Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Myndighetsutövning

Verksamhetsområdet myndighetsutövning består av Bygglovsenheten och Miljöenheten. Miljö- och byggnadsnämnden är beslutande organ.

Verksamhetschef

Per-Ola Johannesson, telefon 0302-52 14 60

Bygglovsenheten

Bygglovsenheten hanterar frågor som bygglovsprövning, bygganmälan, förhandsbesked samt tillsyn enligt Plan- och bygglagen. Bygglovsenheten har rådgivning på telefon måndagar klockan 16-18 och onsdagar klockan 8-10. Här kan du få svar på enklare frågor om bygglov. Ingen tidsbokning krävs. Telefon 0302-52 10 00. Det går också bra att kontakta bygglovsenheten via e-post till bygglovsenheten@lerum.se

Bygglovschef Linda Ternström

Administration

Bygglovskoordinator/nämndsekreterare Ann Lysfjord
Bygglovskoordinator Eva Lavén
Bygglovsadministratör Filip Ahlström
Verksamhetsutvecklare Mia Ekendahl Wisur

Team rådgivning

Bygglovsarkitekt Kristina Ödling
Byggnadsinspektör Elaf Ahmad - tjänstledig
Tillsynshandläggare Anna-Carin Svensson
Energi- och klimatrådgivare Peter Rosengren
Energi- och klimatrådgivare Radmila Silistarevic

Team Energi och Kultur

Bebyggelsesantikvarie/Bygglovshandläggare Mina Bourgström
Byggnadsinspektör Camilla Andersson

Team Företag

Bygglovshandläggare Emmelie Kjellström
Byggnadsinspektör Ida Hellqvist

Team Kommunala verksamheter

Bygglovsarkitekt Ebba Källqvist
Byggnadsinspektör Jan Josefsson

 

Miljöenheten

Miljöenheten informerar samt genomför kontroll och prövning för alla som vistas och verkar i Lerums kommun, så att en hälsosam och hållbar livsmiljö säkerställs. De lagar som styr arbetet är bland annat miljöbalken och livsmedelslagen. Miljöenheten arbetar inom områdena: Hälsoskydd - buller, inomhusmiljö och eget vatten. Miljöskydd - enskilt avlopp, strandskydd, värmepumpar och har tillsyn på verksamheter som påverkar vår miljö. Livsmedel - tillsyn av livsmedelsverksamheter och rådgivning i livsmedelsfrågor.

Du kan kontakta samtliga miljöinspektörer via miljöassisternas telefon: 0302-52 14 64 och 0302-52 14 92 eller via miljöenhetens e-post brevlåda miljoenheten@lerum.se.

Miljöchef Anna Engström, telefon 0302- 52 14 65
Miljöassistent Marie Dahlström, telefon 0302- 52 14 92
Miljöassistent Felix Englund Örn, telefon 0302-52 14 64


Miljöinspektörer

Helena Ernstson, tjänstledig