Utvecklingsenheten

Utvecklingsenhetens uppdrag är att stödja förvaltning och politik att ur ett kvalitets-, kund- och hållbarhetsperspektiv utveckla kommunens kärnverksamheter.

T.f. enhetschef Anders Lindgren

 

Verksamhetsutvecklare:

 

Karin Adamsson
Ledning/styrning, kvalitet, innovation

Andreas Benkel
Omvärldsanalys och internationalisering

Lisa Bomble
Demokrati och inflytande, invånardialog

Jonas Edin
Ekologisk hållbarhet

Viktoria Esko
Demokrati och inflytande, invånardialog, medskapande

Karin Gertzén
Social hållbarhet och folkhälsa

Katarina Gustafsson
Ledning och kvalitet, digitalisering

Emma Jessen-Krut
Digitalisering och medskapande

Lennart Karlsson
Demokrati och inflytande, Kommunfullmäktiges beredningar

Gunnel Lorentzon
Politisk organisation, ÖP-revidering

Agnes Nurbo
Social hållbarhet, jämställdhet och jämlikhet

Jenny Lopes (Föräldraledig)