Serviceenheten

Serviceenheten har driftsuppdraget att sköta och utveckla måltidsservice och städ av kommunens lokaler.

Servicechef
Maria Lindberg, 0302-52 17 96

Uppföljningsansvarig Städ
Jonas Pettersson 0302-52 20 86

E-post: Städservice

Enhetschefer Måltidsservice 

E-post: Måltidsservice

Tyck till om maten i äldreomsorgen

Tyck till om skolmaten