Geodata och strategisk planering

Enheten tillhör sektor samhällsbyggnad och är en beställar- och utförarverksamhet med ansvar för bland annat; geodata, mätning, översiktsplanering, trafikstrategi, bredband, buller, geoteknik, klimatanpassning, kollektivtrafik och naturvård.

Johanna Ek Wahlqvist, enhetschef, telefon 0302-52 12 15

Anna Wigren, GIS-ingenjör
Carina Gillquist, kartingenjör
Cecilia Ahl, geotekniker
David Hirdman, expertsamordnare och klimatanpassningsstrateg
Fredrik Hillbom, strategisk samhällsplanerare, Kollektivtrafik
Hans Wiberg, mätningsingenjör
Karolina Källstrand, naturvårdshandläggare
Klara Persson, GIS-ingenjör / vikarie Cecilia Nilsson, GIS-ingenjör
Linda Billberg, strategisk samhällsplanerare, Översiktsplan
Lisa Sakshaug, trafikingenjör