Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning när det gäller byggnadsfrågor samt miljö- och hälsoskydd. Det är Miljö- och byggnadsnämnden som beslutar om bygglov i kommunen.

Nämnden består av sju ledamöter och fem ersättare.

Miljö- och byggnadsnämndens uppdrag

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning när det gäller byggnadsfrågor samt miljö- och hälsoskydd.

Det innebär att nämnden fattar myndighetsbeslut utifrån bland annat Plan- och bygglagen, Miljöbalken, Livsmedelslagen och Tobakslagen (miljö och lokaler). Nämnden ansvarar också för myndighetsutövning i vissa trafikfrågor.

Handlingar och protokoll

Eftersom de flesta ärendena hos miljö- och byggnadsnämnden rör enskilda personer, är sammanträdena inte öppna för allmänheten och protokollen läggs inte ut på webbsidan (enligt Personuppgiftslagen, PuL). Den som är intresserad av protokoll från miljö- och byggnadsnämnden kan kontakta Lerums kommun via e-post eller telefon 0302-52 10 00.

Sammanträdesdagar 2017

Sammanträdena börjar klockan 14.00

2017-01-24
2017-02-21
2017-03-21
2017-04-25
2017-05-23
2017-06-27
2017-08-29
2017-09-19
2017-10-24
2017-11-21
2017-12-12

Sammanträdesdagar 2016

Sammanträdena börjar klockan 14.00.

2016-01-26
2016-02-23
2016-03-15
2016-04-19
2016-05-24
2016-06-28
2016-08-30
2016-09-20
2016-10-25
2016-11-22
2016-12-13

Sammanträdesdagar 2015

Sammanträdena börjar klockan 14.00.

2015-01-20
2015-02-24
2015-03-24
2015-04-14
2015-05-19
2015-06-23
2015-08-18
2015-09-22
2015-10-20
2015-11-17
2015-12-15