Medarbetare på teknisk service

Sektor samhällsbyggnad

Sektorschef Peter Lönn, telefon 0302-52 12 20

Teknisk service

Tf verksamhetschef Annika Andersson, telefon 0302-52 11 78
 

Park

Enhetschef Magnus Andersson, telefon 0302-52 12 13
Administratör Shir Mohammadi, telefon 0302-52 12 77 
 

Renhållning

Enhetschef Maria Hansen, telefon 0302-52 11 84
Informatör Inger Gauffin, telefon 0302-52 11 94
Projektledare Karin Lindblad Johansson, telefon 0302-52 10 76 
 

Vatten och avlopp

Enhetschef Lovisa Björnsdotter, telefon 0302-52 24 09
Samordnare Tommy Ander, telefon 0302-52 12 03
VA-ingenjör/samordnare Åke Andersson, telefon 0302-52 11 61
VA-ingenjör Mats Andersson, telefon 0302-52 13 87
VA-ingenjör Johan Gustafsson, telefon 0302-52 10 19
Administratör Rebecca Hemström, telefon 0302-52 11 53
Processingenjör Martin Jönsson, telefon 0302-52 13 91
VA-ingenjör Anna Nilsson, telefon 0302-52 11 96
VA-ingenjör Ulf Pettersson, telefon 0302-52 11 65 

Väg

Enhetschef Henrik Thyrén, telefon 0302-52 12 94
Arbetsledare Per Bodén, telefon 0302-52 12 66
Arbetsledare Clifford Holmén, telefon 0302-52 11 85
Vägingenjör Ariel Cerda, telefon 0302-52 12 05

Administration

Enhetschef Annika Andersson, telefon 0302-52 11 78
Förrådsansvarig Tomas Friedrichsen, telefon 0302-52 12 10
Vaktmästare Pasi Pääkkönen, telefon 0302-52 15 05
Kanslist Hesam Sediqi, telefon 0302-52 11 74