Administrativa enheten

Enheten ansvarar för dokument- och ärendehantering, sekreterarstöd åt kommunstyrelsen, dess utskott och kommunfullmäktige, för arkiv, kommunjuridiskt stöd, administrativt stöd och överförmyndarverksamhet.

Vi samordnar även det kommunövergripande arbetet med intern styrning och kontroll.

Enhetschef Marcus Starcke, 0302-52 15 97

Kommunsekreterare

Gunnar Andermo,  0302-52 19 50
Sekreterare för kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott, revisionen, valnämnden och beredningen för arvoden.  

Emma Davidsson, 0302-52 11 08
Sekreterare för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Kommunledningssekreterare

Eva Glädt, 0302-52 11 11
Sekreterare för kommunstyrelsens arbetsutskott och administrativt stöd till kommunalråd och oppositionsråd. 

Systemförvaltare

Kajsa Hellman, 0302-52 11 07                                                                                         Sekreterare för kommunstyrelsens Lärandeutskott

Registrator

Linda Axelsson, 0302-52 14 42 
Patrik Mentzer, 0302-52 11 01

Kommunarkivarie

Magnus Engvall, 0302-52 11 16

Kommunarkivet e-post: kommunarkivet@lerum.se
Klicka här för att får mer information om kommunens arkiv.

Kommjurist

Lena Jerndal, 0302-52 11 09

Överförmyndarens sekretariat

Linda Silander, 0302-52 11 24
Jeanette Nilsson, 0302-52 11 30
Madeleine Larsson, 0302-52 10 27
Tobias Björk