Verksamhetsservice

Verksamhetsservice består av kommunens verksamhetslokaler, post & vaktmästeri och serviceenheten (måltid, städ och fordon). Serviceenheten har driftsuppdraget att sköta och utveckla måltidsservice och städ av kommunens lokaler och att samordna kommunens fordon. Verksamhetsområdet kommunens verksamhetslokaler arbetar med drift, förvaltning och planerat underhåll av kommunala verksamhetslokaler, lokalresursplanering samt post & vaktmästeri.

Verksamhetschefer

Serviceenheten - Maria Lindberg, 0302-52 17 96
Kommunens verksamhetslokaler - Leif Nygård, telefon 0302- 52 20 98

Serviceenheten

Enhetssamordnare: Ulrika Larsson, 0302-52 18 56
Enhetssamordnare: Camilla Flink, 0302-52 20 51
Uppföljningsansvarig Städ: Jonas Pettersson, 0302-52 20 86
E-post: Städservice

Fordonssamordnare nås på telefonnummer: 0302-52 22 81, e-post: Fordonsamordnare

Enhetschefer måltidsservice

Kommundietist: Josefine Hagby,0302-52 22 82
Kostekonom: Birgitta Svensson, 0302-52 16 73
E-post: Måltidsservice

Kommunens verksamhetslokaler

Enhetschef drift och förvaltning: Cristoffer Hjert, 0302-52 20 30
Fastighetsingenjör: Jan Sanding, 0302-52 12 08
Underhållsingenjör: Magnus Jönsson, 0302-52 11 75 
Hyresförvaltare: Viktoria Sand, 0302-52 20 82
Förvaltnings-/hyresadministratör: Karin Karlsen, 0302-52 11 29
Fastighets- och Energiingenjör: Soran Esmail-Najad, 0302-52 20 43
Säkerhetsingenjör: Klaus Gustafsson, 0302-52 12 11
Systemförvaltare/utvecklare IT: Bjarne Knudsen, 0302-52 11 90
Driftingenjör: Peter Spalin, 0302-52 24 82
Låstekniker: Harry Selberg, 0708-25 19 19

Områdesförvaltare

Drifttekniker

Post och vaktmästeri

Enhetschef: Kjell Andersson, 0302-521230. 0722-031953

Servicetekniker