Strategisk planering

Enheten ansvarar för bland annat; översiktsplanering, trafikstrategi, bredband, buller, geoteknik, klimatanpassning, kollektivtrafik och naturvård.

Johanna Ek Wahlqvist, enhetschef strategisk planering, telefon 0302-52 12 15

Fredrik Hillblom, Strategisk samhällsplanerare

Linda Billberg, Strategisk samhällsplanerare

Lovisa Grahn, Strategisk samhällsplanerare

Lisa Sakshaug, Strategisk samhällsplanerare

Maja Rosén, Bullerstrateg  

David Hirdman, Expertsamordnare

Cecilia Ahl, Geotekniker

Karolina Källstrand, Naturvårdshandläggare