Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Sektor lärande

Sektor lärande arbetar med följande verksamheter inom kommunstyrelsens ansvarsområde:

Du hittar information om Sektor lärandes verksamheter under flikarna Utbildning och barnomsorg och Uppleva och göra högst upp på sidan.

Barnomsorg

För barn 1-5 år finns verksamhet i förskola eller familjedaghem.

Skolbarnsomsorg i form av fritidshem anordnar verksamhet före efter skoltid för barn i åldern 6-12 år.

Förlängd skolbarnsomsorg, FSO, finns för elever över 12 år som har rätt till stöd enligt lagen om stöd och service till funktionshindrade, LSS.

Bibliotek

Bibliotek finns i Lerum, Floda, Gråbo, Sjövik och Tollered.

Fritid och idrott

Fritidsgårdarna har verksamhet för ungdomar från 13 års ålder.

Grundskola

Utbildning från skolår 1-9, samt förskoleklass som är en frivillig och skolförberedande verksamhet för sexåringar.

Gymnasieskola

Gymnasieskolan förbereder för studier på högskola och universitet eller för yrkesliv direkt efter gymnasiet. Vid Lerums gymnasium finns även ett seglargymnasium.

Kultur

Tillsammans med kulturföreningar, studieförbund, kulturskolan och biblioteket, erbjuder kultur i Lerum ett brett utbud av aktiviteter. Kommunen har även en egen teater, Dergårdsteatern.

Kulturskola

Musik-, drama-, dans- och konstundervisning för i första hand grundskole- och gymnasieelever. Dessutom finns kulturverksamhet inom för- och grundskolan.

Särskola

Särskolan är en egen skolform med egna kursplaner och betygskriterier och finns inom både grundskolan och gymnasiet. Barn och ungdomar som har en utvecklingsstörning eller har fått ett betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder på grund av hjärnskada har rätt att gå i särskolan.

Inom vuxenutbildningen erbjuds kurser via särvux.

Vuxenutbildning

Utbildning för studerande som har avslutat gymnasieskolan eller är över 20 år.