Teknisk service

Verksamhetsområdet Teknisk service är uppdelade i fyra enheter: Parkenheten, Renhållningsenheten, Vägenheten samt VA-enheten som i sin tur är indelad i avdelningarna VA-distribution, VA-planering samt VA-produktion.

Verksamhetschef 

Annika Andersson, telefon 0302-52 11 78 

VA-enheten

VA-planering

Tf enhetschef Annika Andersson, telefon 0302-52 11 78 
Samordnare Tommy Ander, telefon 0302-52 12 03

VA-distribution

Enhetschef Andreas Davidsson, telefon 0302-52 24 09

VA-produktion

Enhetschef Anneli Södergvist, telefon 0302 52 24 55

Parkenheten

Enhetschef Magnus Andersson, telefon 0302-52 12 13

Renhållningsenheten

Enhetschef Maria Hansen, telefon 0302-52 11 84

Vägenheten

Enhetschef Henrik Thyrén, telefon 0302-52 12 94