Mark och GIS

Mark och GIS är en sammanslagning av tidigare separata enheter Geodata och Mark & Exploatering.

Cecilia Friberg, enhetschef, telefon 0302-52 12 22.