Personalenheten

Personalenheten ansvarar för kommunens övergripande personalfrågor. Det innebär bland annat att arbeta strategiskt med kompetensutveckling, ledarutveckling, lönebildning, jämställdhet och mångfald samt hälsofrämjande insatser. Men också att vara till hjälp i mer vardagliga frågor som rör arbetsgivarrollen.

HR-chef Malena Steingruber, 0302-52 12 43.