Administrativa enheten

Enhetens uppdrag är sekreterarskap, ärendehantering och beredning av ärenden till kommunstyrelse och kommunfullmäktige samt myndighetsnämnderna.

Vi hanterar även juridiska frågor, centralarkiv och är kansli för valnämnden. Till enheten hör också överförmyndarverksamheten.

Enhetschef Marcus Starcke, 0302-52 15 97

Kommunsekreterare

Gunnar Andermo,  0302-52 19 50
Sekreterare för kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott, revisionen, valnämnden och beredningen för arvoden.  

Emma Davidsson, 0302-52 11 08
Sekreterare för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Kommunledningssekreterare

Eva Glädt, 0302-52 11 11
Sekreterare för kommunstyrelsens arbetsutskott och administrativt stöd till kommunalråd och oppositionsråd. 

Systemförvaltare

Kajsa Hellman, 0302-52 11 07                                                                                                     Sekreterare för kommunstyrelsens Lärandeutskott

Registrator

Linda Axelsson, 0302-52 14 42 
Jim Essberg, 0302-52 11 01

Kommunarkivarie

Magnus Engvall, 0302-52 11 16

Kommunarkivet e-post: kommunarkivet@lerum.se
Klicka här för att får mer information om kommunens arkiv.

Överförmyndarens sekretariat

Linda Silander, 0302-52 11 24
Jeanette Nilsson, 0302-52 11 30
Madeleine Larsson, 0302-52 10 27
Tobias Björk