Medarbetare på projektenheten

Sektor samhällsbyggnad

Annika Sjöberg, sektorschef, telefon 0302-52 12 20

Samhällsplanering

Cecilia Friberg, verksamhetschef telefon 0302-52 12 22.
Ann-Christin Wellander, strategisk planarkitekt

Projektenheten

Lina Cavallin, projektchef (föräldraledig)
Emelie Hansson, tf projektchef, telefon 0302-52 12 53

Anna Jägemalm, projektledare
Magnus Elsilä, projektledare
Mahmood Salih, projektledare
Maria Ackerberg, projektledare
Martin Carlsson, byggledare
Mikaela Munos Eliasson, projektledare (föräldraledig)
Paul Khoury, projekledare
Peter Ringström, projektledare
Rebecca Greek, trafikingenjör
Robert Hamilton, trafikingenjör
Maria Magnusson, projektsamordnare
Anna-Karin Holmgren, projektledare, (föräldraledig)
Lisa Sakshaug, trafikingenjör
Hanna Jonsson, projektledare
Hamid Rezaie, projektledare
Khaled Al-Abdullah, trafikingenjör