Kartor och geografisk information

Vi har en helt ny teknisk lösning för våra webbkartor på lerum.se. Det innebär att vi anpassar kartans funktioner efter de önskemål du som besökare väljer.

Lerumskartan

Detta är en enkel karta med de mest grundläggande funktionerna som innehåller möjligheter att se kommunens skolor, vandringsleder, återvinningsstationer med mera. Du kan också byta bakgrundskarta och se kommunens eget flygfoto. Lerumskartan hittar du i menyn till vänster eller genom att klicka här.

Lerumskartan+

I Lerumskartan+ kan du växla mellan flera kartor med olika teman. I nuläget finns fem kartor tillgängliga: buller, naturvårdsplan, informationskarta, ridvägar och gällande detaljplaner. Mer information om hur du använder Lerumskartan+ hittar du i menyn till vänster eller genom att klicka här.

Klicka här om du vill köpa kartor för till exempel bygglovsansökan eller beställa mättjänster.