Medarbetare på bygglovsenheten

Bygglovsenheten har öppet hus måndagar kl 16-18.
Här kan du träffa en handläggare under 10-15 minuter för att få svar på enklare frågor och ärenden. Ingen tidsbokning krävs.
Ta med dig fastighetsbeteckning och ritningar eller skiss på det frågan gäller.

Bygglovsenheten

Verksamhetschef Per-Ola Johannesson, telefon 0302-52 14 60

 

Team rådgivning

Bygglovschef Lerny Hermansson, telefon 0302-52 11 80
Bygglovsarkitekt Stig Aronsson, telefon 0302-52 11 44
Byggnadsinspektör Stig Liv telefon 0302-52 11 62
Energi- och klimatrådgivare Peter Rosengren, telefon 0302-52 12 23

 

Team Energi och Kultur

Bygglovshandläggare Marianne Sörgard, telefon 0302-52 12 40
Bygglovsadministratör Ann Lysfjord, telefon 0302- 52 16 45

 

Team Företag

Byggnadsinspektör Carina Engverth, telefon 0302-52 12 44
Bygglovsadministratör Elin Sjöström, telefon 0302- 52 12 27
Bygglovshandläggare Julia Storme, telefon 0302-52 11 83 

Team Kommunala verksamheter

Bygglovsarkitekt Lena Bryngelsson telefon 0302-52 11 47
Byggnadsinspektör Jan Josefsson, telefon 0302-52 11 39
Bygglovsadministratör Ottie Holmberg telefon 0302-52 11 89