Medarbetare på verksamhetsservice

Verksamhetsservice består av kommunens verksamhetslokaler, post & vaktmästeri och serviceenheten (måltid, städ och fordon). Serviceenheten har driftsuppdraget att sköta och utveckla måltidsservice och städ av kommunens lokaler och att samordna kommunens fordon. Verksamhetsområdet kommunens verksamhetslokaler arbetar med drift, förvaltning och planerat underhåll av kommunala verksamhetslokaler, lokalresursplanering samt post & vaktmästeri.

 

Verksamhetschef verksamhetsservice

 

Serviceenheten

Maria Lindberg, 0302-52 17 96

Kommunens verksamhetslokaler

Leif Nygård, telefon 0302- 52 20 98

 

Medarbetare serviceenheten

 

Enhetssamordnare: Lena Wennberg, 0302-52 18 56

Enhetssamordnare: Camilla Flink, 0302-52 20 51

Uppföljningsansvarig Städ: Jonas Pettersson, 0302-52 20 86

E-post: Städservice

Fordonssamordnare: Eskil Johansen,0302-52 22 81

Enhetschefer måltidsservice

Kommundietist:  Josefine Hagby,0302-52 22 82

Kostekonom: Birgitta Svensson, 0302-52 16 73

E-post: Måltidsservice

 

Medarbetare kommunens verksamhetslokaler

 

Enhetsschef drift och förvaltning: Cristoffer Hjert, 0302-52 20 30

Fastighetsingenjör: Jan Sanding, 0302-52 12 08

Underhållsingenjör: Magnus Jönsson, 0302-52 11 75 

Hyresförvaltare: Viktoria Sand, 0302-52 20 82

Förvaltnings-/hyresadministratör: Karin Karlsen, 0302-52 11 29

Fastighets- och Energiingenjör: Soran Esmail-Najad, 0302-52 20 43

Säkerhetsingenjör: Klaus Gustafsson, 0302-52 12 11

Systemförvaltare/utvecklare IT: Bjarne Knudsen, 0302-52 11 90

Driftingenjör: Peter Spalin, 0302-52 24 82

Låstekniker: Harry Selberg, 0708-25 19 19

Områdesförvaltare

Drifttekniker

 

Medarbetare post och vaktmästeri

 

Enhetschef: Kjell Andersson, 0302-521230. 0722-031953

Servicetekniker