Serviceenheten

Serviceenheten har driftsuppdraget att sköta och utveckla måltidsservice och städ av kommunens lokaler och att samordna kommunens fordon.

Verksamhetschef
Maria Lindberg, 0302-52 17 96

Enhetssamordnare: Lena Wennberg, 0302-52 18 56

Måltidsservice Enhetschefer

Kommundietist:  Josefine Hagby,0302-52 22 82

Kostekonom: Birgitta Svensson, 0302-52 16 73

E-post: Måltidsservice

Uppföljningsansvarig Städ: Jonas Pettersson, 0302-52 20 86

E-post: Städservice

Fordonssamordnare: Eskil Johansen,0302-52 22 81