Kallelser, handlingar och protokoll

I kalendern längre ner på sidan finns kallelser, beslutsunderlag (handlingar) och mötesprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna.

Hittar du inte det du söker, kontakta kommunens diarium via e-post lerums.kommun@lerum.se eller medborgarkontoret KomIn på telefon 0302-52 10 00.

I kommunen finns tre myndighetsnämnder; individnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt överförmyndarnämnden. Eftersom de flesta ärendena hos dessa nämnder rör enskilda personer, är sammanträdena inte öppna för allmänheten och protokollen läggs inte ut på webbsidan. Aktuell kallelse för miljö- och byggnadsnämnden samt protokoll från revisionen finns i menyn till vänster på sidan.

Lyssna på debatten i fullmäktige

Några dagar efter kommunfullmäktiges sammanträden kan du lyssna på debatten här på lerum.se >>

Får hela kalendern inte plats på skärmen?

Använder du en surfplatta eller en smartphone och inte ser hela kalendervyn?
Då kan du flytta kalendervyn genom att hålla ditt finger i kalendern och dra den i sidled.
Om du har problem med att ladda ner protokollen, använd Internet explorer istället för Chrome.

Tekniskt problem med protokoll 2016-10-05 och 2016-11-09

På grund av ett tekniskt problem visas inte protokollet från kommunstyrelsen 2016-10-05 i tabellen. Du hittar istället det protokollet via den här länken (pdf-fil, öppnas i nytt fönster i webbläsaren)
2016-11-09 visas inte alla beslut och sammanfattningar under kalendariumtabellen. För att få rätt information se protokollet som går att ladda ned i PDF längre ned på sidan. 

 

Kalendarium

Förklaring

Tabellen visar vilka nämnder och styrelser som har sammanträden och vilka datum sammanträdena hålls. Klickar man på datumet hittar man kallelser, handlingar till ärendena och när mötet är avslutat finns även protokollet där

Instanser Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Kommunstyrelsen

-

Kommunstyrelsens arbetsutskott

-

-

-

Kommunfullmäktige

-

-

-

Beredningen för infrastruktur och boende

-

 • 18

-

-

-

-

Beredningen för klimat, miljö och naturvård
 • 4

-

-

 • 23

 • 6

 • 4

 • 8

 • 8

 • 6

Beredningen för kultur, fritid och folkhälsa

-

-

-

Beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre

-

-

-

 • 5

 • 5

 • 7

 • 7

Beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv

-

-

-

-

-

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

-

-

-

-

Kommunstyrelsens lärandeutskott

-

-

-

-

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott

-

-

-

-

Valt möte

Datum

- Genomförda möten

Datum

- Planerade möten

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2017-11-15 - Kallelse

 1. Upprop

 2. Val av justeringsperson

 3. Tillkommande eller utgående ärenden

 4. Försäljning av del av fastigheten Ölslanda 10:76 Targus

  Sammanfattning

  Fastigheten är detaljplanelagd med ändamål industri inom detaljplan LB 24. Fastigheten ligger ute till försäljning och Ölslanda Företagcenter Ekonomisk förening kontaktade kommunen av intresse att förvärva del av fastigheten för etablering av sin verksamhet.


  Förvaltningen har av denna anledning upprättat förslag till köpeavtal för försäljning av del av industrifastigheten Ölslanda 10:76. Området utgör ca 5 500 kvm och överlåts av Lerums kommun till Ölslanda Företagcenter Ekonomisk förening.

  Enligt avtalet går köpet åter om köparen inte inom 18 månader från undertecknat avtal erhållit bygglov och utfört byggnadsarbeten i väsentlig grad.

  Handlingar :

 5. Försäljning av del av fastigheten Ölslanda 10:76 Fasadsystem

  Sammanfattning

  Fastigheten är detaljplanelagd med ändamål industri inom detaljplan LB 24. Fastigheten ligger ute till försäljning och Fasadsystem i Lerum Holding AB kontaktade kommunen av intresse att förvärva del av fastigheten för etablering av sin verksamhet.

  Förvaltningen har av denna anledning upprättat förslag till köpeavtal för försäljning av del av industrifastigheten Ölslanda 10:76. Området utgör ca 5 450 kvm och överlåts av Lerums kommun till Fasadsystem i Lerum Holding AB.

  Enligt avtalet går köpet åter om köparen inte inom 18 månader från undertecknat avtal erhållit bygglov och utfört byggnadsarbeten i väsentlig grad.

  Handlingar :

 6. Försäljning av del av fastigheten Hunstugan 1:111

  Sammanfattning

  Fastigheten är detaljplanelagd med ändamål industri inom detaljplan LD 158. Fastigheten ligger ute till försäljning och AB Vägg & Taksystem i Göteborg kontaktade kommunen av intresse att förvärva del av fastigheten för att kunna utöka sin befintliga verksamhet i området.

  Förvaltningen har av denna anledning upprättat förslag till köpeavtal för försäljning av del av industrifastigheten Hunstugan 1:111. Området utgör ca 3 200 kvm och överlåts av Lerums kommun till AB Vägg & Taksystem i Göteborg.

  Enligt avtalet går köpet åter om köparen inte inom 18 månader från undertecknat avtal erhållit bygglov och utfört byggnadsarbeten i väsentlig grad

  Handlingar :

 7. Dialog om LAB 190, samverkan längs väg 190