Ekonomi

Verksamhetsområde ekonomi samordnar och utvecklar kommunens budgetering, redovisning, fakturahantering, bokslut, finansiering samt pensions- och lönefrågor för kommunens personal.

Kontaktpersoner

Ekonomichef Camilla Öhman 0302-52 11 54

Ekonomienhet

Enhetschef Peyman Emami 0302-52 10 32
Kundfakturor och krav Lena Ringström 0302-52 19 04
Leverantörsfakturor Eva Peterkova 0302-52 13 92
Kassan 0302-52 12 21