Samhällsplanering

Verksamhetsområdet samhällsplanering är en beställar- och utförarverksamhet med ansvar för bland annat; detaljplaner, exploaterings- och investeringsprojekt, markfrågor som inte är allmän platsmark, vatten- och avloppsplaner, trafikplaner, trafikreglering och trafiksäkerhet. I verksamhetsområdet ingår enheterna, Mark- och exploateringsenheten, Planenheten och Projektenheten.

Verksamhetschef

Vakant, rekrytering pågår. Läs gärna mer om tjänsten här.

Mark- och exploateringsenheten

Cecilia Friberg, mark- och exploateringschef, telefon 0302-52 12 22
Christina Odby, mark- och exploateringsingenjör
Niklas Björnander, administratör
Oscar Karlsson, mark- och exploateringsingenjör
Pernilla Siverbo, mark- och exploateringsingenjör

Planenheten

Joanna Hagstedt, planchef, telefon 0302-52 11 92
Agnes Muzones, planarkitekt
Helena Berntsson Rådlund, administratör
Helena Hoas, planarkitekt
Henrik Ohlson, planarkitekt
Lars Palmeby, planarkitekt
Louise Wollter, projektsamordnare
Ottie Holmberg, administratör

Projektenheten

Peter Ringström, tf projektchef, telefon 0302-52 11 79
Anna Jägemalm, projektledare
Anna-Karin Holmgren, projektledare
Denny Johansson, projektledare 
Hanna Jonsson, projektledare
Hamid Rezaie, projektledare
Josef Olsson, projektledare 
Khaled Al-Abdullah, trafikingenjör
Mahmood Salih, projektledare
Maria Ackerberg, projektledare
Maria Magnusson, projektsamordnare
Martin Carlsson, byggledare
Mikaela Munos Eliasson, projektledare
Rebecca Greek, trafikingenjör
Robert Hamilton, trafikingenjör