Medarbetare på projektenheten

Sektor samhällsbyggnad

Sektorschef Annika Sjöberg, telefon 0302-52 12 20

Samhällsplanering

Verksamhetschef Ann-Christin Wellander, telefon 0302-52 11 38

Projektenheten

Lina Cavallin, projektchef, telefon 0302- 52 11 91
Anna Jägemalm, projektledare, telefon 0302-52 11 22
Emelie Hansson, projektledare, telefon 0302-52 12 53
Erik Seilinger, projektledare, (föräldraledig)
Magnus Elsilä, projektledare, telefon 0302 52 11 35
Mahmood Salih, projektledare, telefon 0302-52 11 87
Martin Carlsson, byggledare, telefon 0302-52 11 73
Mikaela Munos Eliasson, projektledare 0302-52 12 98
Peter Ringström, projektledare, telefon 0302-52 11 79
Rebecca Greek, trafikingenjör, telefon 0302-52 14 95
Robert Hamilton, trafikingenjör, telefon 0302-52 11 67
Maria Magnusson, projektsamordnare, telefon 0302-52 15 71
Anna-Karin Holmgren, projektledare, (föräldraledig)
Lisa Sakshaug, trafikingenjör, telefon 0302-52 10 21
Hanna Jonsson, projektledare, telefon 0302-52 10 13