Lerumskartan+

I Lerumskartan+ presenteras omfattande kartinformation och du får som användare större möjlighet att själv styra innehållet i kartan.

 

Klicka här för att komma till Lerumskartan+.

Lerumskartan+ öppnas i ett nytt fönster och kartans storlek anpassar sig till den aktuella skärmstorleken.

Välj tema

Man kan växla mellan kartor med olika teman. För närvarande finns det fem kartor:

 • Bullerkartan som redovisar bullernivåer från väg, järnväg, med mera för stora delar av kommunen.
 • Naturvårdprogrammet som visar områden med höga natur- och friluftsvärden i kommunen, med tillhörande information om respektive område.
 • Ridvägskartan som redovisar ridvägar som ingår i en kommunal satsning på säkra ridvägar i Lerums kommun.
 • Infokartan som innehåller information om kommunala verksamheter som exempelvis skolor, äldreboenden, återvinningsstationer, mm.
 • Gällande planer. Kartan redovisar utbredningen för alla gällande detalj-, byggnads- och stadsplaner.

Tips på vägen

Några tips om hur du använder Lerumskartan+:

 • Du väljer vilken karta som ska visas i menyn "Kartor" längst upp till vänster i kartfönstret.
 • I fönstret till vänster om kartan kan du tända och släcka skikt i kartan. Tänk på att skikten du tänder kan täcka varandra. Ta därför för vana att bara tända upp de skikt du för tillfället vill se.
 • Håll markören stilla över en yta i kartan så dyker det upp en ruta som visar egenskaper för objektet.
 • Om du klickar på plus-tecknet vid ett skiktnamn öppnas i många fall en teckenförklaring för de olika färgerna i kartan.
 • Om du klickar på "Om kartorna" öppnas en sida med länkar till mer information om innehållet i kartorna.
 • Precis som i den vanliga Lerumskartan kan man mäta avstånd, skriva ut, söka adress, välja flygfoto som bakgrund, mäta avstånd, med mera.