Strategisk planering

Enheten ansvarar för bland annat; översiktsplanering, trafikstrategi, bredband, buller, geoteknik, klimatanpassning, kollektivtrafik och naturvård.

Johanna Ek Wahlqvist, enhetschef strategisk planering, telefon 0302-52 12 15

Fredrik Hillblom, Strategisk samhällsplanerare

Linda Billberg, Strategisk samhällsplanerare

Lovisa Grahn, Strategisk samhällsplanerare

Lisa Sakshaug, Strategisk samhällsplanerare

Maja Rosén, Bullerstrateg  

David Hirdman, Klimatanpassningsstrateg

Cecilia Ahl, Geotekniker

Karolina Källstrand, Naturvårdshandläggare

Emmali Jansson, Processledare