelie Engs (M) och Lise Augustssons (MP) avsägelser som ledamöter i kommunfullmäktige.

  Kommunfullmäktige beslutar även att notera att ersättaren Mats Furbackens (L) har avlidit.

  Kommunfullmäktige begär att Länsstyrelsen utser en ny ledamot för Moderaterna, Miljöpartiet samt ny ersättare för Liberalerna.

  2015-09-24
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Cecilia Hellströms (KD) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar även att hos Länsstyrelsen begära att ny ersättare utses för Kristdemokraterna.
  2015-03-26
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Ralph Rosenlunds (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar även att hos Länsstyrelsen begära att ny ersättare utses för Socialdemokraterna.
  2015-03-26
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Soheil Jafar Sabonchis (V) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar även att hos Länsstyrelsen begära att ny ersättare utses för Vänsterpartiet.
  2015-03-26
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Annelie Björkdahls (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar även att hos Länsstyrelsen begära att ny ersättare utses för Socialdemokraterna.
  2014-12-18
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Kai Bengtssons (M) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar även att hos Länsstyrelsen begära ny sammanräkning av rösterna för Moderaterna.
  2014-12-18
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Jimmie Strannes (SD) avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar även att hos Länsstyrelsen begära ny sammanräkning av rösterna för Sverigedemokraterna.
  2014-12-18
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Mikael Dockereds (FP) avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar även att hos Länsstyrelsen begära ny sammanräkning av rösterna för Folkpartiet.
  2014-10-30
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Per Klarins (SD) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige samt hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för Sverigedemokraterna för återstoden av mandatperioden.
  2014-10-30
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Eva Bratts (SD) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige samt hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för Sverigedemokraterna för återstoden av mandatperioden.
  2014-10-30
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Camilla Sundbergs (MP) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige samt hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för Miljöpartiet för återstoden av mandatperioden.
  2014-10-30
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Lars Åkessons (MP) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige samt hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för Miljöpartiet för återstoden av mandatperioden.
 3. Avsägelse från uppdrag som ersättare i valberedningen

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Ulf Anderssons (V) avsägelse från uppdraget som ersättare i valberedningen.

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-10-26

  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Rebecca Gellermans (L) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktiges valberedning.

  2017-10-26

  Kommunfullmäktige beslutar att välja Viktoria Lindberg Martinell (L) till ersättare i kommunfullmäktiges valberedning för tiden fram till 2018-10-14.

  2014-11-27
  Kommunfullmäktige beslutar att välja Anna Lena Mellquist (S) till valberedningens ordförande för tiden till och med 14 oktober 2018. Kommunfullmäktige beslutar att välja Magnus Lansenfeldt (M) till valberedningens vice ordförande för tiden till och med 14 oktober 2018.
  2014-11-26
  Valberedningen beslutar att nominera nedanstående: ORDFÖRANDE Anna Lena Mellquist (S) VICE ORDFÖRANDE Magnus Lansenfeldt (M)
  2014-10-30
  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter och ersättare till kommunfullmäktiges valberedning för tiden 2014-10-30 - 2018-10-13: Anna Lena Mellquist (S) ledamot Olle Adolfsson (S) ledamot Lise Augustsson (MP) ledamot Magnus Lansenfeldt (M) ledamot Jeanette Andersson (M) ledamot Lerny Herrmansson (C) ersättare Karin Poulsen (FP) ersättare Ingrid Swensson (SD) ersättare Gunilla Lindell (KD) ersättare Ulf Andersson (V) ersättare Kommunfullmäktige beslutar att tillfälligt välja Anna Lena Mellquist (S) till ordförande och Magnus Lansenfeldt (M) till vice ordförande fram till dess att ordinarie ordförandeval har förrättats. Ordinarie ordförandevalet ska förrättas samtidigt som övriga val förrättas i kommunfullmäktige.
 4. Avsägelse från uppdrag som ledamot och ersättare i styrelsen för Aspenäs Villastad AB

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Alexander Abenius (M) avsägelse från uppdraget som ledamot i styrelsen för Aspenäs Villastad AB.

  Vidare beslutas att godkänna Henrik Ripa (M) och Christian Eberstein (KD) avsägelser som ersättare i styrelsen för Aspenäs Villastad AB.

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-11-23

  Kommunfullmäktige beslutar att välja Jon Hjeltman (L) som ny ersättare i Aspenäs Villastad.

  2017-10-26

  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Niclas Olstedts (L) avsägelse från uppdraget som ersättare i styrelsen för Aspenäs Villastad AB.

  2017-04-27

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Henrik Ripas (M) avsägelse som ledamot och vice ordförande i styrelsen för Aspenäs Villastad.

  Kommunfullmäktige beslutar även att bevilja Alexander Abenius avsägelse som ersättare i styrelsen för Aspenäs Villastad AB.

  2017-04-27

  Kommunfullmäktige beslutar att välja Alexander Abenius (M) som ledamot och vice ordförande i styrelsen för Aspenäs Villastad.

  Kommunfullmäktige beslutar även att välja Henrik Ripa (M) som ersättare i styrelsen för Aspenäs Villastad AB

  2017-01-26
  2017-01-26

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Peter Norlings (L) avsägelse som ersättare i styrelsen för Aspenäs Villastad.

  2017-01-26

  Kommunfullmäktige beslutar att välja Niclas Olstedt (L) till ny ersättare i styrelsen till Aspenäs Villastad AB.

 5. Fyllnadsval vid sammanträdet

 6. Anmälan av nya motioner

 7. Anmälan av nya medborgarförslag

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att lämna över det inkomna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-11-23

  Kommunfullmäktige beslutar att lämna över medborgarförslagen till kommunstyrelsen för beredning.

  2017-10-26

  Kommunfullmäktige beslutar att lämna över det inkomna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

  2017-09-21

  Kommunfullmäktige beslutar att lämna över medborgarförslagen till kommunstyrelsen för beredning.

  2017-06-15

  Kommunfullmäktige beslutar att lämna över medborgarförslagen till kommunstyrelsen för beredning.

  2017-05-18

  Kommunfullmäktige beslutar att lämna över Medborgarförslag om att bygga barnvagnsskjul till kommunstyrelsen för beredning.

  2017-04-27

  Kommunfullmäktige beslutar att lämna över följande medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning:

  • Medborgarförslag om ändring av inspektionsavgift
  • Medborgarförslag om de planerade byggnaderna vid Herrgårdsbacken
  • Medborgarförslag om mobila klassrum
  • Medborgarförslag om seniorläger

  Medborgarförslag om askkoppar till Gråbo torg

  2017-01-26

  Kommunfullmäktige beslutar att lämna över följande medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning:

  • Medborgarförslag om tillskapandet av Landsfiskal Rehns väg i Lerum

  • Medborgarförslag om en utredning av en alternativ hantering av hästgödsel

  2017-01-26

  Kommunfullmäktige beslutar att lämna över följande medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning:

  • Medborgarförslag om tillskapandet av Landsfiskal Rehns väg i Lerum

  • Medborgarförslag om en utredning av en alternativ hantering av hästgödsel

 8. Anmälan av nya interpellationer

 9. Anmälan av nya frågor

 10. Val av ledamöter, ersättare och presidium i valnämnden för 2018

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter och presidium från 1 januari 2018 till 31 december 2018:

  Brita Eklund (MP), ordförande
  Lars Göran Larsson (M), vice ordförande
  Anders Johansson (S)
  Rigmor Andrén (L)
  Örjan Wennersten (C)

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ersättare från 1 januari 2018 till 31 december 2018:

  Pamela Danielsson (S)
  Arne Molander (M)
  Rebecca Gellerman (L)
  Ralf Dahlgren (SD)
  Zsolt Szanto (V)
  Lars Borke (KD)

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-10-26

  Kommunfullmäktige beslutar att välja Rebecca Gellerman (L) till ersättare i valnämnden för tiden fram till 2017-12-31.

  2017-09-21

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja avsägelserna som ersättare i valnämnden.

  2017-09-21

  Kommunfullmäktige beslutar att välja Pamela Danielsson (S) som ersättare i valnämnden.

  2017-04-27

  Kommunfullmäktige beslutar att välja Lars-Göran Larsson (M) som ledamot och vice ordförande i valnämnden.

  2017-02-23

  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Jonas Brings (M) avsägelse från uppdraget som vice ordförande i valnämnden.

  2016-12-15

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Anders Johansson (S)
  Jonas Bring (M)
  Brita Eklund (MP)
  Rigmor Andrén (L)
  Örjan Wennersten (C)

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ersättare från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Linda Sultanovic (S)
  Arne Molander (M)
  Susanne Norling (L)
  Ralf Dahlgren (SD)
  Zsolt Szanto (V)
  Lars Borke (KD)

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande presidium från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Brita Eklund (MP) ordförande
  Jonas Bring (M) vice ordförande

  2015-11-19
  SKRIV BESLUT HÄR
  2015-05-28
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Thomas Erikssons (SD) avsägelse från uppdraget som ersättare i valnämnden.
  2015-05-28
  Kommunfullmäktige beslutar att välja Jenny Wiberg (SD) till ny ersättare i valnämnden.
  2014-11-27
  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter till Valnämnden för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015: Anders Johansson (S) Jonas Bring (M) Brita Eklund (MP) Rigmor Andrén (FP) Örjan Wennersten (C) Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ersättare till Valnämnden för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015: Linda Sultanovic (S) Arne Molander (M) Susanne Norling (FP) Thomas Eriksson (SD) Zsolt Szanto (V) Lars Borke (KD) Kommunfullmäktige beslutar att välja Brita Eklund (MP) till Valnämndens ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015. Kommunfullmäktige beslutar att välja Jonas Bring (M) till Valnämndens vice ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015.
  2014-11-26
  Valberedningen beslutar att nominera nedanstående: LEDAMÖTER Anders Johansson (S) Jonas Bring (M) Brita Eklund (MP) Rigmor Andrén (FP) Örjan Wennersten (C) ERSÄTTARE Linda Sultanovic (S) Arne Molander (M) Zsolt Szanto (V) Lars Borke (KD) Susanne Norling (FP) Thomas Eriksson (SD) ORDFÖRANDE Brita Eklund (MP) VICE ORDFÖRANDE Jonas Bring (M)
 11. Val av ledamöter och presidium till krisledningsnämnden för 2018

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter och presidium från 1 januari 2018 till 31 december 2018:

  Dennis Jeryd (S), ordförande
  Alexander Abenius (M), andre vice ordförande
  Rutger Fridholm (MP), vice ordförande
  Lill Jansson (L)
  Eva Andersson (C)

  Tidigare beslut i ärendet:

  2016-12-15

  Beslut

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Dennis Jeryd (S)
  Alexander Abenius (M)
  Rutger Fridholm (MP)
  Lill Jansson (L)
  Eva Andersson (C)

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande presidium från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Dennis Jeryd (S), ordförande
  Rutger Fridholm (MP), vice ordförande
  Alexander Abenius (M), andre vice ordförande

  2015-11-19
  SKRIV BESLUT HÄR
  2014-11-27
  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter till Krisledningsnämnden för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015: Dennis Jeryd (S) Henrik Ripa (M) Rutger Fridholm (MP) Lill Jansson (FP) Eva Andersson (C) Kommunfullmäktige beslutar att välja Dennis Jeryd (S) till Krisledningsnämndens ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2018. Kommunfullmäktige beslutar att välja Rutger Fridholm (MP) till Krisledningsnämndens förste vice ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2018. Kommunfullmäktige beslutar att välja Henrik Ripa (M) till Krisledningsnämnden andre vice ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2018.
  2014-11-26
  Valberedningen beslutar att nominera nedanstående: Ordförande Dennis Jeryd (S) och vice ordförande Henrik Ripa (M). De övriga ledamöterna är de ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott.
 12. Val av ledamöter, ersättare och presidium till överförmyndarnämnden för 2018

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter och presidium från 1 januari 2018 till 31 december 2018:

  Anna Lena Mellquist (S), ordförande
  Maria Bergstedt (M), vice ordförande
  Marie-Anne Gustafsson (L)

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ersättare från 1 januari 2018 till 31 december 2018:

  Camilla Sundberg (MP)
  Alf Hansson (C)

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-09-21

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja avsägelsen som ersättare i överförmyndarnämnden.

  2017-09-21

  Kommunfullmäktige beslutar att välja Camilla Sundberg (MP) som ersättare i överförmyndarnämnden.

  2016-12-15

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Anna Lena Mellquist (S)
  Maria Bergstedt (M)
  Marie-Anne Gustafsson (L)

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ersättare från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Mona Eriksson (MP)
  Alf Hansson (C)

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande presidium från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Anna Lena Mellquist (S) ordförande
  Maria Bergstedt (M) vice ordförande

  2015-11-19
  SKRIV BESLUT HÄR
  2014-11-27
  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter till Överförmyndarnämnden för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015: Anna Lena Mellquist (S) Maria Bergstedt (M) Marie-Anne Gustafsson (FP) Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ersättare till Överförmyndarnämnden för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015: Mona Eriksson (MP) Alf Hansson (C) Kommunfullmäktige beslutar att välja Anna Lena Mellquist (S) till Överförmyndarnämndens ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015. Kommunfullmäktige beslutar att välja Maria Bergstedt (M) till Överförmyndarnämndens vice ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015.
  2014-11-26
  Valberedningen beslutar att nominera nedanstående: LEDAMÖTER Anna Lena Mellquist (S) Maria Bergstedt (M) Marie-Anne Gustafsson (FP) ERSÄTTARE Mona Eriksson (MP) VAKANT ORDFÖRANDE Anna Lena Mellquist (S) VICE ORDFÖRANDE Maria Bergstedt (M)
 13. Val av ledamöter, ersättare och presidium till individnämnden för 2018

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter och presidium från 1 januari 2018 till 31 december 2018:

  Pamela Danielsson (S), ordförande
  Magnus Svensson (M), vice ordförande
  Folke Lindstedt (L)

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ersättare från 1 januari 2018 till 31 december 2018:

  Halim Azemi (S)
  VAKANT (M)
  Britta-Karin Olson (C)

  Tidigare beslut i ärendet:

  2016-12-15

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Pamela Danielsson (S)
  Gun Holmberg (M)
  Folke Lindstedt (L)

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ersättare från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Halim Azemi (S)
  Magnus Svensson (M)
  Britta-Karin Olson (C)

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande presidium från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Pamela Danielsson (S) ordförande
  Gun Holmberg (M) vice ordförande

  2015-11-19
  SKRIV BESLUT HÄR
  2014-11-27
  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter till Individnämnden för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015: Pamela Danielsson (S) Gun Holmberg (M) Folke Lindstedt (FP) Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ersättare till Individnämnden för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015: Halim Azemi (S) Magnus Svensson (M) Britta-Karin Olson (C) Kommunfullmäktige beslutar att välja Pamela Danielsson (S) till Individnämndens ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015. Kommunfullmäktige beslutar att välja Gun Holmberg (M) till Individnämndens vice ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015.
  2014-11-26
  Valberedningen beslutar att nominera nedanstående: LEDAMÖTER Pamela Danielsson (S) Gun Holmberg (M) Folke Lindstedt (FP) ERSÄTTARE Halim Azemi (S) Magnus Svensson (M) Britta-Karin Olson (C) ORDFÖRANDE Pamela Danielsson (S) VICE ORDFÖRANDE Gun Holmberg (M)
 14. Val av ledamöter, ersättare och presidium i miljö- och byggnadsnämnden 2018

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter och presidium från 1 januari 2018 till 31 december 2018:

  Elisabeth Sandén (MP), ordförande
  Magnus Lansenfeldt (M), vice ordförande
  Anders Johansson (S)
  Erland Ek (S)
  Peter Johnsson (M)
  Ronny Johansson (L)
  Ingvar Ringhage (C)

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ersättare från 1 januari 2018 till 31 december 2018:

  Lillemor Rånevik (S)
  Conny Leinstedt (M)
  Pierre Cronell (MP)
  Claes Berlin (C)
  Jens Abrahamsson (KD)

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-11-23

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Lillemor Rånevik (S) avsägelse som ledamot och Anders Johansson (S) avsägelse som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden.

  2017-11-23

  Kommunfullmäktige beslutar att välja Anders Johansson (S) till ny ledamot och Lillemor Rånevik (S) till ny ersättare i miljö- och byggnadsnämnden.

  2017-10-26

  Kommunfullmäktige beslutar att välja Lillemor Rånevik (S) till ledamot i miljö- och byggnadsnämnden för tiden fram till 2017-12-31.

  2017-09-21

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja avsägelsen som ledamot i Miljö- och byggnadsnämnden.

  2016-12-15

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Marianne Hallengren (S)
  Magnus Lansenfeldt (M)
  Erland Ek (S)
  Peter Johnsson (M)
  Elisabeth Sandén (MP)
  Ronny Johansson (L)
  Ingvar Ringhage (C)

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ersättare från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Anders Johansson (S)
  Conny Leinstedt (M)
  Pierre Cronell (MP)
  Claes Berlin (C)
  Lena Cervin (KD)

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande presidium från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Elisabeth Sandén (MP) ordförande
  Magnus Lansenfeldt (M) vice ordförande

  2015-11-19
  SKRIV BESLUT HÄR
  2014-11-27
  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter till Miljö- och byggnadsnämnden för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015: Erland Ek (S) Marianne Hallengren (S) Magnus Lansenfeldt (M) Peter Johnsson (M) Elisabeth Sandén (MP) Bo Cedergårdh (FP) Ingvar Ringhage (C) Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ersättare till Miljö- och byggnadsnämnden för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015: Anders Johansson (S) Conny Leinstedt (M) Pierre Cronell (MP) Niclas Olstedt (FP) Lena Hagström (KD) Kommunfullmäktige beslutar att välja Elisabeth Sandén (MP) till Miljö- och byggnadsnämndens ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015. Kommunfullmäktige beslutar att välja Magnus Lansenfeldt (M) till Miljö- och byggnadsnämndens vice ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015.
  2014-11-26
  Valberedningen beslutar att nominera nedanstående: LEDAMÖTER Erland Ek (S) Marianne Hallengren (S) Magnus Lansenfeldt (M) Peter Johnsson (M) Elisabeth Sandén (MP) Bo Cedergårdh (FP) Ingvar Ringhage (C) ERSÄTTARE Anders Johansson (S) Conny Leinstedt (M) Pierre Cronell (MP) Niclas Olstedt (FP) Lena Hagström (KD) ORDFÖRANDE Elisabeth Sanden (MP) VICE ORDFÖRANDE Magnus Lansenfeldt (M)
 15. Val av ledamöter och presidium till beredningen för infrastruktur och boende 2018

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter och presidium från 1 januari 2018 till 31 december 2018:

  Pia Jäderklint (S), ordförande
  Viktoria Lindberg Martinell (L), förste vice ordförande
  Lars-Göran Larsson (M), andre vice ordförande
  Erik Augustsson (S)
  VAKANT (S)
  Inge Magnusson (S)
  Marcus Wahl (M)
  Arne Molander (M)
  Bengt Andersson (MP)
  Sophie Svensson (L)
  Glenn Sjögren (SD)
  Per-Olof Sundberg (C)
  Fredrik Lindell (KD)

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-09-21

  Kommunfullmäktige beslutar att välja Glenn Sjögren (SD) som ledamot i beredningen för infrastruktur och boende.

  2017-04-27

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Alexander Christiansson (SD) avsägelse som ledamot i beredningen för infrastruktur och boende.

  2017-02-23

  Kommunfullmäktige beslutar att välja Sophie Svensson (L) till ledamot i beredningen för infrastruktur och boende för tiden till 31 december 2017.

  2016-12-15

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Pia Jäderklint (S)
  Erik Augustsson (S)
  Marie Blomqvist (S)
  Inge Magnusson (S)
  Lars-Göran Larsson (M)
  Marcus Wahl (M)
  Arne Molander (M)
  Bengt Andersson (MP)
  Viktoria Lindberg Martinell (L)
  VAKANT (L)
  Alexander Christiansson (SD)
  Per-Olof Sundberg (C)
  Jens Abrahamsson (KD)

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande presidium från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Pia Jäderklint (S) ordförande
  Viktoria Lindberg Martinell (L) förste vice ordförande
  Lars-Göran Larsson (M) andre vice ordförande

  2016-02-25
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Dolores Åsells (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i beredningen för infrastruktur och boende.
  2015-11-19
  SKRIV BESLUT HÄR
  2015-10-22
  Kommunfullmäktige beslutar att välja Alexander Christiansson (SD) till ledamot i beredningen för infrastruktur och boende för tiden till och med 31 december 2015.
  2015-09-24
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Jannicke Strannes (SD) avsägelse från uppdraget som ledamot i beredningen för infrastruktur och boende.
  2014-11-27
  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter till beredningen för infrastruktur och boende för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015: Pia Jäderklint (S) Erik Augustsson (S) Dolores Åsell (S) Inge Magnusson (S) Lars-Göran Larsson (M) Marcus Wahl (M) Angelica Därnlöf (M) Lise Augustsson (MP) Karin Poulsen (FP) Helena Gellerman (FP) Jannicke Stranne (SD) Henrik Larsson (C) Roland Alm (KD) Kommunfullmäktige beslutar att välja Pia Jäderklint (S) till beredningen för infrastruktur och boendes ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015. Kommunfullmäktige beslutar att välja Karin Poulsen (FP) till beredningen för infrastruktur och boende förste vice ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015. Kommunfullmäktige beslutar att välja Lars-Göran Larsson (M) till beredningen för infrastruktur och boendes andre vice ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015.
  2014-11-26
  Valberedningen beslutar att nominera nedanstående: Pia Jäderklint (S) Erik Augustsson (S) Dolores Åsell (S) Inge Magnusson (S) Lars-Göran Larsson (M) Marcus Wahl (M) Angelica Därnlöf (M) Lise Augustsson (MP) Karin Poulsen (FP) Helena Gellerman (FP) Henrik Larsson (C) VAKANT(SD) Roland Alm (KD) ORDFÖRANDE Pia Jäderklint (S) FÖRSTE VICE ORDFÖRANDE Karin Poulsen (FP) ANDRE VICE ORDFÖRANDE Lars-Göran Larsson (M)
 16. Val av ledamöter och presidium i beredningen för klimat, miljö och naturvård 2018

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter och presidium från 1 januari 2018 till 31 december 2018:

  Robert Blomberg (C), ordförande
  Katarina Kuzmanovic (MP), förste vice ordförande
  Svante Karlsson (M), andre vice ordförande
  Ulf Larsson (S)
  Ewa Lövgren (S)
  Johannes Barth (S)
  Marie Larsson (S)
  Caroline Lansenfeldt (M)
  Marie Jungtell (M)
  Jon Hjeltman (L)
  Per-Arne Jadepalm (SD)
  Anita Forsberg (V)
  Lillemor Boman (KD)

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-09-21

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja avsägelsen som ledamot i beredningen för klimat, miljö och naturvård.

  2017-09-21

  Kommunfullmäktige beslutar att välja Katarina Kuzmanovic (MP) som ledamot och vice ordförande i beredningen för klimat, miljö och naturvård.

  Vidare beslutar kommunfullmäktige att välja Johannes Barth (S) och Caroline Lansenfeldt (M) som ledamöter i beredningen för klimat, miljö och naturvård.

  2017-01-26

  Kommunfullmäktige beslutar att besvilja Mattias Johansson (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i beredningen för klimat, miljö och naturvård.

  2017-01-26

  Kommunfullmäktige beslutar att besvilja Mattias Johansson (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i beredningen för klimat, miljö och naturvård.

  2016-12-15

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Ulf Larsson (S)
  Ewa Lövgren (S)
  Mattias Johansson (S)
  Marie Larsson (S)
  Svante Karlsson (M)
  Cecilia Lindblom Hilton (M)
  Marie Jungtell (M)
  Staffan Gustavsson (MP)
  Jon Hjeltman (L)
  Per-Arne Jadepalm (SD)
  Robert Blomberg (C)
  Anita Forsberg (V)
  Lillemor Boman (KD)

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande presidium från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Robert Blomberg (C), ordförande
  Staffan Gustavsson (MP), förste vice ordförande
  Svante Karlsson (M), andre vice ordförande

  2016-02-25
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Martin Bergs (V) avsägelse från uppdraget som ledamot i beredningen för klimat, miljö och naturvård.
  2015-11-19
  SKRIV BESLUT HÄR
  2015-09-24
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Linda Colombos (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i beredningen för klimat, miljö och naturvård.
  2015-09-24
  Kommunfullmäktige beslutar att välja Marie Larsson (S) till ny ledamot i beredningen för klimat, miljö och naturvård för tiden till 31 december 2015.
  2015-04-23
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Eva Larssons (FP) avsägelse från uppdraget som ledamot i beredningen för klimat, miljö och naturvård.
  2015-04-23
  Kommunfullmäktige beslutar att välja Ulf Andersson (S) och Pernilla Gellerman (FP) till ledamöter i Beredningen för klimat, miljö och naturvård för tiden till 31 december 2015.
  2015-03-26
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Ralph Rosenlunds (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i beredningen för klimat, miljö och naturvård.
  2014-11-27
  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter till beredningen för klimat, miljö och naturvård för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015: Ralph Rosenlund (S) Ewa Lövgren (S) Mattias Johansson (S) Linda Colombo (S) Svante Karlsson (M) Cecilia Lindblom Hilton (M) Marie Jungtell (M) Staffan Gustavsson (MP) Eva Larsson (FP) Per-Arne Jadepalm (SD) Robert Blomberg (C) Martin Berg (V) Lillemor Boman (KD) Kommunfullmäktige beslutar att välja Robert Blomberg (C) till beredningen för beredningen för klimat, miljö och naturvårds ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015. Kommunfullmäktige beslutar att välja Staffan Gustavsson (MP) till beredningen för beredningen för klimat, miljö och naturvårds förste vice ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015. Kommunfullmäktige beslutar att välja Svante Karlsson (M) till beredningen för klimat, miljö och naturvårds andre vice ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015.
  2014-11-26
  Valberedningen beslutar att nominera nedanstående: LEDAMÖTER Ralph Rosenlund (S) Ewa Lövgren (S) Mattias Johansson (S) Linda Colombo (S) Svante Karlsson (M) Cecilia Lindblom Hilton (M) Marie Jungtell (M) Staffan Gustavsson (MP) Eva Larsson (FP) Robert Blomberg (C) Per-Arne Jadepalm (SD) Martin Berg (V) Lillemor Boman (KD) ORDFÖRANDE Robert Blomberg (C) FÖRSTE VICE ORDFÖRANDE Staffan Gustavsson (MP) ANDRE VICE ORDFÖRANDE Svante Karlsson (M)
 17. Val av ledamöter och presidium i beredningen för kultur, fritid och folkhälsa 2018

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter och presidium från 1 januari 2018 till 31 december 2018:

  Ingela Gyllesten (C), ordförande
  Gun-Britt Delsvik Svensson (S), förste vice ordförande
  Ulf Utgård (M), andre vice ordförande
  Mikael Rånevik (S)
  Mervi Helles (S)
  Erik Larsson (S)
  Elisabeth Ottoson (M)
  Vincent Nordgren (M)
  Lise Augustsson (MP)
  Stefan Larsson (L)
  Christopher Saart (SD)
  Cecilia Bolle (C)
  Roya Heidari Jorat (KD)

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-11-23

  Kommunfullmäktige beslutar att välja Christopher Saart (SD) till ledamot i beredningen för kultur, fritid och folkhälsa.

  2017-09-21

  Kommunfullmäktige beslutar att välja Elisabeth Ottoson (M) och Vincent Nordgren (M) till ledamöter i beredningen för kultur, fritid och folkhälsa.

  2017-04-27

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Thomas Jeryd (M), Marie Sjödin (M) och Mats Sjöbloms (SD) avsägelser som ledamöter i beredningen för kultur, fritid och folkhälsa.

  2017-04-27

  Kommunfullmäktige beslutar att välja Ulf Utgård (M) som andre vice ordförande för beredningen för kultur, fritid och folkhälsa.

  2017-04-27

  Kommunfullmäktige beslutar att välja Ulf Utgård (M) som vice ordförande för beredningen för kultur, fritid och folkhälsa.

  2016-12-15

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Ingela Gyllesten (C)
  Gun-Britt Delsvik Svensson (S)
  Marie Andersson Sjödin (M)
  Mikael Rånevik (S)
  Mervi Helles (S)
  Erik Larsson (S)
  Ulf Utgård (M)
  Thomas Jeryd (M)
  Lise Augustsson (MP)
  Stefan Larsson (L)
  Mats Sjöholm (SD)
  Cecilia Bolle (C)
  Katrin Elfstrand Trigueros (KD)

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande presidium från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Ingela Gyllesten (C) ordförande
  Gun-Britt Delsvik Svensson (S) förste vice ordförande
  Marie Andersson Sjödin (M) andre vice ordförande

  2015-11-19
  SKRIV BESLUT HÄR
  2015-10-22
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Patrik Johanssons (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i beredningen för kultur, fritid och folkhälsa.
  2015-01-29
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Cecilia Hellströms (KD) avsägelse från uppdraget som ledamot i beredningen för kultur, fritid och folkhälsa.
  2015-01-29
  Kommunfullmäktige beslutar att för tiden till den 31 december 2015 välja Katrin Elfstrand Trigueros (KD) till ledamot i beredningen för kultur, fritid och folkhälsa.
  2014-11-27
  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter till beredningen för kultur, fritid och folkhälsa för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015: Gun-Britt Delsvik Svensson (S) Patrik Johansson (S) Mervi Helles (S) Erik Larsson (S) Marie Andersson Sjödin (M) Ulf Utgård (M) Thomas Jeryd (M) Märta Elf (MP) Stefan Larsson (FP) Mats Rydström (SD) Ingela Gyllesten (C) Emma Tellblom (C) Cecilia Hellström (KD) Kommunfullmäktige beslutar att välja Ingela Gyllesten (C) till beredningen för kultur, fritid och folkhälsas ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015. Kommunfullmäktige beslutar att välja Gun-Britt Delsvik Svensson (S) till beredningen för kultur, fritid och folkhälsas förste vice ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015. Kommunfullmäktige beslutar att välja Marie Andersson Sjödin (M) till beredningen för kultur, fritid och folkhälsas andre vice ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015.
  2014-11-26
  Valberedningen beslutar att nominera nedanstående: LEDAMÖTER Gun-Britt Delsvik Svensson (S) Patrik Johansson (S) Mervi Helles (S) Erik Larsson (S) Marie Andersson Sjödin (M) Ulf Utgård (M) Thomas Jeryd (M) Märta Elf (MP) Stefan Larsson (FP) Ingela Gyllesten (C) Emma Tellblom (C) Mats Rydström (SD) Cecilia Hellström (KD) ORDFÖRANDE Ingela Gyllesten (C) FÖRSTE VICE ORDFÖRANDE Gun-Britt Delsvik Svensson (S) ANDRE VICE ORDFÖRANDE Marie Andersson Sjödin (M)
 18. Val av ledamöter och presidium i beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre 2018

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter och presidium från 1 januari 2018 till 31 december 2018:

  Ingvar Frid (L), ordförande
  Gunilla Lindell (KD), förste vice ordförande
  Eva Brodén (M), andre vice ordförande
  VAKANT (S)
  Roger Johansson (S)
  Ulrika Månsson (S)
  Per Öhman (S)
  Lars-Erik Snällman (M)
  Magnus Svensson (M)
  VAKANT (MP)
  Inger Mathisson (L)
  Ann Marie Törnell (C)
  Mats Johansson (SD)

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-10-26

  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Sara Jäderklints (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre.

  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Rebecca Gellermans (L) avsägelse från uppdraget som ledamot i beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre.

  2017-04-27

  Kommunfullmäktige beslutar att välja Eva Brodén (M) som andre vice ordförande i beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre.

  Vidare beslutar kommunfullmäktige att välja Lars-Erik Snällman (M) och
  Magnus Svensson (M) som ledamöter i beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre.

  2016-12-15

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Ingvar Frid (L)
  Gunilla Lindell (KD)
  Marianne McHardy (M)
  Sara Jäderklint (S)
  Roger Johansson (S)
  Ulrika Månsson (S)
  Per Öhman (S)
  Peter Jemtfelt (M)
  Eva Brodén (M)
  VAKANT (MP)
  Rebecca Gellerman (L)
  Ann Marie Törnell (C)
  Mats Nordfält (SD)

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande presidium från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Ingvar Frid (L) ordförande
  Gunilla Lindell (KD) förste vice ordförande
  Marianne McHardy (M) andre vice ordförande

  2015-11-19
  SKRIV BESLUT HÄR
  2014-12-18
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Ingrid Swenssons (SD) avsägelse från uppdraget som ledamot i beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre.
  2014-12-18
  Kommunfullmäktige beslutar att välja Mats Nordfält (SD) till ny ledamot i Beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015.
  2014-11-27
  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter till beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015: Sara Jäderklint (S) Roger Patriksson (S) Carina Rydén (S) Per Öhman (S) Marianne McHardy (M) Peter Jemtfelt (M) Anna Packendorff (M) Katarina Kuzmanovic (MP) Rebecca Gellerman (FP) Ingvar Frid (FP) Anne-Marie Törnell (C) Ingrid Swenson (SD) Gunilla Lindell (KD) Kommunfullmäktige beslutar att välja Ingvar Frid (FP) till beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldres ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015. Kommunfullmäktige beslutar att välja Gunilla Lindell (KD) till beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldres förste vice ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015. Kommunfullmäktige beslutar att välja Marianne Mc Hardy (M) till beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldres andre vice ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015.
  2014-11-26
  Valberedningen beslutar att nominera nedanstående: LEDAMÖTER Sara Jäderklint (S) Roger Patriksson (S) Carina Ryden (S) Per Öhman (S) Marianne Mc Hardy (M) Peter Jemtfelt (M) Anna Packendorff (M) Katarina Kuzmanovic (MP) Rebecca Gellerman (FP) Ingvar Frid (FP) Anne-Marie Törnell (C) Ingrid Swenson (SD) Gunilla Lindell (KD) ORDFÖRANDE Ingvar Frid (FP) FÖRSTE VICE ORDFÖRANDE Gunilla Lindell (KD) ANDRE VICE ORDFÖRANDE Marianne Mc Hardy
 19. Val av ledamöter i beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv 2018

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter och presidium från 1 januari 2018 till 31 december 2018:

  Daniel Eriksson (MP), ordförande
  Christopher Hansson (C), förste vice ordförande
  Jeanette Andersson (M), andre vice ordförande
  Paul Weis (S)
  Eiwor Eriksson (S)
  Leif Klintbäck (S)
  Frida Holzhausen (M)
  VAKANT (M)
  Stig Wallin (MP)
  Irene Winnhed Hjeltman (L)
  Bo Nordström (SD)
  Ulla-Britt Caping Salas (V)
  Anita Borke (KD)

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-05-18

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Gabriel Scavos (M) avsägelse som ledamot i beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv.

  2017-04-27

  Kommunfullmäktige beslutar att välja Frida Holzhausen (M) som ledamot i beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv.

  2016-12-15

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Daniel Eriksson (MP), ordförande
  Christopher Hansson (C), förste vice ordförande
  Jeanette Andersson (M), andre vice ordförande
  Paul Weis (S)
  Eiwor Eriksson (S)
  Leif Klintbäck (S)
  Gabriel Scavo (M)
  VAKANT (M)
  Stig Wallin (MP)
  Irene Winnhed Hjeltman (L)
  Hanne Geiger (SD)
  Ulla-Britt Caping Salas (V)
  Anita Borke (KD)

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande presidium från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Daniel Eriksson (MP) ordförande
  Christopher Hansson (C) förste vice ordförande
  Jeanette Andersson (M) andre vice ordförande

  2015-11-19
  SKRIV BESLUT HÄR
  2015-09-24
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Patrik Benjaminssons (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv.
  2015-09-24
  Kommunfullmäktige beslutar att välja Leif Klintbäck (S) till ny ledamot i beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv för tiden till 32 december 2015.
  2014-11-27
  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter till beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015: Steve Norrman (S) Eiwor Eriksson (S) Patrik Benjaminsson (S) Jeanette Andersson (M) Gabriel Scavo (M) Viktor Lundblad (M) Daniel Eriksson (MP) Amanda Andersson (MP) Victoria Lindberg Martinell (FP) Jenny Wiberg (SD) Christopher Hansson (C) Ulla-Britt Caping Salas (V) Anita Borke (KD) Kommunfullmäktige beslutar att välja Daniel Eriksson (MP) till beredningen för bildning, sysselsättning och näringslivs ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015. Kommunfullmäktige beslutar att välja Christopher Hansson (C) till bildning, sysselsättning och näringslivs förste vice ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015. Kommunfullmäktige beslutar att välja Jeanette Andersson (M) till beredningen för bildning, sysselsättning och näringslivs andre vice ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015.
  2014-11-26
  Valberedningen beslutar att nominera nedanstående: LEDAMÖTER Steve Norrman (S) Eiwor Eriksson (S) Patrik Benjaminsson (S) Jeanette Andersson (M) Gabriel Scavo (M) Viktor Lundblad (M) Daniel Eriksson (MP) Amanda Andersson (MP) Viktoria Lindberg Martinell (FP) Christopher Hansson (C) Jenny Wiberg (SD) Ulla-Britt Caping Salas (V) Anita Borke (KD) ORDFÖRANDE Daniel Eriksson (MP) FÖRSTE VICE ORDFÖRANDE Christopher Hansson (C) ANDRE VICE ORDFÖRANDE Jeanette Andersson (M)
 20. Val av ledamöter och presidium i beredningen för arvoden 2018

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter och presidium från 1 januari 2018 till 31 december 2018:

  Steve Norrman (S), ordförande
  Thomas Hallgren (M), vice ordförande
  Pamela Danielsson (S)
  Johan Camp (M)
  Lise Augustsson (MP)
  Christer Gellerman (L)
  Folke Lindstedt (L)
  Ingrid Swenson (SD)
  Lerny Hermansson (C)
  Anita Forsberg (V)
  Annelie Lundström (KD)

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-09-21

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja avsägelsen som ledamot i beredningen för arvoden.

  2017-09-21

  Kommunfullmäktige beslutar att välja Lise Augustsson (MP) som ledamot i beredningen för arvoden.

  2017-02-23

  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Björn Jägestens (V) avsägelse från uppdraget som ledamot i beredningen för arvoden.

  2016-12-15

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Steve Norrman (S)
  Thomas Hallgren (M)
  Pamela Danielsson (S)
  Johan Camp (M)
  Mona Eriksson (MP)
  Christer Gellerman (L)
  Folke Lindstedt (L)
  Ingrid Swenson (SD)
  Lerny Hermansson (C)
  Björn Jägesten (V)
  Annelie Lundström (KD)

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande presidium från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Steve Norrman (S) ordförande
  Thomas Hallgren (M) vice ordförande

  2015-11-19
  SKRIV BESLUT HÄR
  2015-05-28
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Thomas Erikssons (SD) avsägelse från uppdraget som ledamot i beredningen för arvoden.
  2015-05-28
  Kommunfullmäktige beslutar att välja Jenny Wiberg (SD) till ny ledamot i beredningen för arvoden.
  2014-11-27
  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter till beredningen för arvoden för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015: Steve Norrman (S) Pamela Danielsson (S) Thomas Hallgren (M) Johan Camp (M) Mona Eriksson (MP) Christer Gellerman (FP) Bo Cedergårdh (FP) Thomas Eriksson (SD) Lerny Hermansson (C) Björn Jägesten (V) Annelie Lundström (KD) Kommunfullmäktige beslutar att välja Steve Norrman (S) till ordförande för beredningen för arvoden för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015. Kommunfullmäktige beslutar att välja Thomas Hallgren (M) till vice ordförande för beredningen för arvoden för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015.
  2014-11-26
  Valberedningen beslutar att nominera nedanstående: LEDAMÖTER Steve Norrman (S) Pamela Danielsson (S) Thomas Hallgren (M) Johan Camp (M) VAKANT (M) Mona Eriksson (MP) Christer Gellerman (FP) Lerny Hermansson (C) Thomas Eriksson (SD) Björn lägesten (V) Annelie Lundström (KD) ORDFÖRANDE Steve Norrman (S) VICE ORDFÖRANDE Thomas Hallgren (M)
 21. Val av styrelseledamot till Gryaab AB 2018

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att välja Olle Adolfsson (S) till styrelseledamot i Gryaab AB för tiden från bolagets årsstämma 2018 intill slutet av bolagets årsstämma 2019.

  Tidigare beslut i ärendet:

  2016-12-15

  Kommunfullmäktige beslutar att välja Olle Adolfsson (S) till styrelseledamot i Gryaab AB för tiden från bolagets årsstämma 2017 intill slutet av bolagets årsstämma 2018.

  2015-01-29
  Kommunfullmäktige beslutar att välja Olle Adolfsson (S) till styrelseledamot i Gryaab AB för tiden från bolagets årsstämma 2015 intill slutet av bolagets årsstämma 2016.
 22. Val av styrelseledamot till Renova AB 2018

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att välja Anna Lena Mellquist (S) till styrelseledamot i Renova AB och dotterbolag för tiden från bolagets årsstämma 2018 intill slutet av bolagets årsstämma 2019.

  Tidigare beslut i ärendet:

  2016-12-15

  Kommunfullmäktige beslutar att välja Anna Lena Mellquist (S) till styrelseledamot i Renova AB och dotterbolag för tiden från bolagets årsstämma 2017 intill slutet av bolagets årsstämma 2018.

  2015-01-29
  Kommunfullmäktige beslutar att välja Anna Lena Mellquist (S) till styrelseledamot i Renova AB, Renova Miljö AB och Renova Miljöpartner AB för tiden till bolagens respektive årsstämmor 2016.
 23. Val av presidium till kommunfullmäktiges presidium som beredning från 2018-01-01 till 2017-10-14

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter och presidium från 1 januari 2018 till 14 september 2018:
  Lennart Wassenius (C), ordförande
  Renée Jeryd (S), förste vice ordförande
  Birger Rosén (M), andre vice ordförande

  Tidigare beslut i ärendet:

  2014-11-27
  Kommunfullmäktige beslutar att välja Lennart Wassenius (C) till kommunfullmäktiges ordförande för tiden till och med 14 oktober 2018. Kommunfullmäktige beslutar att välja Renée Jeryd (S) till kommunfullmäktiges förste vice ordförande för tiden till och med 14 oktober 2018. Kommunfullmäktige beslutar att välja Birger Rosén (M) till kommunfullmäktiges andre vice ordförande för tiden till och med 14 oktober 2018.
  2014-11-26
  Valberedningen beslutar att nominera nedanstående: ORDFÖRANDE Lennart Wassenius (C) VICE ORDFÖRANDE Renee Jeryd (S) ANDRE VICE ORDFÖRANDE Birger Rosen (M)
 24. Svar på medborgarförslag om inhägnad naturpark i Floda

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till förvaltningens yttrande.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-11-08

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till förvaltningens yttrande.

  2015-05-12
  Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett yttrande över medborgarförslaget. Förvaltningen ska bland annat yttra sig över vad förslaget innebär vad gäller kostnader och vad ett införande skulle innebära i alla kommundelar.
  2015-04-23
  Kommunfullmäktige beslutar att lämna över följande medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning: Medborgarförslag om att skapa en internetmiljö som påminner om ett stadsbyggarspel Medborgarförslag om inhägnad naturpark i Floda Medborgarförslag om att ta fram förslag till budgetering, styrning och operativt genomförande för att öka planproduktionen
 25. Svar på medborgarförslag om att anordna en hundrastgård i Floda

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till förvaltningens yttrande.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-11-08

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till förvaltningens yttrande.

  2016-04-20
  Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen avvaktan på att det andra medborgarförslaget om hundrastgård är färdigt för politisk behandling.
  2015-11-18
  SKRIV BESLUT HÄR
 26. Svar på motion att etablera boende för nyanlända unga vuxna väckt av Gunilla Lindell (KD)

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till förvaltningens yttrande.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-11-08

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till förvaltningens yttrande.

  2016-11-23

  Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att yttra sig över motionen.

  2016-11-23
  SKRIV BESLUT HÄR
 27. Svar på motion om att underlätta integrationen genom invånarnära boende - tillvarata den goda viljan ställd av Gunilla Lindell (KD)

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med hänvisning till förvaltningens yttrande.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-11-08

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med hänvisning till förvaltningens yttrande.

  2016-06-15
  SKRIV BESLUT HÄR
 28. Riktlinje för hyressättningsmodell för bostad med särskild service

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar anta riktlinjen om hyressättning för bostad med särskild service.

  Sammanfattning:

  Kommunen saknar idag en modell för hyressättning av boenden som verkställer insatsen bostad med särskild service. Hyrorna har på vissa boenden legat på samma nivå sedan 2007. Förvaltningen föreslår en hyreshöjning på 3,7 % i samband med införandet av den nya hyressättningsmodellen.

  Förvaltningens bedömning är att det är viktigt med en modell för hyressättning eftersom det skapar förutsättningar för rättvisa hyror. Via förhandlingsordningen med hyresgästföreningen kan hyrorna årligen ses över, utifrån en överenskommen modell. Förvaltningen föreslår därför en hyressättningsmodell för bostad med särskild service som utgår från relativhyra och baseras på bruksvärdesprincipen. Förslaget innebär ökade hyresintäkter med 200 000 kronor per år. Dock inte första året då intäkterna, beroende på stegvis införande av höjda hyror, beräknas öka med cirka 80 000 kronor.

  Förslaget har varit på remiss hos FUB.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-11-08

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar anta riktlinjen om hyressättning för bostad med särskild service.

  2017-09-13

  Kommunstyrelsen stöd och omsorgsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar anta riktlinjen om hyressättning för bostad med särskild service.

 29. Delårsrapport 2017

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar godkänna delårsrapport 2017.

  Sammanfattning:

  Delårsrapport 2017 är en uppföljning av budget och verksamhetsplan för 2017. I rapporten som avser perioden januari-augusti, beskrivs förvaltningens arbete mot Vision 2025 samt verksamhetsarbetet inom respektive verksamhetsområde. Rapporten innehåller en ekonomiredovisning innefattande utfall för perioden och prognos för helåret utifrån drift, investeringar och exploatering. Även rapportering av personalstatistik, med fokus på sjukfrånvaron, återfinns i rapporten. I delårsrapporten ingår även uppföljning av mål och uppdrag.

  Ärendet minoritetsåterremitterades på kommunfullmäktige 2017-10-26.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-11-22

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar godkänna delårsrapport 2017.

  2017-10-26

  Kommunfullmäktige beslutar godkänna delårsrapport 2017.

  2017-10-04

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar godkänna delårsrapport 2017.

  Vidare beslutar kommunstyrelsen att förvaltningen skyndsamt ska återkomma med förslag på åtgärder för att uppnå resultat enligt budget.

 30. Utbetalning av partistöd 2018

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar betala ut partistöd för 2018 till samtliga partier i enlighet med gällande riktlinjer.

  Sammanfattning:

  Syftet med det kommunala partistödet är att stärka de politiska partiernas ställning i den kommunala demokratin. Partistödets storlek bygger på antalet fördelade och besatta mandat i kommunfullmäktige.

  Partistödet består av:
  - ett grundstöd, som uppgår till 28 % av innevarande års prisbasbelopp per parti och år
  - ett mandatstöd, som uppgår till 66 % av prisbasbelopp per mandat och år

  En mottagare av partistöd ska årligen lämna in en skriftlig redovisning som visar att partistödet använts för sitt ändamål. En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska bifogas redovisningen. Om redovisning inte lämnas in ska partistöd inte betalas ut.

  Samtliga partier har lämnat in sin redovisning av partistödet. Alla redovisningar har kommit in i tid och innehåller en granskningsrapport. Därmed kan partistöd betalas ut till samtliga partier.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-11-08

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar betala ut partistöd för 2018 till samtliga partier i enlighet med gällande riktlinjer.

 31. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över kommunala bolag 2016

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen.

  Sammanfattning:

  Kommunstyrelsens ska i samband med beslut om årsredovisningen i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

  Kommunstyrelsens uppsiktsplikt utövas med stöd av dokumentet ägarstyrning i Lerums kommun, antaget av kommunfullmäktige 2009-05-28 § 65. Uppsiktplikten/ägarstyrningen utövas i tillämpliga delar genom informell dialog med bolagschefer, ägardialog med bolagets ledning och bolagsrapporter som delårsrapporter, årsredovisning och revisionsrapporter. Tillvägagångssätt och omfattning varierar beroende på bolagsform och ägarandel.

  Med utgångspunkt från dialoger och rapporter har inget framkommit som ger anledning att ifrågasätta att bolagens verksamhet inte varit förenligt med det kommunala ändamålet och inte utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-11-08

  Kommunstyrelsen beslutar att den verksamhet som bedrivits i redovisade bolag och kommunalförbund har varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

  Kommunstyrelsen föreslår även att kommunfullmäktige beslutar att notera informationen.

 32. Årsredovisning för Lerums Fjärrvärme 2016

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar notera informationen och inte vidta någon särskild åtgärd.

  Sammanfattning:

  Lerum Fjärrvärme AB har lämnat över årsredovisning till kommunfullmäktige för kännedom. Förvaltningen bedömer att varken kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige behöver vidta några särskilda åtgärder med anledning av vad som framkommer i årsredovisningen.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-11-08

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar notera informationen och inte vidtar någon särskild åtgärd.

 33. Årsredovisning för Lerum Energi AB 2016

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar notera informationen och inte vidta någon särskild åtgärd.

  Sammanfattning:

  Lerum Energi AB har lämnat över årsredovisning till kommunfullmäktige för kännedom. Förvaltningen bedömer inte att kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige behöver vidta någon särskild åtgärd med anledning av vad som framkommer i årsredovisningen.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-11-08

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar notera informationen och inte vidtar någon särskild åtgärd.

 34. Årsredovisning för Lerum Elhandel AB 2016

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar notera informationen och inte vidta någon särskild åtgärd.

  Sammanfattning:

  Lerum Elhandel AB har lämnat över årsredovisning till kommunfullmäktige för kännedom. Förvaltningen bedömer att varken kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige inte behöver vidta någon särskild åtgärd med anledning av vad som framkommer i årsredovisningen.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-11-08

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar notera informationen och inte vidtar någon särskild åtgärd.

 35. Samverkan mellan Lerum Energi och Partille Energi genom driftavtal

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka Lerum Energis samverkan med Partille Energi AB och Partille Energi Nät AB.

  Kommunfullmäktige beslutar att avslå bolagets förslag till ny bolagsordning och att kommunstyrelsen får i uppdrag att i samråd med Lerum Energi ta fram en ny bolagsordning anpassad till de förändrade villkor som samverkansavtalet medför.

  Sammanfattning:

  Partille Energi AB ägs för närvarande till 50 procent av Partille kommun och till 50 procent av Göteborg Energi. Bolaget har ca 2 500 fjärrvärmekunder samt ca 14 500 elnätskunder via det helägda dotterbolaget Partille Energi Nät AB.

  Enligt plan säljer Göteborg Energi sin ägarandel till Partillekoncernen den 29 december 2017. Avsikten är att Partille Energi AB skall bli ett dotterbolag till Partillebo AB. Partille Energi och Partille Energi Nät har ingen personal utan bolagen drivs enligt avtal av Göteborg Energi.

  Lerum Energi och Partille är intresserade av att teckna avtal för att driva den operativa verksamheten för Partille Energi och Partille Energi Nät. Partille föreslår att avtal med Lerum Energi skall tecknas den 28 november. De båda aktuella avtalen bedöms kunna tecknas med förbehåll att det krävs godkännande av Lerums kommun för att de skall bli giltiga.
  Samverkan mellan Partille och Lerum Energi föreslås ske i form av ett ”Samriskföretag”.
  Förvaltningen bedömer att det finns behov av ytterligare juridisk utredning avseende lagligheten i affären. Dessutom bedömer förvaltningen att bolagsordningen bör arbetas om, då den är för detaljerad.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-11-22

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka Lerum Energis samverkan med Partille Energi AB och Partille Energi Nät AB.

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå bolagets förslag till ny bolagsordning, och att kommunstyrelsen får i uppdrag att i samråd med Lerum Energi ta fram en ny bolagsordning anpassad till de förändrade villkor som samverkansavtalet medför.

 36. Informationsärende: Fortsatt arbete med ett beredningsuppdrag för beredningen för klimat, miljö och naturvård