Kallelser, handlingar och protokoll

I kalendern längre ner på sidan finns kallelser, beslutsunderlag (handlingar) och mötesprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna.

Hittar du inte det du söker, kontakta kommunens diarium via e-post lerums.kommun@lerum.se eller medborgarkontoret KomIn på telefon 0302-52 10 00.

I kommunen finns tre myndighetsnämnder; individnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt överförmyndarnämnden. Eftersom de flesta ärendena hos dessa nämnder rör enskilda personer, är sammanträdena inte öppna för allmänheten och protokollen läggs inte ut på webbsidan. Aktuell kallelse för miljö- och byggnadsnämnden samt protokoll från revisionen finns i menyn till vänster på sidan.

Lyssna på debatten i fullmäktige

Några dagar efter kommunfullmäktiges sammanträden kan du lyssna på debatten här på lerum.se >>

Får hela kalendern inte plats på skärmen?

Använder du en surfplatta eller en smartphone och inte ser hela kalendervyn?
Då kan du flytta kalendervyn genom att hålla ditt finger i kalendern och dra den i sidled.
Om du har problem med att ladda ner protokollen, använd Internet explorer istället för Chrome.

Tekniskt problem med protokoll 2016-10-05 och 2016-11-09

På grund av ett tekniskt problem visas inte protokollet från kommunstyrelsen 2016-10-05 i tabellen. Du hittar istället det protokollet via den här länken (pdf-fil, öppnas i nytt fönster i webbläsaren)
2016-11-09 visas inte alla beslut och sammanfattningar under kalendariumtabellen. För att få rätt information se protokollet som går att ladda ned i PDF längre ned på sidan. 

 

Kalendarium

Förklaring

Tabellen visar vilka nämnder och styrelser som har sammanträden och vilka datum sammanträdena hålls. Klickar man på datumet hittar man kallelser, handlingar till ärendena och när mötet är avslutat finns även protokollet där

Instanser Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Kommunstyrelsen
 • 7

 • 21

 • 11

 • 25

 • 16

 • 30

 • 13

-

 • 22

 • 5

 • 19

 • 3

 • 17

 • 7

 • 21

 • 12

Kommunstyrelsens arbetsutskott
 • 28

-

 • 9

 • 23

-

-

-

 • 26

 • 10

 • 24

 • 14

 • 28

-

Kommunfullmäktige
 • 22

 • 26

 • 24

 • 14

-

-

 • 13

 • 25

 • 29

 • 18

Beredningen för infrastruktur och boende

-

 • 27

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Beredningen för klimat, miljö och naturvård

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Beredningen för kultur, fritid och folkhälsa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre
 • 11

 • 6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv
 • 20

 • 24

 • 22

 • 12

-

-

-

-

-

-

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
 • 28

 • 28

 • 18

 • 23

-

-

 • 29

 • 26

 • 24

 • 28

-

Kommunstyrelsens lärandeutskott
 • 28

 • 28

 • 18

 • 23

-

-

 • 29

 • 26

 • 24

 • 28

-

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott
 • 28

 • 28

 • 18

 • 23

-

-

 • 29

 • 26

 • 24

 • 28

-

Valt möte

Datum

- Genomförda möten

Datum

- Planerade möten

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott, 2018-01-31 - Beslut

 1. Dialog: Lex Sarah och Lex Maria

 2. Särskild verksamhetsuppföljning: Förebyggande och hälsosjukvård 2017

 3. Särskild verksamhetsuppföljning: Äldreomsorg 2017

 4. Särskild verksamhetsuppföljning: Myndighet 2017

 5. Särskild verksamhetsuppföljning: Funktionsstöd 2017

 6. Särskild verksamhetsuppföljning: Utförare individ och familjeomsorg 2017

 7. Sektorberättelse 2017 och sektorplan 2018 för Sektor stöd och omsorg

  Beslut:

  Stöd och omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:

  • Att notera informationen rörande verksamhetsuppföljning av Sektor stöd och omsorg genom sektorberättelse 2017 och sektorplan 2018.
  • Att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en äldreomsorgsstrategi.
  • Att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en funktionshindersstrategi.
  • Att ge förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningar att starta en intraprenad för kommunens SÄBO verksamhet och återkomma med svar under våren 2018.

  Sammanfattning:

  Sektor stöd och omsorg redovisar årets verksamhet genom sektorberättelse 2017. Sektorn redovisar också plan för arbetet framåt genom sektorplan 2018.

  Sektorberättelsen 2017 är en sammanfattning av stöd och omsorgs verksamheters årsberättelser. Denna innehåller både målredovisning av politiska, sektorsspecifika och verksamhetsegna mål samt strategiska frågor.

  Sektorplanen är en direkt nedbrytning av kommunens verksamhetsplan med tillägg för styrning av Sektor stöd och omsorg genom egna mål och strategiska frågor för 2018. Sektorplanen visar hur ansvaret för respektive mål fördelas samt hur angreppssätt och strategier ser ut för de politiska målen.

  Handlingar:

 8. Dialog: Ekonomisk uppföljning av sektor stöd och omsorg