Medarbetare på kommunens verksamhetslokaler

Kommunens verksamhetslokaler

Verksamhetsområdet Kommunens verksamhetslokaler har idag 17 personer anställda som arbetar med drift, förvaltning och planerat underhåll av kommunala verksamhetslokaler samt lokalresursplanering.

Verksamhetschef/Fastighetschef Leif Nygård, telefon 0302- 52 20 98

Enhetsschef drift och förvaltning Cristoffer Hjert, telefon 0302-52 20 30

Fastighetsingenjör Jan Sanding, telefon 0302-52 12 08

Hyresförvaltare Viktoria Sand telefon 0302-52 20 82

Förvaltnings-/hyresadministratör Karin Karlsen telefon 0302-52 11 29

Drifttekniker Namko Alic, telefon 0302-52 12 01

Områdesförvaltare Reino Bergman, telefon 0302-52 12 06

Områdesförvaltare Hans Carlsson, telefon 0302-52 12 12

Brandskyddssamordnare telefon 0302-52 12 11

Områdesförvaltare Camilla Pettersson, telefon 0302-52 12 83

Låstekniker Harry Selberg, telefon 0708-25 19 19

Underhållsingenjör Magnus Jönsson telefon 0302-52 11 75 

Energiingenjör Jenny Lindqvist  telefon 0302-52 20 43

Områdesförvaltare Anna-Carin Andersson telefon 0302-52 12 07

Systemförvaltare/utvecklare IT telefon 0302-52 20 30

Drifttekniker med samordningsansvar Peter Spalin telefon 0302-52 24 82

Drifttekniker Mikael Karlsson telefon 0302-52 12 65

Drifttekniker Roger Karlsson telefon 0302-52 12 24

Driftingenjör Thore Holm telefon 0302-52 10 47