Näringsliv

Näringslivsenheten är till för företagarna och för att fånga upp näringslivets behov. Näringslivsenheten är en förmedlande länk till kommunens organisation och hjälper till vid kontakt med olika myndigheter.

Lokalt verkar vi för att åstadkomma ett bra näringslivsklimat samt göra Lerums kommun attraktiv för företagare.

Åsa Qvist Ek
Näringslivschef
0302-52 15 58
076-1281550 

Maria Jerenvik
Näringslivsutvecklare
0302-52 15 21
070-2031536

Alexandra De Michele
Näringslivssekreterare
0302- 52 15 75
072-5338239