Beställning av nybyggnadskarta

För att beställa en nybyggnadskarta, fyll i formuläret och klicka på skicka.

Leverans av beställt material kommer cirka fyra till sex veckor efter att beställningen skickats in. Under sommaren har vi något förlängda leveranstider. Debitering sker enligt fastställd taxa. Frågor besvaras av Hans Wiberg 0302-52 14 47.

Beställning av nybyggnadskarta


Typ av byggnad 
Pågående lantmäteriförrättning

Fakturamottagare