Ekonomienheten

Ekonomienhetens uppdrag är att på en övergripande nivå samordna och utveckla kommunens budgetering, redovisning, fakturahantering, bokslut, finansiering, pensions- och lönefrågor för kommunens personal.

Kontaktpersoner på ekonomienheten:

Enhetschef Camilla Öhman 0302-52 11 54
Kundfakturor och krav Lena Ringström 0302-52 19 04
Leverantörsfakturor Eva Peterkova 0302-52 13 92
Kassan 0302-52 12 21