Teknisk service

Verksamhetsområdet Teknisk service är uppdelade i fyra enheter: Parkenheten, Renhållningsenheten, Vägenheten samt VA-enheten som i sin tur är indelad i avdelningarna VA-distribution, VA-planering samt VA-produktion.

Verksamhetschef 

Annika Andersson, telefon 0302-52 11 78 

VA-enheten

VA-planering

Enhetschef Malin Ljungdahl, 0302-52 14 69
Samordnare Tommy Ander, telefon 0302-52 12 03
Abonnentingenjör Anja Pielström, telefon 0302-52 12 31
Abonnentingenjör Irina Camp, telefon 0302-52 12 33
VA-tekniker Johan Gustafsson, telefon 0302-52 10 19
VA-tekniker Marta Partyka, telefon 0302-52 24 16 
VA-ingenjör Anna Nilsson, telefon 0302-52 11 96
VA-ingenjör Anneli Söderqvist, telefon 0302-52 24 55
VA-ingenjör Christina Wetterlundh, telefon 0302-52 12 67
VA-ingenjör Mats Andersson, telefon 0302-52 13 87
Administratör Marie Eriksson, telefon 0302-52 26 78

VA-distribution

Enhetschef Andreas Davidsson, telefon 0302-52 24 09
Arbetsledare Anders Lund, telefon 0302-52 24 53
Grävmaskinist Mats Andersson, telefon 0302-52 12 87
Grävmaskinist Henrik Svensson, telefon 0302-52 12 14
Grävmaskinist Tom Frösemo, telefon 0302-52 24 51
Rörnätstekniker Magnus Benjaminsson, telefon 0302-52 24 54
Rörnätstekniker Peter Larsson, telefon 0302-52 24 52
Rörläggare Alexandra Broberg, telefon 0302-52 16 27
Rörläggare/lastbilschaufför Anders Olofsson, telefon 0302-52 24 58
Rörläggare Hans-Erik Hultgren, telefon 0302-52 24 59
Rörläggare Kristina Simonen, telefon 0302-52 24 57
Rörläggare Luca Di Veglia, telefon 0302-52 24 42
Rörläggare Roger Olsson, telefon 0302-52 24 50
Rörläggare Tom Theodorsson, telefon 0302-52 24 61

VA-produktion

Tf. Enhetschef Andreas Davidsson, telefon 0302-52 24 09
Samordnare Stefan Lund, telefon 0302-52 24 01
VA-ingenjör Åke Andersson, telefon 0302-52 11 61
Processingenjör Martin Jönsson, telefon 0302-52 13 91
Elektriker Mikael Ekström, telefon 0302-52 24 56
Drifttekniker Andreas Falk, telefon 0302-52 24 07
Drifttekniker Björn Andersson, telefon 0302-52 24 04
Drifttekniker Lisa Hultberg, telefon 0302-52 24 05
Drifttekniker Mats Myrmarker, telefon 0302-52 24 06
Drifttekniker Ola Andersson, telefon 0302-52 24 02
Drifttekniker Stefan Wallenta, telefon 0302-52 24 08

Parkenheten

Enhetschef Magnus Andersson, telefon 0302-52 12 13
Arbetsledare Per Bodén, telefon 0302-52 12 66
Parkplanerare Shir Mohammadi, telefon 0302-52 12 77 
Förrådsansvarig Catrin Jensen, telefon 0302-52 12 10

Renhållningsenheten

Enhetschef Maria Hansen, telefon 0302-52 11 84
Arbetsledare/Avfallstekniker Hultet Annelie Florin, telefon 0302-52 18 58
Avfallsingenjör Camilla Bergquist, telefon 0302-52 11 65
Utvecklingsledare Miljö Micaela Holmberg, telefon 0302- 52 23 60
Abonnentsamordnare Jeanette Clason, telefon 0302-52 11 98
Abonnentsamordnare Jessica Andersson, telefon 0302- 52 11 64

Vägenheten

Enhetschef Henrik Thyrén, telefon 0302-52 12 94
Arbetsledare Clifford Holmén, telefon 0302-52 11 85
Planeringsingenjör Ariel Cerda, telefon 0302-52 12 05