Informationsenheten

Informationsenheten arbetar med stöd och råd i informationsfrågor för kommunens olika verksamheter.

Presskontakter, frågor från allmänheten, profilfrågor och marknadsföring ligger också under enhetens uppdrag.

Informationsenheten består av: