Medarbetare på planenheten

Sektor samhällsbyggnad

Annika Sjöberg, sektorschef, telefon 0302-52 12 20

Samhällsplanering

Cecilia Friberg, verksamhetschef, telefon 0302-52 12 22.
Ann-Christin Wellander, strategisk planarkitekt

Planenheten

Planchef Joanna Hagstedt, telefon 0302-52 11 92.

Agnes Muzones, planarkitekt
Anna Sofia Wannerskog, projektledare
Helena Berntsson Rådlund, administratör
Helena Hoas, planarkitekt,
Henrik Ohlson, planarkitekt
Joel Petersson Berge, planarkitekt, tjänstledig
Lars Palmeby, planarkitekt
Line Rudseter, planarkitekt

Louise Karlsson, planarkitekt

Louise Wollter, projektsamordnare
Matts Heijl, projektledare