Kallelser, handlingar och protokoll

I kalendern längre ner på sidan finns kallelser, beslutsunderlag (handlingar) och mötesprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna.

Hittar du inte det du söker, kontakta kommunens diarium via e-post lerums.kommun@lerum.se eller medborgarkontoret KomIn på telefon 0302-52 10 00.

I kommunen finns tre myndighetsnämnder; individnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt överförmyndarnämnden. Eftersom de flesta ärendena hos dessa nämnder rör enskilda personer, är sammanträdena inte öppna för allmänheten och protokollen läggs inte ut på webbsidan. Aktuell kallelse för miljö- och byggnadsnämnden samt protokoll från revisionen finns i menyn till vänster på sidan.

Lyssna på debatten i fullmäktige

Några dagar efter kommunfullmäktiges sammanträden kan du lyssna på debatten här på lerum.se >>

Får hela kalendern inte plats på skärmen?

Använder du en surfplatta eller en smartphone och inte ser hela kalendervyn?
Då kan du flytta kalendervyn genom att hålla ditt finger i kalendern och dra den i sidled.
Om du har problem med att ladda ner protokollen, använd Internet explorer istället för Chrome.

Tekniskt problem med protokoll 2016-10-05 och 2016-11-09

På grund av ett tekniskt problem visas inte protokollet från kommunstyrelsen 2016-10-05 i tabellen. Du hittar istället det protokollet via den här länken (pdf-fil, öppnas i nytt fönster i webbläsaren)
2016-11-09 visas inte alla beslut och sammanfattningar under kalendariumtabellen. För att få rätt information se protokollet som går att ladda ned i PDF längre ned på sidan. 

 

Kalendarium

Förklaring

Tabellen visar vilka nämnder och styrelser som har sammanträden och vilka datum sammanträdena hålls. Klickar man på datumet hittar man kallelser, handlingar till ärendena och när mötet är avslutat finns även protokollet där

Instanser Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Kommunstyrelsen
 • 11

 • 25

 • 16

 • 30

 • 13

-

 • 22

 • 5

 • 19

 • 3

 • 17

 • 7

 • 21

 • 12

Kommunstyrelsens arbetsutskott
 • 28

-

 • 9

 • 23

-

-

-

 • 26

 • 10

 • 24

 • 14

 • 28

-

Kommunfullmäktige
 • 22

 • 26

 • 24

 • 14

-

-

 • 13

 • 25

 • 29

 • 18

Beredningen för infrastruktur och boende

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Beredningen för klimat, miljö och naturvård

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Beredningen för kultur, fritid och folkhälsa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre
 • 11

 • 6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv
 • 20

 • 24

 • 22

 • 12

-

-

-

-

-

-

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
 • 28

 • 28

 • 18

 • 23

-

-

 • 29

 • 26

 • 24

 • 28

-

Kommunstyrelsens lärandeutskott
 • 28

 • 18

 • 23

-

-

 • 29

 • 26

 • 24

 • 28

-

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott
 • 28

 • 28

 • 18

 • 23

-

-

 • 29

 • 26

 • 24

 • 28

-

Valt möte

Datum

- Genomförda möten

Datum

- Planerade möten

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-02-14 - Beslut

 1. Utgående eller tillkommande ärenden

 2. Individnämnden besöker arbetsutskottet

  Beslut:

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen.

 3. Budget 2019 med plan 2020-2021

  Beslut:

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2018-01-31

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen.

 4. Utbyggnad av bredbandsstamnät

  Beslut:

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med förslaget om en total utbyggnad av fibernätet.

  Sammanfattning:

  I Lerums kommuns bredbandsstrategi är målsättningen att år 2020 ska 90 % av alla hushåll och företag ha möjlighet att ansluta sig till bredband med en hastighet om minst 100Mbit/s.
  I PTS (Post- & Telestyrelsen) senaste mätning (2016) har 57 % den möjligheten.

  I styrgruppen för bredbandsutbyggnad har Telia presenterat ett upplägg som bygger på att kommunen bygger ut ett stamnät för fiberdragning. Telia bygger ett anslutningsnät och erbjuder möjligheten att ansluta kommunens samtliga invånare och företag till bredband. Priset för varje anslutande fastighetsägare kommer att följa det pris som gäller för kommersiell utbyggnad. (~21000)

  Nätet kommer byggas som ett öppet nät där övriga operatörer på marknaden har rätt att nyttja kanalisationen på likvärdiga villkor.
   

  Handlingar:

 5. Utbyggnad av Knappekullaskolan

  Beslut:

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen.

  Handlingar:

 6. Lerums kommuns värdegrund för ledarskapet

  Beslut:

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2018-01-31
  2018-01-10
 7. Upphandling av löneadministration

  Beslut:

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet och återuppta det för beslut på bokslutsberedningen 20-12 februari.

  Handlingar: