Verksamhetsservice

Verksamhetsservice består av kommunens verksamhetslokaler, post, vaktmästeri och serviceenheten (måltid, städ och fordon). Serviceenheten har driftsuppdraget att sköta och utveckla måltidsservice och städ av kommunens lokaler och att samordna kommunens fordon. Verksamhetsområdet kommunens verksamhetslokaler arbetar med drift, förvaltning och planerat underhåll av kommunala verksamhetslokaler, lokalresursplanering samt post & vaktmästeri.

Verksamhetschef

Maria Lindberg, 0302-52 17 96

Serviceenheten

Städservice

E-post: Städservice

Fordon

E-post: Fordonssamordnare

Måltidsservice

E-post: Måltidsservice

Kommunens verksamhetslokaler