Medarbetare på miljöenheten

Miljöenheten

Miljöenheten informerar samt genomför kontroll och pröving för alla som vistas och verkar i Lerums kommun idag och i morgon så att en hälsosam och hållbar livsmiljö säkerställs.Vi är den myndighet i Lerums kommun som arbetar med områden inom:

Hälsoskydd - buller, inomhusmiljö och eget vatten
Miljöskydd - enskilt avlopp, strandskydd, värmepumpar och har tillsyn på verksamheter som påverkar vår miljö
Livsmedel - tillsyn av livsmedelsverksamheter och rådgivning i livsmedelsfrågor

De lagar som styr vårt arbete är bland annat miljöbalken och livsmedelslagen.

Samtliga miljöinspektörer kommer ni i kontakt med via miljöassisternas telefoner: 0302-52 14 64 och 0302-52 14 92 eller via miljöenhetens e-post låda miljoenheten@lerum.se.
Tänk på att all post, e-post som kommer till myndigheten blir en allmän handling och kan bli offentlig.

 

Verksamhetschef för miljö och bygglov
Per-Ola Johannesson, telefon 0302-52 14 60

Miljöchef
Anna Engström, telefon 0302- 52 14 65
Miljöassistenter
Marie Dahlström, telefon 0302- 52 14 92
Malin Ellegård, telefon 0302- 52 14 64
Miljöinspektörer
Rebecca Hallberg tjänstledig 
Liselotte Lindgren tjänstledig
Malin Heyman vikarie