Ekonomi

Verksamhetsområde ekonomi samordnar och utvecklar kommunens budgetering, bokslut, redovisning, fakturahantering och finansiering.

Kontaktpersoner