Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Personalenheten

Personalenheten ansvarar för kommunens övergripande personalfrågor. Det innebär bland annat att arbeta strategiskt med kompetensutveckling, ledarutveckling, lönebildning, jämställdhet och mångfald samt hälsofrämjande insatser. Men också att vara till hjälp i mer vardagliga frågor som rör arbetsgivarrollen.

HR-chef Malena Steingruber, 0302-52 12 43.