Kallelser, handlingar och protokoll

I kalendern längre ner på sidan finns kallelser, beslutsunderlag (handlingar) och mötesprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna.

Hittar du inte det du söker, kontakta kommunens diarium via e-post lerums.kommun@lerum.se eller medborgarkontoret KomIn på telefon 0302-52 10 00.

I kommunen finns tre myndighetsnämnder; individnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt överförmyndarnämnden. Eftersom de flesta ärendena hos dessa nämnder rör enskilda personer, är sammanträdena inte öppna för allmänheten och protokollen läggs inte ut på webbsidan. Aktuell kallelse för miljö- och byggnadsnämnden samt protokoll från revisionen finns i menyn till vänster på sidan.

Lyssna på debatten i fullmäktige

Några dagar efter kommunfullmäktiges sammanträden kan du lyssna på debatten här på lerum.se >>

Får hela kalendern inte plats på skärmen?

Använder du en surfplatta eller en smartphone och inte ser hela kalendervyn?
Då kan du flytta kalendervyn genom att hålla ditt finger i kalendern och dra den i sidled.
Om du har problem med att ladda ner protokollen, använd Internet explorer istället för Chrome.

Tekniskt problem med protokoll 2016-10-05 och 2016-11-09

På grund av ett tekniskt problem visas inte protokollet från kommunstyrelsen 2016-10-05 i tabellen. Du hittar istället det protokollet via den här länken (pdf-fil, öppnas i nytt fönster i webbläsaren)
2016-11-09 visas inte alla beslut och sammanfattningar under kalendariumtabellen. För att få rätt information se protokollet som går att ladda ned i PDF längre ned på sidan. 

 

Kalendarium

Förklaring

Tabellen visar vilka nämnder och styrelser som har sammanträden och vilka datum sammanträdena hålls. Klickar man på datumet hittar man kallelser, handlingar till ärendena och när mötet är avslutat finns även protokollet där

Instanser Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Kommunstyrelsen
 • 11

 • 25

 • 16

 • 30

 • 13

-

 • 22

 • 5

 • 19

 • 3

 • 17

 • 7

 • 21

 • 12

Kommunstyrelsens arbetsutskott
 • 28

-

 • 9

 • 23

-

-

-

 • 26

 • 10

 • 24

 • 14

 • 28

-

Kommunfullmäktige
 • 22

 • 26

 • 24

 • 14

-

-

 • 13

 • 25

 • 29

 • 18

Beredningen för infrastruktur och boende

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Beredningen för klimat, miljö och naturvård

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Beredningen för kultur, fritid och folkhälsa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre
 • 11

 • 6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv
 • 20

 • 24

 • 22

 • 12

-

-

-

-

-

-

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
 • 28

 • 28

 • 18

 • 23

-

-

 • 29

 • 26

 • 24

 • 28

-

Kommunstyrelsens lärandeutskott
 • 28

 • 18

 • 23

-

-

 • 29

 • 26

 • 24

 • 28

-

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott
 • 28

 • 28

 • 18

 • 23

-

-

 • 29

 • 26

 • 24

 • 28

-

Valt möte

Datum

- Genomförda möten

Datum

- Planerade möten

Kommunfullmäktige, 2018-01-25 - Beslut

 1. Avsägelse från uppdrag som ledamot och ersättare i kommunfullmäktige

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Magnus Petterssons (V) avsägelse från uppdraget som ersättare och Linda Sultanovics (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.

  Vidare noterar kommunfullmäktige att Mats Nordfälts (SD) uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige har upphört eftersom han inte är folkbokförd i valområdet.

  Kommunfullmäktige begär att Länsstyrelsen utser en ny ledamot för Socialdemokraterna samt nya ersättare för Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna.

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-12-14

  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Ulf Anderssons (V) avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige begär att Länsstyrelsen utser en ny ledamot för Vänsterpartiet.

  2017-10-26

  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Jesper Liljedahls (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige begär att Länsstyrelsen utser en ny ledamot för Socialdemokraterna.

  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Rebecca Gellermans (L) avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige begär att Länsstyrelsen utser en ny ledamot för Liberalerna.

  2017-09-21

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja avsägelsen som ersättare i kommunfullmäktige.

  Kommunfullmäktige begär att Länsstyrelsen utser en ny ersättare för Moderaterna.

  2017-05-18

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Gabriel Scavos (M) avsägelse som ledamot och Marianne McHardys (M) avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige.

  Kommunfullmäktige begär att Länsstyrelsen utser en ny ledamot och en ny ersättare för Moderaterna.

  2017-04-27

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Anneli Rhedins (M) avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige.

  Kommunfullmäktige begär att Länsstyrelsen utser en ny ledamot för Moderaterna.

  2017-01-26

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Annelie Engs (M) och Lise Augustssons (MP) avsägelser från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.

  Kommunfullmäktige beslutar även att notera Mats Furbackens (L) bortgång.

  Kommunfullmäktige begär att Länsstyrelsen utser en ny ledamot för Moderaterna, Miljöpartiet och Liberalerna.

  2017-01-26

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Annelie Engs (M) och Lise Augustssons (MP) avsägelser som ledamöter i kommunfullmäktige.

  Kommunfullmäktige beslutar även att notera att ersättaren Mats Furbackens (L) har avlidit.

  Kommunfullmäktige begär att Länsstyrelsen utser en ny ledamot för Moderaterna, Miljöpartiet samt ny ersättare för Liberalerna.

  2015-09-24
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Cecilia Hellströms (KD) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar även att hos Länsstyrelsen begära att ny ersättare utses för Kristdemokraterna.
  2015-03-26
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Ralph Rosenlunds (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar även att hos Länsstyrelsen begära att ny ersättare utses för Socialdemokraterna.
  2015-03-26
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Soheil Jafar Sabonchis (V) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar även att hos Länsstyrelsen begära att ny ersättare utses för Vänsterpartiet.
  2015-03-26
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Annelie Björkdahls (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar även att hos Länsstyrelsen begära att ny ersättare utses för Socialdemokraterna.
  2014-12-18
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Kai Bengtssons (M) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar även att hos Länsstyrelsen begära ny sammanräkning av rösterna för Moderaterna.
  2014-12-18
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Jimmie Strannes (SD) avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar även att hos Länsstyrelsen begära ny sammanräkning av rösterna för Sverigedemokraterna.
  2014-12-18
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Mikael Dockereds (FP) avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar även att hos Länsstyrelsen begära ny sammanräkning av rösterna för Folkpartiet.
  2014-10-30
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Per Klarins (SD) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige samt hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för Sverigedemokraterna för återstoden av mandatperioden.
  2014-10-30
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Eva Bratts (SD) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige samt hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för Sverigedemokraterna för återstoden av mandatperioden.
  2014-10-30
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Camilla Sundbergs (MP) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige samt hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för Miljöpartiet för återstoden av mandatperioden.
  2014-10-30
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Lars Åkessons (MP) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige samt hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för Miljöpartiet för återstoden av mandatperioden.
 2. Avsägelse från uppdrag som ledamot i beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Ulla-Britt Caping Salas (V) avsägelse som ledamot i beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv.

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-12-14

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter och presidium från 1 januari 2018 till 31 december 2018:

  Daniel Eriksson (MP), ordförande
  Christopher Hansson (C), förste vice ordförande
  Jeanette Andersson (M), andre vice ordförande
  Paul Weis (S)
  Eiwor Eriksson (S)
  Leif Klintbäck (S)
  Frida Holzhausen (M)
  VAKANT (M)
  Stig Wallin (MP)
  Irene Winnhed Hjeltman (L)
  Bo Nordström (SD)
  Ulla-Britt Caping Salas (V)
  Anita Borke (KD)

  2017-05-18

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Gabriel Scavos (M) avsägelse som ledamot i beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv.

  2017-04-27

  Kommunfullmäktige beslutar att välja Frida Holzhausen (M) som ledamot i beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv.

  2016-12-15

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Daniel Eriksson (MP), ordförande
  Christopher Hansson (C), förste vice ordförande
  Jeanette Andersson (M), andre vice ordförande
  Paul Weis (S)
  Eiwor Eriksson (S)
  Leif Klintbäck (S)
  Gabriel Scavo (M)
  VAKANT (M)
  Stig Wallin (MP)
  Irene Winnhed Hjeltman (L)
  Hanne Geiger (SD)
  Ulla-Britt Caping Salas (V)
  Anita Borke (KD)

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande presidium från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Daniel Eriksson (MP) ordförande
  Christopher Hansson (C) förste vice ordförande
  Jeanette Andersson (M) andre vice ordförande

  2015-11-19
  SKRIV BESLUT HÄR
  2015-09-24
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Patrik Benjaminssons (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv.
  2015-09-24
  Kommunfullmäktige beslutar att välja Leif Klintbäck (S) till ny ledamot i beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv för tiden till 32 december 2015.
  2014-11-27
  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter till beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015: Steve Norrman (S) Eiwor Eriksson (S) Patrik Benjaminsson (S) Jeanette Andersson (M) Gabriel Scavo (M) Viktor Lundblad (M) Daniel Eriksson (MP) Amanda Andersson (MP) Victoria Lindberg Martinell (FP) Jenny Wiberg (SD) Christopher Hansson (C) Ulla-Britt Caping Salas (V) Anita Borke (KD) Kommunfullmäktige beslutar att välja Daniel Eriksson (MP) till beredningen för bildning, sysselsättning och näringslivs ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015. Kommunfullmäktige beslutar att välja Christopher Hansson (C) till bildning, sysselsättning och näringslivs förste vice ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015. Kommunfullmäktige beslutar att välja Jeanette Andersson (M) till beredningen för bildning, sysselsättning och näringslivs andre vice ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015.
  2014-11-26
  Valberedningen beslutar att nominera nedanstående: LEDAMÖTER Steve Norrman (S) Eiwor Eriksson (S) Patrik Benjaminsson (S) Jeanette Andersson (M) Gabriel Scavo (M) Viktor Lundblad (M) Daniel Eriksson (MP) Amanda Andersson (MP) Viktoria Lindberg Martinell (FP) Christopher Hansson (C) Jenny Wiberg (SD) Ulla-Britt Caping Salas (V) Anita Borke (KD) ORDFÖRANDE Daniel Eriksson (MP) FÖRSTE VICE ORDFÖRANDE Christopher Hansson (C) ANDRE VICE ORDFÖRANDE Jeanette Andersson (M)
 3. Val av ledamot i beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv 2018

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Ulla-Britt Caping Salas (V) avsägelse som ledamot i beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv.

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-12-14

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter och presidium från 1 januari 2018 till 31 december 2018:

  Daniel Eriksson (MP), ordförande
  Christopher Hansson (C), förste vice ordförande
  Jeanette Andersson (M), andre vice ordförande
  Paul Weis (S)
  Eiwor Eriksson (S)
  Leif Klintbäck (S)
  Frida Holzhausen (M)
  VAKANT (M)
  Stig Wallin (MP)
  Irene Winnhed Hjeltman (L)
  Bo Nordström (SD)
  Ulla-Britt Caping Salas (V)
  Anita Borke (KD)

  2017-05-18

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Gabriel Scavos (M) avsägelse som ledamot i beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv.

  2017-04-27

  Kommunfullmäktige beslutar att välja Frida Holzhausen (M) som ledamot i beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv.

  2016-12-15

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Daniel Eriksson (MP), ordförande
  Christopher Hansson (C), förste vice ordförande
  Jeanette Andersson (M), andre vice ordförande
  Paul Weis (S)
  Eiwor Eriksson (S)
  Leif Klintbäck (S)
  Gabriel Scavo (M)
  VAKANT (M)
  Stig Wallin (MP)
  Irene Winnhed Hjeltman (L)
  Hanne Geiger (SD)
  Ulla-Britt Caping Salas (V)
  Anita Borke (KD)

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande presidium från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Daniel Eriksson (MP) ordförande
  Christopher Hansson (C) förste vice ordförande
  Jeanette Andersson (M) andre vice ordförande

  2015-11-19
  SKRIV BESLUT HÄR
  2015-09-24
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Patrik Benjaminssons (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv.
  2015-09-24
  Kommunfullmäktige beslutar att välja Leif Klintbäck (S) till ny ledamot i beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv för tiden till 32 december 2015.
  2014-11-27
  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter till beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015: Steve Norrman (S) Eiwor Eriksson (S) Patrik Benjaminsson (S) Jeanette Andersson (M) Gabriel Scavo (M) Viktor Lundblad (M) Daniel Eriksson (MP) Amanda Andersson (MP) Victoria Lindberg Martinell (FP) Jenny Wiberg (SD) Christopher Hansson (C) Ulla-Britt Caping Salas (V) Anita Borke (KD) Kommunfullmäktige beslutar att välja Daniel Eriksson (MP) till beredningen för bildning, sysselsättning och näringslivs ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015. Kommunfullmäktige beslutar att välja Christopher Hansson (C) till bildning, sysselsättning och näringslivs förste vice ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015. Kommunfullmäktige beslutar att välja Jeanette Andersson (M) till beredningen för bildning, sysselsättning och näringslivs andre vice ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015.
  2014-11-26
  Valberedningen beslutar att nominera nedanstående: LEDAMÖTER Steve Norrman (S) Eiwor Eriksson (S) Patrik Benjaminsson (S) Jeanette Andersson (M) Gabriel Scavo (M) Viktor Lundblad (M) Daniel Eriksson (MP) Amanda Andersson (MP) Viktoria Lindberg Martinell (FP) Christopher Hansson (C) Jenny Wiberg (SD) Ulla-Britt Caping Salas (V) Anita Borke (KD) ORDFÖRANDE Daniel Eriksson (MP) FÖRSTE VICE ORDFÖRANDE Christopher Hansson (C) ANDRE VICE ORDFÖRANDE Jeanette Andersson (M)
 4. Val av ledamot i beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att välja Lise Augustsson (MP) som ny ledamot i beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre.

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-12-14

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter och presidium från 1 januari 2018 till 31 december 2018:

  Ingvar Frid (L), ordförande
  Gunilla Lindell (KD), förste vice ordförande
  Eva Brodén (M), andre vice ordförande
  VAKANT (S)
  Roger Johansson (S)
  Ulrika Månsson (S)
  Per Öhman (S)
  Lars-Erik Snällman (M)
  Magnus Svensson (M)
  VAKANT (MP)
  Inger Mathisson (L)
  Ann Marie Törnell (C)
  Mats Johansson (SD)

  2017-10-26

  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Sara Jäderklints (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre.

  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Rebecca Gellermans (L) avsägelse från uppdraget som ledamot i beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre.

  2017-04-27

  Kommunfullmäktige beslutar att välja Eva Brodén (M) som andre vice ordförande i beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre.

  Vidare beslutar kommunfullmäktige att välja Lars-Erik Snällman (M) och
  Magnus Svensson (M) som ledamöter i beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre.

  2016-12-15

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Ingvar Frid (L)
  Gunilla Lindell (KD)
  Marianne McHardy (M)
  Sara Jäderklint (S)
  Roger Johansson (S)
  Ulrika Månsson (S)
  Per Öhman (S)
  Peter Jemtfelt (M)
  Eva Brodén (M)
  VAKANT (MP)
  Rebecca Gellerman (L)
  Ann Marie Törnell (C)
  Mats Nordfält (SD)

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande presidium från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Ingvar Frid (L) ordförande
  Gunilla Lindell (KD) förste vice ordförande
  Marianne McHardy (M) andre vice ordförande

  2015-11-19
  SKRIV BESLUT HÄR
  2014-12-18
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Ingrid Swenssons (SD) avsägelse från uppdraget som ledamot i beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre.
  2014-12-18
  Kommunfullmäktige beslutar att välja Mats Nordfält (SD) till ny ledamot i Beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015.
  2014-11-27
  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter till beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015: Sara Jäderklint (S) Roger Patriksson (S) Carina Rydén (S) Per Öhman (S) Marianne McHardy (M) Peter Jemtfelt (M) Anna Packendorff (M) Katarina Kuzmanovic (MP) Rebecca Gellerman (FP) Ingvar Frid (FP) Anne-Marie Törnell (C) Ingrid Swenson (SD) Gunilla Lindell (KD) Kommunfullmäktige beslutar att välja Ingvar Frid (FP) till beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldres ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015. Kommunfullmäktige beslutar att välja Gunilla Lindell (KD) till beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldres förste vice ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015. Kommunfullmäktige beslutar att välja Marianne Mc Hardy (M) till beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldres andre vice ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015.
  2014-11-26
  Valberedningen beslutar att nominera nedanstående: LEDAMÖTER Sara Jäderklint (S) Roger Patriksson (S) Carina Ryden (S) Per Öhman (S) Marianne Mc Hardy (M) Peter Jemtfelt (M) Anna Packendorff (M) Katarina Kuzmanovic (MP) Rebecca Gellerman (FP) Ingvar Frid (FP) Anne-Marie Törnell (C) Ingrid Swenson (SD) Gunilla Lindell (KD) ORDFÖRANDE Ingvar Frid (FP) FÖRSTE VICE ORDFÖRANDE Gunilla Lindell (KD) ANDRE VICE ORDFÖRANDE Marianne Mc Hardy
 5. Val av ledamot till individnämnden

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att välja Ulf Utgård (M) som ersättare i individnämnden.

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-12-14

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter och presidium från 1 januari 2018 till 31 december 2018:

  Pamela Danielsson (S), ordförande
  Magnus Svensson (M), vice ordförande
  Folke Lindstedt (L)

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ersättare från 1 januari 2018 till 31 december 2018:

  Halim Azemi (S)
  VAKANT (M)
  Britta-Karin Olson (C)

  2016-12-15

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Pamela Danielsson (S)
  Gun Holmberg (M)
  Folke Lindstedt (L)

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ersättare från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Halim Azemi (S)
  Magnus Svensson (M)
  Britta-Karin Olson (C)

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande presidium från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Pamela Danielsson (S) ordförande
  Gun Holmberg (M) vice ordförande

  2015-11-19
  SKRIV BESLUT HÄR
  2014-11-27
  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter till Individnämnden för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015: Pamela Danielsson (S) Gun Holmberg (M) Folke Lindstedt (FP) Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ersättare till Individnämnden för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015: Halim Azemi (S) Magnus Svensson (M) Britta-Karin Olson (C) Kommunfullmäktige beslutar att välja Pamela Danielsson (S) till Individnämndens ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015. Kommunfullmäktige beslutar att välja Gun Holmberg (M) till Individnämndens vice ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015.
  2014-11-26
  Valberedningen beslutar att nominera nedanstående: LEDAMÖTER Pamela Danielsson (S) Gun Holmberg (M) Folke Lindstedt (FP) ERSÄTTARE Halim Azemi (S) Magnus Svensson (M) Britta-Karin Olson (C) ORDFÖRANDE Pamela Danielsson (S) VICE ORDFÖRANDE Gun Holmberg (M)
 6. Anmälan av nya medborgarförslag

 7. Anmälan av nya motioner

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att lämna över motionen till kommunstyrelsen för beredning.

  Handlingar:

 8. Anmälan av nya frågor

 9. Anmälan av nya interpellationer

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att följande interpellationer får ställas:

  • Interpellation om skattefinansierad propaganda, ställd av Alexander Abenius (M)

  Handlingar:

 10. Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport – Granskning av åtgärder och insatser för elever inom grundskolan som riskerar att inte nå upp till kunskapskraven

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att noterar kommunstyrelsens svar på granskningen.

  Sammanfattning:

  EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Lerums kommun genomfört en granskning av åtgärder och insatser för elever inom grundskolan som riskerar att inte nå upp till kunskapskraven. Syftet har varit att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt ett ändamålsenligt arbete med åtgärder och insatser för de elever som riskerar att inte uppnå kunskapskraven inom grundskolan.

  Den sammanfattande bedömningen utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är att kommunstyrelsen i huvudsak har säkerställt ett ändamålsenligt arbete med åtgärder och insatser för de elever som riskerar att inte uppnå kunskapskraven inom grundskolan. Det finns dock några utvecklingsområden som kommunstyrelsen bör arbeta vidare med.

  Förvaltningen delar i stort revisionens rekommendationer om behoven av vidare utvecklingsarbete. Vissa rekommendationer åtgärdas under hösten 2017 medan andra behöver längre tid för att genomföras. Förvaltningen delar inte bedömningen att en sammanfattad version av den särskilda verksamhetsuppföljningen bör tas fram.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-12-13

  Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget och lämnar över det till revisorerna som sitt svar på revisionsrapporten.

  Kommunstyrelsen beslutar även att lämna över svaret till kommunfullmäktige med förslag till beslut att kommunfullmäktige noterar kommunstyrelsens svar på granskningen.

 11. Svar på medborgarförslag om ett rekreationsområde i Öxeryd

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med hänsyn till förvaltningens yttrande.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-11-22

  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgaförslaget besvarat med hänsyn till förvaltningens yttrande.

 12. Svar på medborgarförslag om toalett vid lekplatsen i Nyebroparken

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med hänsyn till förvaltningens yttrande.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-12-13

  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgaförslaget besvarat med hänsyn till förvaltningens yttrande.

  2016-10-05
  Kommunstyrelsen beslutar föreslå att kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till förvaltningens yttrande.
  2015-08-19
  Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett yttrande över medborgarförslaget.
  2015-06-10
  Kommunfullmäktige beslutar att lämna över följande medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning: • Medborgarförslag om toalett vid lekplatsen i Nyebroparken • Medborgarförslag om vägen mellan Stenkullen och Floda • Medborgarförslag om namn på torg eller plats vid en eventuell byggnation i Herrgårdsbacken
 13. Svar på medborgarförslag om att anpassa lyktstolpar till den naturliga omgivningen

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med hänsyn till förvaltningens yttrande.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-12-13

  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgaförslaget besvarat med hänsyn till förvaltningens yttrande.

  2017-10-18

  Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att bereda medborgarförslaget.

 14. Svar på medborgarförslag om farthinder på Stationsvägen

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att det lämnats över till förvaltningen som ett inspel i den framtida verksamhetsutvecklingen.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-12-13

  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att det lämnats över till förvaltningen som ett inspel i den framtida verksamhetsutvecklingen.

 15. Svar på motion om att intensifiera arbetet med att uppdatera tillgänglighetsdatabasen i Lerums kommun ställd av Alexander Abenius (M)

 16. Svar på motion om att erbjuda hälsoundersökning för anställda i Lerums kommun ställd av Annelie Lundström (KD) och Gunilla Lindell (KD)

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att bifalla den första attsatsen i motionen: Att kommunen utreder möjligheten att låta kommunanställda erbjudas hälsoundersökning.

  Vidare beslutar kommunfullmäktige att avslå motionens andra och tredje attsats.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-11-22

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar bifalla den första attsatsen i motionen: Att kommunen utreder möjligheten att låta kommunanställda erbjudas hälsoundersökning.

  Vidare föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar avslå motionens andra och tredje attsats.

 17. Reviderat förslag till riktlinjer för föreningsstöd

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar anta förslaget till nya riktlinjer för föreningsstöd med ändringen att anhörigföreningar och föreningar för personer med funktionsvariation inte omfattas av den föreslagna regeln att medlem som är stödberättigad måste bo i Lerums kommun.

  Vidare beslutar kommunfullmäktige om följande redaktionella ändringar i riktlinjerna:

  • Under avsnitt 2 krav och förutsättningar ändras punkt sju till
   Föreningsstödet enligt dessa riktlinjer utgår inte till ideell förening som för sin verksamhet erhåller bidrag eller stöd av skattemedel från annan sektor inom Lerums kommun.

  • Under avsnitt 3.5 om Stödberättigad medlem ändras sista punkten till
   Medlem av tillfällig karaktär är inte stödberättigad. Exempel är besökare på utåtriktade arrangemang som innebär avgift (exempelvis entré-, kurs- eller anmälningsavgifter).

  Sammanfattning:

  En utvärdering av effekterna av riktlinjerna för föreningsbidrag november 2016 belyste flera förbättringsområden. Förvaltningen har därför gjort bedömningen att riktlinjer för föreningsbidrag ersätts med nya riktlinjer för föreningsstöd. Huvuddragen för de nya riktlinjerna kan läsas här nedan:

  • I förslaget ersätts det gamla medlemsbidraget med ett föreningsstöd för samverkansföreningar och övriga föreningar.
  • I riktlinjerna förtydligas det särskilda verksamhetsstödet och ger exempel på särskilda aktiviteter föreningar kan söka medel för.
  • Riktlinjerna innehåller även nya villkor som förhindrar att budgeten för lokalkostnadsstödet överskrids och att det framgår av riktlinjerna vad som är godkända hyreskostnader.
  • I riktlinjerna framgår att stödberättigad medlem ska bo i Lerums kommun. Föreningen ska även ha sin huvudsakliga verksamhet i Lerums kommun, såvida föreningen inte är en handikappförening i annan kommun.

  Ärendet har beretts av kommunstyrelsens stöd och omsorgsutskott och de föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta anta förslaget till nya riktlinjer för föreningsstöd med ändringen att anhörigföreningar och föreningar för personer med funktionsvariation inte omfattas av den föreslagna regeln att medlem som är stödberättigad måste bo i Lerums kommun.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-12-13

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar anta förslaget till nya riktlinjer för föreningsstöd med ändringen att anhörigföreningar och föreningar för personer med funktionsvariation inte omfattas av den föreslagna regeln att medlem som är stödberättigad måste bo i Lerums kommun.

  Vidare föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar om följande redaktionella ändringar i riktlinjerna:

  • Under avsnitt 2 krav och förutsättningar ändras punkt sju till
   Föreningsstödet enligt dessa riktlinjer utgår inte till ideell förening som för sin verksamhet erhåller bidrag eller stöd av skattemedel från annan sektor inom Lerums kommun.
  • Under avsnitt 3.5 om Stödberättigad medlem ändras sista punkten till
   Medlem av tillfällig karaktär är inte stödberättigad. Exempel är besökare på utåtriktade arrangemang som innebär avgift (exempelvis entré-, kurs- eller anmälningsavgifter).
  2017-11-15

  Stöd och omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar anta förslaget till nya riktlinjer för föreningsstöd med ändringen att anhörigföreningar och föreningar för personer med funktionsvariation inte omfattas av den föreslagna regeln att medlem som är stödberättigad måste bo i Lerums kommun.

  2017-05-31

  Kommunstyrelsen beslutar att återemittera ärendet till förvaltningen med följande motivering:

  Förvaltningen ska ha dialog med berörda föreningar och sedan återkomma med ett reviderat förslag som först ska beredas i stöd- och omsorgsutskottet.

 18. Försäljning av del av fastighet Hjällsnäs 36:1

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar om en försäljning till Aspenäs Villastad AB av del av Hjällsnäs 36:1 till ett pris om 29 200 000 kronor.

  Sammanfattning:

  Kommunen har som ambition att skapa bostäder för nyanlända enligt bosättningslagen. Del av fastigheten Hjällsnäs 36:1 är bebyggd med 20 bostäder som upphandlats av kommunen. För att underlätta bostädernas förvaltning och administration bör bostäderna ägas och förvaltas av Aspenäs Villastad AB. Förvaltningen föreslår nu att kommunen säljer objektet till AVAB för den summa det kostat att uppföra dem. Projektet har kostat 29 200 000 kronor.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-12-13

  Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta om en försäljning till Aspenäs Villastad AB av del av Hjällsnäs 36:1 till ett pris om 29 200 000 kronor.

  2017-11-08

  Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.

 19. Försäljning av del av fastighet Östad 12:52

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar om en försäljning till Aspenäs Villastad AB av del av fastighet Östad 12:52 till ett pris om 52 000 000 kronor.

  Sammanfattning:

  Kommunen har som ambition att skapa bostäder för nyanlända enligt bosättningslagen. Del av fastigheten Östad 12:52 bebyggs just nu av BoKlok med 30 bostäder som upphandlats av kommunen. För att underlätta bostädernas förvaltning och administration bör bostäderna ägas och förvaltas av Aspenäs Villastad AB. Förvaltningen föreslår nu att kommunen säljer objektet till AVAB för den summa det kostat att uppföra dem. Projektet har kostat 52 000 000 kronor.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-12-13

  Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta om en försäljning till Aspenäs Villastad AB av del av fastighet Östad 12:52 till ett pris om 52 000 000 kronor.

  2017-12-13

  Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta om en försäljning till Aspenäs Villastad AB av del av fastighet Östad 12:52 till ett pris om 52 000 000 kronor.

  2017-11-08

  Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.

 20. Rapportering av ej verkställda beslut SoL och LSS kvartal 3 2017

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar notera uppföljningen och lägga rapporten till handlingarna.

  Sammanfattning:

  Kommunen har en skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rapportera ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL) samt enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Skyldigheten att rapportera avser även ej verkställda domar. Rapporteringen ska ske en gång per kvartal.

  Myndighetsavdelningen, Sektor Stöd och omsorg, har för kvartal 3 rapporterat totalt 56 gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader till IVO. Bland dessa finns 13 avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre månader. 34 ärenden har tidigare rapporterats och 22 är nya ärenden. Åtta beslut har verkställts eller avslutats under kvartalet. Besluten avser 24 flickor/kvinnor och 30 pojkar/män*.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-11-23

  Kommunfullmäktige beslutar notera uppföljningen och lägga rapporten till handlingarna.

  2017-11-22

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar notera uppföljningen och lägga rapporten till handlingarna.

  Vidare beslutar kommunstyrelsen att översända rapporten till revisorerna.

  2017-10-18

  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera uppföljningen och lägga rapporten till handlingarna.

  Vidare beslutar kommunstyrelsen att översända rapporten till revisorerna.

  2017-09-21

  Kommunfullmäktige beslutar att notera uppföljningen och lägga rapporten till handlingarna.

  2017-05-31

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar notera uppföljningen och lägga rapporten till handlingarna.

  Vidare beslutar kommunstyrelsen att översända rapporten till revisorerna.