Kommunens organisation

Här kan du få information om hur den kommunala demokratin fungerar, vilka politiker som bestämmer i Lerums kommun och hur du själv kan påverka och bidra.

Du kan också läsa om hur den kommunala administrationen är uppbyggd och arbetar och vad exempelvis en beredning egentligen är.

Adress och andra viktiga uppgifter:

Lerums kommun har organisationsnummer 212000-1447
Postadressen är 443 80 Lerum.
Kommunhuset ligger på Bagges Torg i centrala Lerum.
Telefon till kundcenter KomIn: 0302-52 10 00.
Telefax: 0302- 52 11 18.

Fakturaadress

Lerums kommun, Box 225, 443 25 Lerum.
OBS för att vi ska kunna betala fakturan så snabbt som möjligt måste den innehålla beställar-ID och referens.

Postgiro och bankgiro

Lerums kommun har:
Plusgiro: 3 31 43-9
Bankgiro: 547-6239