Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Myndighetsutövning

Verksamhetsområdet myndighetsutövning består av Bygglovsenheten och Miljöenheten. Miljö- och byggnadsnämnden är beslutande organ.

Verksamhetschef

Per-Ola Johannesson, telefon 0302-52 14 60

Bygglovsenheten

Bygglovsenheten hanterar frågor som bygglovsprövning, bygganmälan och förhandsbesked. Bygglovsenheten har öppet hus måndagar klockan 16-18 och onsdagar klockan 8-10. Här kan du träffa en handläggare under 10-15 minuter för att få svar på enklare frågor. Ingen tidsbokning krävs. Ta med dig fastighetsbeteckning och ritningar eller skiss för de frågor du vill ställa.

Team rådgivning

Bygglovschef Lerny Hermansson, telefon 0302-52 11 80
Bygglovsarkitekt Stig Aronsson, telefon 0302-52 11 44
Bygglovsarkitekt Hoda Rajabi Gajin, telefon 0302-52 11 62
Byggnadsinspektör Elaf Ahmad, telefon 0302-52 15 38
Tillsynshandläggare Anna-Carin Svensson, telefon 0302-52 12 44
Energi- och klimatrådgivare Peter Rosengren, telefon 0302-52 12 23
Energi- och klimatrådgivare Radmila Silistarevic, telefon 0302-52 11 06
Bygglovsadministratör Filip Ahlström telefon 0703-172111

Team Energi och Kultur

Bebyggelsesantikvarie/Bygglovshandläggare  
Mina Bourgström,telefon 0302-52 10 00.
Byggnadsinspektör Halida Hajdarevic, telefon 0302- 52 12 49
Bygglovsadministratör Eva Lavén,telefon 0302- 52 11 89

Team Företag

Bygglovshandläggare Elin Sjöström, telefon 0302- 52 12 27
Bygglovsarkitekt Kristina Ödling, telefon 0302-52 11 47 
Byggnadsinspektör Ida Hellqvist, telefon 0302- 52 10 97
Bygglovskoordinator Mia Ekendahl Wisur, telefon 0302-52 11 41

Team Kommunala verksamheter

Bygglovsarkitekt Ebba Källqvist, telefon 0302-52 11 83
Bygglovshandläggare Emmelie Kjellström, telefon 0302-52 11 36
Byggnadsinspektör Jan Josefsson, telefon 0302-52 11 39
Bygglovsadministratör Ann Lysfjord, telefon 0302-52 16 45

 

Miljöenheten

Miljöenheten informerar samt genomför kontroll och prövning för alla som vistas och verkar i Lerums kommun, så att en hälsosam och hållbar livsmiljö säkerställs. De lagar som styr arbetet är bland annat miljöbalken och livsmedelslagen. Miljöenheten arbetar inom områdena: Hälsoskydd - buller, inomhusmiljö och eget vatten. Miljöskydd - enskilt avlopp, strandskydd, värmepumpar och har tillsyn på verksamheter som påverkar vår miljö. Livsmedel - tillsyn av livsmedelsverksamheter och rådgivning i livsmedelsfrågor.

Du kan kontakta samtliga miljöinspektörer via miljöassisternas telefon: 0302-52 14 64 och 0302-52 14 92 eller via miljöenhetens e-post brevlåda miljoenheten@lerum.se.

Miljöchef Anna Engström, telefon 0302- 52 14 65
Miljöassistent Marie Dahlström, telefon 0302- 52 14 92
Miljöassistent Felix Englund Örn, telefon 0302-52 14 64


Miljöinspektörer

Helena Ernstson, tjänstledig