Medarbetare på kommunens verksamhetslokaler

Kommunens verksamhetslokaler

Verksamhetsområdet Kommunens verksamhetslokaler har idag 18 personer anställda som arbetar med drift, förvaltning och planerat underhåll av kommunala verksamhetslokaler samt lokalresursplanering.

Verksamhetschef/Fastighetschef Leif Nygård, telefon 0302- 52 20 98

Enhetsschef drift och förvaltning Cristoffer Hjert, telefon 0302-52 20 30

Fastighetsingenjör Jan Sanding, telefon 0302-52 12 08

Underhållsingenjör Magnus Jönsson telefon 0302-52 11 75 

Hyresförvaltare Viktoria Sand telefon 0302-52 20 82

Förvaltnings-/hyresadministratör Karin Karlsen telefon 0302-52 11 29

Fastighets- och Energiingenjör Soran Esmail-Najad  telefon 0302-52 20 43

Säkerhetsingenjör Klaus Gustafsson telefon 0302-52 12 11

Systemförvaltare/utvecklare IT Bjarne Knudsen telefon 0302-52 11 90

Driftingenjör Peter Spalin telefon 0302-52 24 82

Områdesförvaltare Reino Bergman, telefon 0302-52 12 06

Områdesförvaltare Hans Carlsson, telefon 0302-52 12 12

Områdesförvaltare Camilla Pettersson, telefon 0302-52 12 83

Områdesförvaltare Anna-Carin Andersson telefon 0302-52 12 07

Låstekniker Harry Selberg, telefon 0708-25 19 19

Drifttekniker Namko Alic, telefon 0302-52 12 01

Drifttekniker Mikael Karlsson telefon 0302-52 12 65

Drifttekniker Roger Karlsson telefon 0302-52 12 24