Vad gör en förvaltning?

Förvaltningen utför den verksamhet som den politiska nämnden beslutar om. Förvaltningen är indelad i sektorer. Där finns personal anställd som sköter de dagliga frågorna i till exempel skolan, äldreomsorgen eller på biblioteket.

Nederst under rubriken Ladda hem hittar du en skiss över kommunens organisation i pdf-format.

Hur styr man en organisation med 2500 anställda spridda på fler än 100 arbetsplatser och med knappt 40 000 kunder mellan 0 och 100 år? Lerum har sedan några år en modell för styrning och uppföljning kallad "Så styr vi Lerum".

Ladda hem och läs "Så styr vi Lerum" nederst (filen är en pdf och öppnas i ett nytt fönster).

Kommundirektör

Kommundirektören har ett samordningsansvar för kommunens förvaltningsorganisation. Lerums kommundirektör heter Håkan Pettersson, telefon 0302-52 12 28.

Medarbetare i Lerums kommun

Vill du komma i kontakt med någon anställd i Lerums kommun? Du kan skicka e-post enligt principen: fornamn.efternamn@lerum.se
Du kan givetvis också ringa vårt kundcenter på telefon 0302-52 10 00.

Under respektive sektors namn, i menyn till vänster, hittar du namn och kontaktuppgifter till nyckelpersoner inom kommunen.