Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning när det gäller byggnadsfrågor samt miljö- och hälsoskydd. Det är miljö- och byggnadsnämnden som beslutar om bygglov i kommunen. Nämnden består av sju ledamöter och fem ersättare.

Miljö- och byggnadsnämndens uppdrag

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning när det gäller byggnadsfrågor samt miljö- och hälsoskydd.

Det innebär att nämnden fattar myndighetsbeslut utifrån bland annat Plan- och bygglagen, Miljöbalken, Livsmedelslagen och Tobakslagen (miljö och lokaler). Nämnden ansvarar också för myndighetsutövning i vissa trafikfrågor.

Klicka här för att se vilka politiker som sitter i nämnden. 

Handlingar och protokoll

Eftersom de flesta ärendena hos miljö- och byggnadsnämnden rör enskilda personer, är sammanträdena inte öppna för allmänheten och protokollen läggs inte ut på webbsidan (enligt Personuppgiftslagen, PuL). Den som är intresserad av protokoll från miljö- och byggnadsnämnden kan kontakta Lerums kommun via e-post eller telefon 0302-52 10 00.

Sammanträdesdagar 2018

För att se föredragningslistor, klicka på det aktuella datumet under Ladda hem längre ned på sidan. Observera att från och med maj 2018 kommer kommunen inte längre att publicera föredragningslistan här på webben på grund av den nya dataskyddsförordningen GDPR. Den kommer istället att vara tillgänglig i pappersform på kundcenter KomIn, i kommunhuset vid Bagges torg. 
Tisdag 23 jan. kl. 14:00
Tisdag 20 feb. kl. 14:00
Tisdag 20 mars kl. 14:00
Tisdag 24 april kl. 14:00
Tisdag 22 maj kl. 14:00
Tisdag 26 juni kl. 14:00
Tisdag 24 juli OBS! Reservdatum
Tisdag 28 aug. kl. 14:00
Tisdag 18 sept. kl. 14:00
Tisdag 23 okt. kl. 14:00
Tisdag 20 nov. kl. 14:00
Tisdag 11 dec. kl. 14:00