Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Samhällsplanering

Verksamhetsområdet samhällsplanering är en beställar- och utförarverksamhet med ansvar för bland annat; GIS, detaljplaner, exploaterings- och investeringsprojekt, markfrågor som inte är allmän platsmark, vatten- och avloppsplaner, trafikplaner, trafikreglering och trafiksäkerhet. I verksamhetsområdet ingår enheterna, Mark och GIS-enheten, Planenheten och Projektenheten.

Verksamhetschef

Anna Poulsen

Mark och GIS-enheten 

Enhetschef Johan Benjaminsson

Planenheten

Enhetschef Anna Samuelsson

Projektenheten

Tf Enhetschef Maria Ackerberg fram till 2020-12-31

Enhetschef Morgan Persson