Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Bolag och förbund

Lerums kommun äger delar av Förbo, Gryaab, Renova och är ensam ägare av Lerum Energi, det allmännyttiga bostadsbolaget AVAB och Hedehem. Lerums kommun är medlem i Räddningstjänsten Storgöteborg och Göteborgsregionens kommunalförbund.

Här följer en kort beskrivning av respektive bolag och förbund. Du kan läsa mer om dem i länklistan längst ner på sidan.

Lerum Energi

Lerum Energi AB är ett lokalt energibolag med eldistribution till cirka 18 000 kunder. Företaget sköter i princip eldistributionen för hela Lerums kommun, förutom Sjöviksområdet. Lerum Energi ägs till 100 procent av Lerums kommun.

  • Lerum Energi har uppdrag av Lerums kommun att sköta drift och service av den offentliga belysningen inom kommunen.
  • Lerum Energi och Lerum Fjärrvärme har avtal att sköta elnäts- och fjärrvärmeverksamheten för Partilles räkning.

Kommunens representanter i styrelsen 2019-2022:

Anna-Lena Holberg (M), ordförande
Klara Martinsson (S), vice ordförande
Lars-Gunnar Gonnardson (C), ledamot
Peter Norling (L), ledamot
Ingmar Rahm (V), ledamot
Per-Anders Tornås (S), ersättare
Marie Jungtell Åström (M), ersättare
Lars Åkesson (MP), ersättare 
Pia Jäderklint (S), ersättare

Lerum Fjärrvärme

Lerum Fjärrvärme AB är ett dotterbolag till Lerum Energi AB. Det ägs till 100 procent av Lerum Energi AB. Lerum Fjärrvärme bedriver elproduktion och erbjuder fjärrvärme till privatpersoner och företag i Lerum, Gråbo, Stenkullen och Floda och driver tre vattenkraftverk i Säveån.

Kommunens representanter i styrelsen 2019-2022:

Anna-Lena Holberg (M), ordförande
Klara Martinsson (S), vice ordöfrande
Lars-Gunnar Gonnardsson (C), ledamot
Peter Norling (L), ledamot
Ingmar Rahm (V), ledamot

Hedehem

Lerums kommun är ensam ägare till kommanditbolaget Hedehem. Bolaget äger sju fastigheter för särskilt boende och en förskola och förvaltas av Lerums kommun.

Förbo

Förbo är ett allmännyttigt bostadsföretag med verksamhet inom ägarkommunerna Härryda, Kungälv, Lerum och Mölndal. Kommunens ägarandel är 21 procent. Lerums kommuns allmännyttiga bostadsbolag AVABs fastighetsbestånd övertogs av Förbo år 2019. 

Gryaab

Gryaab ansvarar för rening av avloppsvattnet i Göteborgsregionen och ägs gemensamt av Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille. Kommunens ägarandel är 4,8 procent.

Renova

Renova erbjuder tjänster inom återvinnings- och avfallsområdet och ägs av kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö. Kommunens ägarandel är 1,3 procent.

Kommuninvest

Kommuninvest är ett kreditmarknadsbolag som ägs av svenska kommuner och landsting som är medlemmar i bolaget. Bolaget arbetar för att ge sina medlemmar utlåning och rådgivning.

Räddningstjänsten Storgöteborg

Räddningstjänsten Storgöteborg har som uppdrag att ansvara för förebyggande brandskydd och räddningstjänst i de sex medlemskommunerna: Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum. Verksamheten bedrivs i ett kommunalförbund som leds av ett politiskt valt förbundsfullmäktige som i sin tur utser en förbundsstyrelse.

Kommunens representanter i förbundsfullmäktige 2019-2022:

Alexander Abenius (M), ersättare
Lennart Wassenius (C), ersättare
Lill Jansson (L), ersättare
Renée Bengtsson (S), ersättare
Olle Adolfsson (S), ersättare

Göteborgsregionens kommunalförbund

Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner 918 000 invånare. GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen. Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt. Verksamheten bedrivs i ett kommunalförbund som leds av ett politiskt valt förbundsfullmäktige som i sin tur utser en förbundsstyrelse.

Lerum Elhandel AB

Bolaget bedriver elhandel genom inköp och försäljning av energi. Lerum Elhandel AB ägs till 100 procent av Lerum Energi AB.

AB Aspenäs Villastad

Bolaget är ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag som är helägt av Lerums kommun. Bolaget utvecklade och förvaltade tidigare hyresbostäder, men fastighetsbeståndet såldes hösten 2019, dels till Förbo AB dels till kommunen, och bolaget har därefter inte bedrivit någon verksamhet utan är vilande.