Medarbetare på plan- och exploateringsenheten

Sektor samhällsbyggnad

Sektorschef Annika Sjöberg, telefon 0302-52 12 20

Samhällsplanering

Verksamhetschef Cecilia Friberg, telefon 0302-52 12 22.

Plan- och exploateringsenheten

Johanna Ek Wahlqvist, tf plan- och exploateringschef, telefon 0302-52 12 15

Anna Eckerstig, mark- och exploateringsingenjör
Anna Sofia Wannerskog, projektledare
Helena Berntsson Rådlund, administratör
Helena Hoas, planarkitekt
Henrik Ohlson, planarkitekt
Ingemar Larsson, mark- och exploateringsingenjör
Joel Petersson Berge, planarkitekt, tjänstledig
Lars Palmeby, planarkitekt
Line Rudseter, planarkitekt

Lisa Carlsson, mark- och exploateringsingenjör
Louise Karlsson, planarkitekt

Louise Wollter, projektsamordnare
Matts Heijl, projektledare
Pernilla Siverbo, mark- och exploateringsingenjör, tjänstledig

Stina Gustafsson, planarkitekt

Susanne Rosqvist, mark- och exploateringsingenjör