Medarbetare på projektenheten

Sektor samhällsbyggnad

Sektorschef Annika Sjöberg, telefon 0302-52 12 20

Samhällsplanering

Verksamhetschef Cecilia Friberg, telefon 0302-52 12 22.

Projektenheten

Lina Cavallin, projektchef, telefon 0302- 52 11 91
Anna Jägemalm, projektledare
Emelie Hansson, projektledare
Magnus Elsilä, projektledare
Mahmood Salih, projektledare
Martin Carlsson, byggledare
Mikaela Munos Eliasson, projektledare
Peter Ringström, projektledare
Rebecca Greek, trafikingenjör
Robert Hamilton, trafikingenjör
Maria Magnusson, projektsamordnare
Anna-Karin Holmgren, projektledare, (föräldraledig)
Lisa Sakshaug, trafikingenjör
Hanna Jonsson, projektledare
Hamid Rezaie, projektledare
Khaled Al-Abdullah, trafikingenjör