Medarbetare på plan- och exploateringsenheten

Sektor samhällsbyggnad

Samhällsplanering

Verksamhetschef Ann-Christin Wellander, telefon 0302-52 11 38

Plan- och exploateringsenheten

Ann-Christin Wellander, tf plan- och exploateringschef, telefon 0302-52 11 38

Alvaro Floréz, projektledare, telefon 0302-52 14 66
Anna Eckerstig, mark- och exploateringsingenjör, telefon 0302- 52 17 77 
Anna Sofia Wannerskog, projektledare, telefon 0302-52 11 31
Emelie Johansson, planarkitekt, telefon 0302-52 11 45
Elisabet Ejeborn, planarkitekt, telefon 0302-52 11 23
Helena Berntsson Rådlund, administratör, telefon 0302-52 15 10
Henrik Ohlson, planarkitekt, telefon 0302-52 11 48
Ingemar Larsson, mark- och exploateringsingenjör, telefon 0302-52 11 05
Joel Petersson Berge, planarkitekt, telefon 0302-52 16 21
Karin Olsson Irvefjord, plankoordinator, telefon 0302-52 11 03
Lars Palmeby, planarkitekt, telefon 0302-52 11 33 
Lisa Carlsson, mark- och exploateringsingenjör, telefon 0302- 52 17 57

Lisa Söderström, planarkitekt, telefon 0302-52 11 46
Louise Wollter, projektsamordnare, telefon 0302-52 11 32
Pernilla Siverbo, mark- och exploateringsingenjör, telefon 0302-52 14 40

Stina Gustafsson, planarkitekt, telefon 0302-52 15 74

Susanne Rosqvist, mark- och exploateringsingenjör telefon 0302- 52 14 44