Medarbetare på plan- och exploateringsenheten

Sektor samhällsbyggnad

Sektorschef Annika Sjöberg, telefon 0302-52 12 20

Samhällsplanering

Verksamhetschef Ann-Christin Wellander, telefon 0302-52 11 38

Plan- och exploateringsenheten

Johanna Ek Wahlqvist, tf plan- och exploateringschef, telefon 0302-52 12 15

Anna Eckerstig, mark- och exploateringsingenjör, telefon 0302- 52 17 77 
Anna Sofia Wannerskog, projektledare, telefon 0302-52 11 31
Elisabet Ejeborn, planarkitekt, telefon 0302-52 11 23
Helena Berntsson Rådlund, administratör, telefon 0302-52 15 10
Henrik Ohlson, planarkitekt, telefon 0302-52 11 48
Ingemar Larsson, mark- och exploateringsingenjör, telefon 0302-52 11 05
Joel Petersson Berge, planarkitekt, tjänstledig
Lars Palmeby, planarkitekt, telefon 0302-52 11 33 
Lisa Carlsson, mark- och exploateringsingenjör, telefon 0302- 52 17 57

Lisa Söderström, planarkitekt, telefon 0302-52 11 46
Louise Wollter, projektsamordnare, telefon 0302-52 11 32
Pernilla Siverbo, mark- och exploateringsingenjör, tjänstledig

Stina Gustafsson, planarkitekt, telefon 0302-52 15 74

Susanne Rosqvist, mark- och exploateringsingenjör telefon 0302- 52 14 44