Medarbetare på mark- och exploateringsenheten

Sektor samhällsbyggnad

Annika Sjöberg, sektorschef, telefon 0302-52 12 20

Samhällsplanering

Cecilia Friberg, verksamhetschef, telefon 0302-52 12 22.
Ann-Christin Wellander, strategisk planarkitekt

Mark- och exploateringsenheten

Johanna Ek Wahlqvist, mark- och exploateringschef, telefon 0302-52 12 15.

Anna Eckerstig, mark- och exploateringsingenjör
Christina Odby, mark- och exploateringsingenjör
Ingemar Larsson, mark- och exploateringsingenjör
Lisa Carlsson, mark- och exploateringsingenjör
Niklas Björnander, administratör
Pernilla Siverbo, mark- och exploateringsingenjör, tjänstledig
Susanne Rosqvist, mark- och exploateringsingenjör