Näringsliv

Näringslivsenheten är till för företagarna och för att fånga upp näringslivets behov. Näringslivsenheten är en förmedlande länk till kommunens organisation och hjälper till vid kontakt med olika myndigheter.

Lokalt verkar vi för att åstadkomma ett bra näringslivsklimat samt göra Lerums kommun attraktiv för företagare.

Åsa Qvist Ek
Näringslivschef
0302-52 15 58
0761-28 15 50 

Maria Jerenvik
Näringslivsutvecklare
0302-52 15 21
0702-03 15 36

Alexandra De Michele
Näringslivssekreterare
0302- 52 15 75
0725-33 82 39

Magnus Danielsson
Näringslivsutvecklare och Företagslots
0302- 52 15 03
0725-50 06 71

Ingalill Ulvdell
Destinationsproducent
Hållbar besöksnäring och lokalt ledd utveckling
0302-52 15 04
0725-50 06 72

Anders Westman
Rådgivare och Föreningslots